BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477156
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XI/139/2007

UCHWAŁA NR XI/139/2007
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93.

§ 2

1. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony
na mapie w skali 1: 5000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest teren rolny klasy V i VI.
Projektowane przeznaczenie terenu dotyczy wyznaczenia obszaru oraz określenia sposobu jego zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XI/139/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowy Folwark przystąpiono na wniosek inwestora, w celu umożliwienia zmiany przeznaczenia funkcji terenów z upraw rolnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Opracowywany teren stanowił będzie kontynuację istniejącej już zabudowy mieszkaniowej.
Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny niezabudowane przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejące tereny przyległej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.