BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294842
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr IX/2007

Protokół
nr IX/2007
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 19 września 2007 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września



IX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 14.00 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.
Protokół z sesji nr VIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie,
c) zbycia działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego,
d) zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Jasnej,
e) zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Dondajewskiego,
f) zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej,
g) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
h) nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego,
i) nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich,
j) zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września,
k) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012,
l) likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39,
ł) rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007,
m) akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną,
n) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007,
o) wyboru ławników.
5. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
8. Zakończenie obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej porządek obrad sesji.

Pkt 3

Radna Teresa Piskorż: Wczoraj zwrócono sie do mnie z prośbą, żebym tę sprawę poruszyła na sesji. Od ul. Słowackiego, gdzie jest ułożona kostka bazaltowa, żeby nie latać tej nawierzchni asfaltem tylko przekładać tę kostkę. Chodzi o odcinek drogi od ul. Legii Wrzesińskiej do skrzyżowania na Gnieźnieńskiej. Jest to nieestetyczne. Koszty łatania zwróciłby się, gdyby te dziury załatać kostką bazaltową. Drugie pytanie dotyczy przystanku autobusowego przy Amice. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Jest miejsce, gdzie można by ten przystanek wydzielić.

Radny Maciej Baranowski poprosił burmistrza o wyjaśnienie przez starostę sprawy płatnego parkingu przy szpitalu. Parking zrobiony jest profesjonalnie. Ma jednak jedną wadę, jest płatny. Opłata wynosi 2 zł za godzinę postoju. Tu trzeba powiedzieć szczerze, parking na Rynku zrobiliśmy w celu udrożnienia ruch w mieście, czyli żeby samochody szybciej odjeżdżały. Oczekiwanie w kolejce do lekarza jest nielimitowane, to może być 2 godz. a może 4 czy nawet 6 godzin. Ja ostatnio byłem w przychodni chirurgicznej od godziny 10.00 do 15.00. Pytanie czy z tego powodu miałem płacić 10 zł. Ja mogę sobie dojść, ale są ludzie obłożnie chorzy. Czy można by rozważyć obniżenie tej ceny, przynajmniej do 1 zł za godzinę. Do tej opłaty dochodzą jeszcze koszty zakupu leków. Słyszałem nawet, że lekarze tam pracujący ponoszą opłaty za parkowanie, czyli ponoszą koszty w związku z dojazdem do miejsca pracy. Jeżeli tak, to zróbmy jeszcze parking płatny przy ratuszu i przy starostwie powiatowym. Może jak ktoś zapłaci za 8 godz. 16 zł, to może zmieni mu się perspektywa widzenia.

Radny Bronisław Dankowski: „Żegnaj obwodnico, witajcie gniewni kierowcy”, artykuł ten został opublikowany w „Wiadomościach Wrzesińskich”. Wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o sfinansowanie budowy obwodnicy w ramach projektu inwestycji na Euro 2012 przepadł w Urzędzie Marszałkowskim. My jako Rada z panem burmistrzem na czele powinniśmy w tej sprawie zająć jakieś stanowisko. Pozwoliłem sobie przygotować projekt takiego oświadczenia czy też protestu (załącznik nr 3). Do tego naszego protestu powinny być dołączone wszystkie pisma, które są w posiadaniu urzędu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Myślę, że to pismo powinno znaleźć się w Biurze Rady, aby mogli zapoznać się z nim wszyscy radni.


Radny Stanisław Dominiczak zapytał: Czy zmieniło się coś w pomocy dla rolników w związku ze składaniem wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Radny Jan Nowak: Zrobienie bezpłatnego parkingu koło szpitala uważam za wręcz szkodliwe. Jeżeli nie będzie on płatny, to będą tam parkować wszyscy. Nasze miasto jest zakorkowane. Nie można dojechać nigdzie: do banku, do starostwa, tutaj do urzędu. Jeśli otworzymy dla wszystkich parking przy szpitalu, to będą tam parkowali ludzie, którzy mają różne sprawy do załatwienia w mieście. Jeśli mogę zaproponować rozwiązanie, to należałoby wprowadzić ewentualnie wydawanie talonów przez portiernię szpitala czy też rejestrację w przychodniach.
Sprawa obwodnicy. Nie mamy lobbingu we władzach centralnych. Bez nacisku społecznego nie uda się nic zrobić. Nawołuję do wzmożenia wysiłków, aby ta obwodnica powstała.

