BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466244
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XI/148/07

UCHWAŁA NR XI/148/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców - gminne jednostki organizacyjne.


Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006 r. nr 38 poz. 261), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagradzania zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach) na terenie Gminy Września w wysokości 650,00 zł.

§ 2

Akceptuje się zaproponowaną przez wyżej wymienionych pracodawców - gminne jednostki organizacyjne, wartość jednego punktu w wysokości:

1. Przedszkola
a) Przedszkole Nr 1 „ Słoneczko ” we Wrześni 5,00 zł
b) Przedszkole Nr 3 „ Mali Przyrodnicy” we Wrześni 5,00 zł
c) Przedszkole Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni 5,00 zł
d) Przedszkole Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni 5,00 zł
e) Przedszkole „Polne Kwiatki”w Gutowie Małym 5,00 zł
2. Samorządowych Szkołach Podstawowych
a) SSP Nr 1 we Wrześni 5,00 zł
b) SSP Nr 2 we Wrześni 5,00 zł
c) SSP Nr 6 we Wrześni 5,00 zł
d) SSP w Chociczy Wielkiej 5,00 zł
e) SSP w Chwalibogowie 5,00 zł
f) SSP w Gutowie Małym 5,00 zł
g) SSP w Kaczanowie 5,00 zł
h) SSP w Marzeninie 5,00 zł
i) SSP w Nowym Folwarku 5,00 zł
j) SSP w Otocznej 5,00 zł
3. Gimnazjach
a) Gimnazjum Nr 1 we Wrześni 5,00 zł
b) Gimnazjum Nr 2 we Wrześni 5,00 zł
c) Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku 5,00 zł
d) Gimnazjum w Otocznej 5,00 zł
e) Gimnazjum w Marzeninie 5,00 zł

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXV/340/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 października 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. W sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego rada gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych.
Dotychczasowa wartość punktu w wysokości 4 zł ustalona w 2005r. wymaga rewaloryzacji pozwalającej na bieżącą regulację płac pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wartość punktu w wysokości 5 zł oraz utrzymanie najniższego wynagrodzenia w wysokości 650 zł pozwoli na zwiększenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi na poziomie zgodnym z zaplanowanymi środkami w budżecie gminy.
Załączony  projekt regulaminu został uzgodniony z Oddziałem Zarządu ZNP we Wrześni oraz z  NSZZ „Solidarność” Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.