BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272734
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XI/146/07

UCHWAŁA NR XI/146/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Na podstawie art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.nr 64, poz.593 oraz Dz.U. Nr 99, poz.1001) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunki częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 2

1. Świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w oparciu o art.17 ust.1 pkt 11 oraz art.50 ustawy o pomocy społecznej – na podstawie zaświadczenia lekarskiego, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarza specjalisty oraz przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych określa wysokość odpłatności, albo przyznaje to świadczenie nieodpłatnie.

§ 3

1. Odpłatność w części albo w całości, za świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje według kryteriów podanych w tabeli:


Dochód na osobę w rodzinie stanowiący kryterium uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Wysokość opłaty w % ustalona od kosztu usługi

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

do 100 %

0

0

101 – 150 %

5

15

151 – 200 %

10

25

201 – 250 %

20

35

251 – 300 %

30

50

301 – 350 %

50

70

powyżej 350 %

100

100


2. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych w kwocie 10,00 zł.
3. Ustala się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 20,00 zł.

§ 4

1.Odpłatność za świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa w decyzji o przyznaniu świadczenia dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osobistej i majątkowej świadczeniobiorcy, przyznający świadczenie może nie stosować kryteriów, o których mowa w § 3.

§ 5

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są od świadczeniobiorców przez opiekunki domowe z dołu po upływie miesiąca kalendarzowego nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego i wpłacane do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

UZASADNIENIE

Zmiany stawek odpłatności za usługi opiekuńcze podyktowane są inflacją i tym samym koniecznym urealnieniem kosztów usług w wydatkach gospodarstw domowych osób korzystających z tego rodzaju świadczeń.
Obecnie obowiązujące stawki nie były zmieniane od lipca 2004 roku.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.