BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14059791
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 321/2007

ZARZĄDZENIE Nr 321
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 12 grudnia 2007 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Września wprowadzonym Zarządzeniem Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 marca 2003 r. z późn.zm., wprowadzam następujące zmiany:

 1. w § 7 w ust. 3 pkt.15 otrzymuje brzmienie:
  15) Punkt Informacji Europejskiej”

 2. w § 7 w ust. 3 po pkt.17 dodaje się pkt. 18 w brzmieniu:
  18) Stanowisko d/s Promocji Kultury.”

 3. w § 18 w ust. 2 uchyla się pkt.28 i pkt.29

 4. w § 23 po pkt. 15 dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
  16) realizacja ustawowych obowiązków nad gospodarką odpadami.”

 5. w § 23 po pkt. 16 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:
  17) postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.”

 6. § 28 otrzymuje brzmienie:
  § 28
  Do zadań Punktu Informacji Europejskiej należy:
  1) pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej dla Gminy,
  2) udzielanie zainteresowanym informacji ogólnych na temat Unii Europejskiej oraz programów pomocowych.”

 1. po § 31a dodaje się § 31b w brzmieniu:
  § 31 b
  Do zadań Stanowiska d/s Promocji Kultury należy w szczególności:
  1) opracowywanie kalendarza imprez promujących kulturę,
  2) opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
  3) sporządzanie planów rzeczowych i finansowych przedsięwzięć promujących kulturę,
  4) nadzór organizacyjny nad przebiegiem imprez kulturalnych,
  5) prowadzenie działań służących promocji i osiągnięć kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Września,
  6) współdziałanie ze środowiskami i podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną,
  7) podejmowanie działań zmierzających do stworzenia warunków dla działalności amatorskiego ruchu artystycznego.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym zarządzeniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.Z up. BURMISTRZA
Jan Maciejewski
Z-ca Burmistrza
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.