Radny Maciej Baranowski: Spodziewałem się, że odpowiedzi na moje pytanie udzieli mi pan burmistrz w pkt 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych. Ale jeśli już pan radny Nowak do tej kwestii się odniósł, to jeszcze mnie na dodatek nieuważnie słuchał. Mówiłem o obniżeniu stawki za parkowanie, to po pierwsze, po drugie jeżeli uważa pan, że ten parking stanowi rozwiązanie, to ja pana zapraszam na ten parking. Proszę zobaczyć w jakim stopniu ten parking tak cenny, niezbędny jest zapełniony. Jest on zapełniony w 1/3. Natomiast cała ul. Warszawska po lewej i prawej od Urzędu Skarbowego do Herbapolu, brama wjazdowa za kioskiem Ruchu tętni od pojazdów mechanicznych. Zapraszam jeszcze, niech pan rozezna sytuację. Ja wiem o czym mówię.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Myślę, że teraz pan radny Baranowski nie słuchał uważnie pana radnego Nowaka, który powiedział, że ten parking się zapełni tak jak ul. Warszawska w momencie, kiedy będzie otwarty, niepłatny.

Radny Sylwester Jałoszyński: Niedawno w prasie ukazała się notatka, że Generalna Dyrekcja PKP w związku z wprowadzeniem trasy szybkiego ruchu ma zamiar zlikwidować niestrzeżone przejazdy kolejowe na terenie gminy. Liczni mieszkańcy, którzy mieszkają niedaleko tych przejazdów pytają, czy coś już w tej sprawie wiadomo, kiedy to ma nastąpić?
Wracając do parkingów w mieście. Obserwując te nasze miejsca parkingowe w mieście, to można powiedzieć, że większość jest niestety zajęta przez pracowników sklepów. Czy nie można wydzielić miejsc na obrzeżach miasta i tam pozostawiać te samochody?

Radny Szymon Paciorkowski: Mieszkańcy, a szczególnie właściciele z centrum miasta skarżą się na niedobór słupów ogłoszeniowych. Zbliżają się prawybory, wybory, znów miasto będzie pełne wszelakich plakatów wyborczych. Czy postawienie 2–3 słupów ogłoszeniowych nie zlikwidowałoby po części problemu i stworzyłoby jakiegoś bardziej czytelnego środka komunikacji z mieszkańcami?
Nawiązując do tematu dzisiejszej rady, będą głosowane wnioski o dwie nowe ulice: Jana Bartkowiaka i Piotra Jarocińskiego. Nie ukrywam, że dla Wrześni są to osoby niezwykle zasłużone, ale dla mieszkańców są to nazwiska brzmiące niejednokrotnie „egzotycznie”. Czy taka prosta formuła jak np. stworzenie na stronie www.wrzesnia.pl podstrony pod tytułem „Patroni naszych ulic” nie umożliwiłaby mieszkańcom poznania patronów ulic na których mieszkają?

Radna Grażyna Kąkolewska poruszyła sprawę placu zabaw przy ul. Olsztyńskiej. W okresie wakacyjnym miałam okazje bardzo często przebywać na tym placu zabaw. Znajdują się tam kosze na szkło i makulaturę. Myślę, że plac zabaw nie jest miejscem na tego typu rzeczy. Wkoło jest pełno szkła. Dzieci tam biegają, bawią się, grają w piłkę. Uważam, że to nie jest odpowiednie miejsce na kosze.
Druga sprawa dotyczy ul. Szczecińskiej. Zgłosili się do mnie mieszkańcy z prośbą, aby na tej ulicy były umieszczone garby. Jest to jedna z najstarszych i najdłuższych ulic na osiedlu. Na tej ulicy jest duży łuk. Ludzie, którzy mieszkają na tym łuku bardzo często naprawiają płoty bo, wciąż się tam coś dzieje. Garby znajdują się na ul. Słupskiej, ul. Fromborskiej na ul. Grunwaldzkiej, a na Szczecińskiej nie ma. Myślę, że warto byłoby coś z tym zrobić.
Na ul. Szczecińskiej nie jest skończona wymiana nawierzchni chodników. Zrobiona jest tylko połowa. Chciałabym się dowiedzieć kiedy nastąpi zakończenie prac?

