BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14037298
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Zarządzenie nr 316/2007

Zarządzenie nr 316
Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni
z dnia 6 grudnia 2007 r.w sprawie: ustalenia opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w BardzieNa podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Z 1997 r nr. 9 poz. 43 ze zmianami) w związku z § 1 pkt.4 uchwały nr XI/111/03 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam opłatę za składowanie odpadów na składowisku odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Bardzie:

1. Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie grupy 20

200301 niesegregowane, zmieszane odpady komunalne,
200302 odpady z targowisk,
200303 odpady z oczyszczania ulic i placów,
200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
200307 odpady wielkogabarytowe,
w wysokości 129,98 zł/Mg brutto

200399 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
w wysokości 147,52 zł/Mg brutto

200202 gleba i ziemia w tym kamienie,
200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
w wysokości 39,40 zł/Mg brutto

2. Odpady opakowaniowe grupy 15

150203 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne),
w wysokości 129,98 zł/Mg brutto

3. Odpady materiałów i elementów budowlanych grupy 17

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
170102 gruz ceglany,
170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż 170106,
w wysokości 39,40 zł/Mg brutto

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg,
170182 inne nie wymienione odpady,
170201 drewno,
170202 szkło,
170203 tworzywa sztuczne,
170380 odpadowa papa,
170506 urobek z pogłębiania,
170802 materiały konstrukcyjne zawierajace gips inne niż wymienione w 170801,
170904 zmieszane odpady z budowy, remontow i demontażu inne niz wymienione
w 170901,
w wysokości 56,38 zł/Mg brutto

4. Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa grupy 02

020103 odpadowa masa roślinna,
020381 odpady z produkcji pasz roślinnych,
w wysokości - 98,34 zł/Mg brutto

§ 2

Za przyjęcie na składowisko odpadów opakowaniowych i gromadzonych selektywnie nie pobiera się opłaty:

1. Odpady opakowaniowe grupy 15

150101 opakowania z papieru i tektury
150102 opakowania z tworzyw sztucznych
150103 opakowania z drewna
150104 opakowania z metali

2. Odpady komunalne grupy 20

200101 papier i tektura
200102 szkło,
200139 tworzywa sztuczne,
200140 metale

§ 3

Opłaty określone w § 1 ulegają podwyższeniu o 50 %, jeżeli odbiór odpadów następuje poza godzinami pracy składowiska.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie “Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 5

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 6 z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Bardzie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.Burmistrz
Tomasz Kałużny
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.