BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268216
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Zarządzenie Nr 165/2007

Zarządzenie Nr 165
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 21 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowościNa podstawie art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694) oraz zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględniając szczegółowe zasady określone rozporządzeniem Nr 142 Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U Nr 142, poz. 1020) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 361/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do zarządzenia po pkt. 29 dodaje się punkty 30 – 34 w brzmieniu:

Pkt 30. Faktury ewidencjonuje się w księgach rachunkowych Urzędu pod datą ich wystawienia.
Pkt 31. Przy sporządzaniu sprawozdań za okresy kwartalne i półroczne, faktury dotyczące danego okresu sprawozdawczego, które wpłyną do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Września do 10 dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie sprawozdawczym zaliczane będą w koszty zakończonego okresu sprawozdawczego, natomiast te faktury, które wpłyną po 10 dniu będą zaliczane w koszty następnego okresu sprawozdawczego.
Pkt 32. Refundacje oraz zwroty, dokonywane przez jednostki podległe na podstawie not księgowych wystawianych zgodnie z zawartym porozumieniem, księguje się jako umniejszenie kosztów i wydatków.
Pkt 33. Refundacje oraz zwroty które wpłynęły w bieżącym roku budżetowym a dotyczą roku poprzedniego księgowane są jako dochody Urzędu
Pkt 34. Wydatki, związane z pobytem w delegacji zagranicznej, ponoszone w walucie obcej rozliczane będą po kursie zakupu danej waluty.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Tomasz Kałużny
/-/
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.