Rady Piotr Maciejewski: W związku z nawałnicą, która miała miejsce 24 sierpnia, która spowodowała sporo strat na terenie Wrześni, między innymi Zespół Szkół Politechnicznych został totalnie zalany. Czy w tej kwestii w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o sieć deszczową i burzową, zostanie coś zrobione? Z tego, co zdążyłem się tego dnia dowiedzieć, to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji tym się nie zajmuje. Do tego mogę dodać, że moja wiedza w zakresie czyszczenia tych sieci jest taka, że nikt tego po prostu nie robi.
Kolejna sprawa dotyczy lokalu – baru przy ul. Koszarowej, gdzie sprzedaje się kurczaki a w ostatnim okresie sprzedaje się tam również piwo. Czy ten lokal posiada licencję na sprzedaż alkoholu? Czy można wydać licencję, jeśli lokal nie posiada sanitariatów? W tej chwili to miejsce stało się miejscem, gdzie do wczesnych godzin rannych młodzież bez opieki, wracająca z dyskoteki pod wpływem alkoholu totalnie się tam upija. Potrzeby fizjologiczne uskutecznia przy filii Banku Spółdzielczego. Na dzień dzisiejszy tym miejscem poszczycić się nie możemy. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Radny Mirosław Chudy zapytał na jakim etapie stanęła budowa ścieżki rowerowej pod mostem.
Poruszył również sprawę Domu Pomocy Społecznej. Ostatnimi czasy dochodzą mnie niepokojące wieści, że dzieją się nieprawidłowości w tej instytucji. Wiem, że Dom Pomocy Społecznej nie jest w jurysdykcji burmistrza, ale że znajduje się on na terenie miasta, a burmistrz jest włodarzem miasta chciałbym, aby pan burmistrz zasięgnął jakichś informacji i opinii o działalności tej instytucji. Poprosił o przedstawienie informacji i opinii o działalności tej instytucji.

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/109/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (załącznik nr 4).
b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/110/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie (załącznik nr 5).
c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/111/2007 w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego (załącznik nr 6).
d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/112/2007 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Jasnej (załącznik nr 7).
e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr IX/113/2007 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Dondajewskiego (załącznik nr 8).
f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/114/2007 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej (załącznik nr 9).
g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr IX/115/2007 w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (załącznik nr 10).
h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/116/07 w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego (załącznik nr 11).
i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/117/2007 w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich (załącznik nr 12).
j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/118/2007 w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września (załącznik nr 13).
k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/119/2007 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012 (załącznik nr 14).
l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/120/07 w sprawie likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul.Słowackiego 39 (załącznik nr 15).
ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/121/07 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007 (załącznik nr 16).
m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/122/07 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną (załącznik nr 17).
n)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 została złożona w związku z tym, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od wojewody wielkopolskiego w sprawie dotacji celowej na rok 2007, przeznaczonej na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia i pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, są to tzw. stypendia. Żeby móc wypłacać już te stypendia, muszą te środki znaleźć się w budżecie. Proszę o uwzględnienie tej autopoprawki (załącznik nr 18).

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/123/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 z uwzględnieniem autopoprawki (załącznik nr 19).
o)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła radną Teresę Piskorż, przewodniczącą zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o przedstawienie sprawozdania z prac zespołu.

Radna Teresa Piskorż przedstawiła sprawozdanie z prac zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (załącznik nr 20)
Odczytała również pismo przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego we Wrześni dotyczące artykułu, który ukazał się w „Wiadomościach Wrzesińskich” - sprawa nieobecności p. Eugenii Obst (załącznik nr 21).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w związku z tym, że głosowanie odbywa się w trybie niejawnym zaproponowała, aby powołać komisję skrutacyjną. Zaproponowała, żeby skład komisji skrutacyjnej był taki sam, jak na I sesji Rady Miejskiej V kadencji 23 listopada 2006 r.: Teresa Felicja Piskorż, Mariola Teresa Zalepa, Sylwester Jałoszyński, Mieczysław Małachowski, Szymon Paciorkowski.

Radna Mariola Zalepa nie wyraziła zgody na udział pracach komisji skrutacyjnej.

Radna Teresa Piskorż wyraziła zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Radny Mieczysław Małachowski wyraził zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Radny Sylwester Jałoszyński wyraził zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Radny Szymon Paciorkowski wyraził zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Radny Sylwester Jałoszyński zaproponował kandydaturę radnego Michała Jaśniewicza do składu komisji skrutacyjnej.

Radny Michał Jaśniewicz wyraził zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie wybrała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Teresa Felicja Piskorż, Sylwester Jałoszyński, Mieczysław Małachowski, Szymon Paciorkowski, Michał Jaśniewicz.

Członkowie komisji skrutacyjnej na przewodniczącego komisji wybrali radną Teresę Piskorż.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła przerwę na przygotowanie przez komisję skrutacyjną kart do głosowania.

Radna Teresa Piskorż, przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i Sądu Rejonowego w Środzie (załącznik nr 22).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła przerwę.

Na salę posiedzeń wszedł radny Marek Kołodziejczyk i złożył podpis na liście obecności.
Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 21 radnych.

Radna Teresa Piskorż, przewodnicząca komisji skrutacyjnej powiedziała, że jest problem. Na salę sesyjną wszedł radny Marek Kołodziejczyk. Czy można mu wydać kartę do głosowania?

Hubert Świątkowski, radca prawny w urzędzie miasta i gminy we Wrześni odpowiedział, że radny wszedł na salę obrad w trakcie głosowania i należy mu umożliwić wzięcie udziału w tym głosowaniu.

Radna Teresa Piskorż, przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół tajnego głosowania w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy), (załącznik nr 23).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/124/07 w sprawie wyboru ławników (załącznik nr 24).

Pkt 5
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
- Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2006 złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji (załącznik nr 25),
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2007 r.;
- proszę radnych o dostarczenie do Biura Rady Miejskiej ankiet, które od kilku miesięcy publikowane są na łamach „Wieści z Ratusza”;
- do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Łucji Tomczak, Alicji Tomczak – Jankowskiej oraz Hanny Kałużnej, dot. uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Warszawską, Szkolną i Staszica z dnia 25 czerwca 2007 r.;
- do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Września, z dnia 13 czerwca 2007 r., informujące o przystąpieniu gminy Ramso, Roskilde i Gundso do „Roskilde Kommune” i zmniejszeniu liczby oficjalnych miast partnerskich - w rezultacie czego burmistrz Roskilde zakończył oficjalną współpracę partnerską z Wrześnią,
- do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.
- W dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wojciech Mól przedstawił informacje na temat sytuacji rodzin zastępczych w powiecie wrzesińskim oraz na temat Spółdzielni Socjalnej UL;
- firma DOMLER w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej przedstawiła ofertę budowy zespołu elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy;
- do Biura Rady Miejskiej wpływają liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody,
w których uczestniczyłam osobiście lub prosiłam o zastępstwo. Zaproszenia te dotyczyły:
--> uroczystego zakończenia XII Edycji Wrzesińskiej Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
--> uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Dyrektora dr Marcina Panny, zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni,
--> Festynu Ludowo-Rzemieślniczego „Korzenie II”,
--> Festynu w Marzeninie,
--> Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Kaczanowie,
--> uroczystej Gali z okazji ukończenia gimnazjum przez uczniów III klas we Wrzesińskim Ośrodku Kultury,
--> „Spartakiady Osób Niepełnosprawnych – Września 2007”,
--> Festynu w Kołaczkowie z okazji Święta Policji,
--> otwarcia wystawy fotografii służb mundurowych „Raport z fotografii 3” w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,
--> spotkania nt. „Powiatowego (Gminnego) Programu Opieki nad Zabytkami”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni,
--> uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem 68 pułku piechoty przy ul. Słowackiego we Wrześni w dniu Święta Wojska Polskiego,
--> Dożynek Wiejskich 2007 Chwalibogowo – Grzymysławice,
--> Dożynek Gminnych w Sokołowie,
--> uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem 68 pułku piechoty przy ul. Słowackiego we Wrześni w rocznicę wybuchu II wojny światowej,
--> otwarcia wystawy poplenerowej „Bardo jakiego nie znamy” w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,
--> udziału w koncercie „Młodzi Zdolni czyli Powiatowe Talenty Muzyczne”, zorganizowanym w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni,
--> udziału w Starcie Honorowym V etapu 64. Tour de Pologne,
--> Powiatowych Zawodów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrześni,
--> uroczystości patriotyczno-religijnej w rocznicę najazdu Armii Czerwonej na Polskę.

Pkt 6
Informacja burmistrza miasta i gminy Września:
- Burmistrz przekazał sprawozdania z prac wydziałów UMiG Września w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 26) na ręce Bożeny Nowackiej, przewodniczącej Rady Miejskiej.
- Poinformował, że po długich procedurach został wyłoniony wykonawca budowy sali gimnastycznej przy SSP 1 we Wrześni. W poniedziałek o godz. 10.00 nastąpi przekazanie placu budowy.
- Na ukończeniu są termomodernizacje dwóch szkół: SSP nr 2 i Gimnazjum nr 2 we Wrześni.
- Prowadzone są również różne inwestycje drogowe.
- 7 października odbędą się we Wrześni kolejne prawybory.

Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września
w odpowiedzi na zadane przez radną Teresę Piskorż pytania, dotyczące łatania bruku asfaltem na ul. Słowackiego oraz przystanku autobusowego przy Amice, odpowiedział: Domyślam się, że chodzi o odcinek między skrzyżowaniem z ul. Witkowską a odcinkiem asfaltowym przed skrzyżowaniem z ul. Legii Wrzesińskiej. To łatanie było wymagane organizacją Tour de Pologne. Rowery zawodników wyglądają na porządne, są drogie, ale są mało odporne na dziury i wstrząsy. Uzgodniono, że na tym odcinku dziury muszą być załatane, stąd też przykrycie ich asfaltem. To nie jest tak, że można łatwo przełożyć w tym miejscu nawierzchnię z kostki, bo nie ma żadnego porównania do wjazdu przyszpitalnego – ten wjazd jest (w porównaniu do obciążenia ul. Słowackiego) trochę „zabawowy”, czasem jakaś karetka podjeżdża, a przez dawną trasę E8 przejechało tysiące tirów (ta kostka była położona jeszcze w czasie II wojny światowej przez Niemców). Przełożenie tej kostki byłoby gigantyczną inwestycją, bo to nie chodzi tylko o przełożenie kostki, ale również, przy okazji, o kanalizację deszczową. Jeśli chodzi o przystanek autobusowy przy Amice, rozumiem, że chodzi o przystanek autobusowy dla autobusów podmiejskich?

Radna Teresa Piskorż odpowiedziała: Tak, tam jest na to miejsce.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: Trzeba to przeanalizować. Z pewnością nie ma tam zatoczki. Podobną zatoczkę budowaliśmy w zeszłym roku przy Gimnazjum nr 2 – kosztowało to ok. 100 tys. zł. Trzeba się zastanowić: ocenić zasadność tego wydatku oraz ocenić to pod względem bezpieczeństwa podróżnych (którzy wysiadają z autobusu).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września w odpowiedzi na zadane przez radnego Macieja Baranowskiego pytanie dotyczące opłaty parkingu przy szpitalu, odpowiedział: Obecnie ta opłata za pierwsze pół godziny wynosi 50 gr, za każdą kolejną godzinę 2 zł. Parking ten jest w pewnym sensie, można powiedzieć prywatny - to nie jest strefa parkowania - jaką mamy na Rynku, gdzie ta strefa jest na drodze gminnej. Jest to parking niestrzeżony, płatny, prywatny – w tym sensie, że jest własnością szpitala, tej spółki z o.o. Dwukrotnie spotkaliśmy się z burmistrzem Maciejewskim, z dyrektorem szpitala i skutkiem tego jest obniżenie tej opłaty na 50 gr (dążyliśmy do zupełnie innych zmian). Pracownicy przejeżdżający przez bramkę nie płacą, ponieważ mają karty uprawniające do parkowania z tyłu (przez bramkę tylko przejeżdżają). Parking został zbudowany za kredyt, który w swoich wyliczeniach zakładał, że ta opłata parkingowa ma wpływać na spłatę tego kredytu. Wydaje się, że zniesienie tej opłaty całkowicie jest niemożliwe. Gmina zachęcała, żeby na początku zrobić bezpłatne pierwsze pół godziny, żeby zachęcić do wjeżdżania, żeby ludzie nauczyli się korzystać z tego parkingu, choć same przyciski budzą grozę u osób, które jeszcze z tego nie korzystały. Inna sprawa to to, że pusty parking powoduje, że jeśli przejeżdża się koło niego, to nie zachęca do wjechania. My nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy właścicielami tego parkingu.

Radna Teresa Piskorż dodała, że była na spotkaniu dyrektora szpitala ze starostą – mówiono, że osoba niepełnosprawna, która często przyjeżdża na zabiegi, może iść z biletem do portierni, gdzie będzie podstemplowany. Więc można wjechać i wyjechać, nie płacąc. Miejsce dla osób niepełnosprawnych nie wystarcza dla tej ilości osób niepełnosprawnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września w odpowiedzi na poruszony przez radnego Bronisława Dankowskiego temat dotyczący obwodnicy, odpowiedział: Jestem jak najbardziej za tym, żeby Rada Miejska również wzięła udział w interwencji w tej sprawie. Przekażę do Biura Rady Miejskiej wszystkie materiały związane z tą sprawą. Jednak chciałbym wyjaśnić dwa nieporozumienia, które się pojawiły. Pierwsze to cytowany przez radnego artykuł „Wiadomości Wrzesińskich”: albo był źle napisany, albo tak nie było napisane - w każdym razie nie jest prawdą, żeby decyzja o budowie obwodnicy zależała w jakikolwiek sposób od zarządu województwa lub od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdyż jest to droga krajowa, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie (a tak naprawdę oddział w Poznaniu). 20 czerwca 2007 r. wysłałem pismo do Dyrektora Oddziału GDDKiA w Poznaniu z kopią do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz z kopią do posłów okręgu wyborczego nr 37, aby w Sejmie podnieśli tę sprawę. Otrzymałem odpowiedź od dyrektora Oddziału GDDKiA w Poznaniu, który nie napisał, że obwodnicy nie będą budować, ale też nie napisał wprost, że będą budować. Następnie odpowiedź pana Zbigniewa Kotlarka, generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z Warszawy, który też odpowiedział na to pismo. Otrzymałem także pismo od pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, który złożył w tej sprawie (po moim piśmie) zapytanie do pana Ludwika Dorna, marszałka Sejmu. Potem pismo przysłał pan poseł Eugeniusz Grzeszczak, który zadał w tej sprawie interpelację ministrowi transportu i przesłał odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Bogusława Kowalskiego w sprawie obwodnicy. Przyszło też pismo z Biura Poselskiego pana posła Pawła Arndta, który złożył interpelację w tej sprawie do ministra transportu, pana Jerzego Polaczyka. Zaapelowałem do burmistrzów, wójtów i starostów wszystkich gmin i powiatów, leżących na odcinku Września - Gniezno, w sprawie wspólnego wystąpienia z protestem w tej sprawie do Zbigniewa Kotlarka, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Dostałem odpowiedź burmistrz Czerniejewa, Danuty Grychowskiej oraz odpowiedzi od starosty wrzesińskiego i gnieźnieńskiego w tej sprawie. Zleciłem w sierpniu badanie pomiaru ruchu na drodze nr 15 w miejscowości Sokołowo. Było to badanie wykonane wg przepisów rozporządzenia w sprawie metod pomiaru ruchu na drogach, które wykonała nasza Straż Miejska w dniu14 sierpnia 2007 r. Ponieważ takie badanie zleciłem również dnia 16 stycznia 2003 r., w tym samym miejscu w Sokołowie i wynika z tego, że 14 sierpnia 2007 r. przejechało przez Sokołowo 9637 pojazdów samochodowych, natomiast jeśli porównamy godziny 8.00 – 20.00 (takie mieliśmy badanie w 2003 r.), to 14 sierpnia 2007 r. przez Sokołowo przejechało w tych godzinach 6841 samochodów, natomiast 16 stycznia 2003 r. 3885. Czyli można powiedzieć, że po 4 latach w tych samych godzinach, w tym samym miejscu czy w takich samych warunkach pomiarowych, przejechało niemal 2 razy więcej samochodów przez Sokołowo. Natomiast jeśli chodzi o TIR-y, przejechało ich przez Sokołowo w godzinach 8.00 – 20.00: 2076. Zrobiliśmy też badania nietypowe: odnotowywaliśmy numery rejestracyjne samochodów i okazało się (odliczając pojazdy z rejestracją zaczynającą się na literę P czyli z Wielkopolski), że samochodów jadących z Kujawsko-Pomorskiego, Dolnośląskiego i Pomorskiego (czyli na osi Wrocław – Gdańsk, Wrocław – Bydgoszcz) wjechało w ciągu 1 godziny łącznie 173, ale nie licząc wielkopolskich numerów wjechało około 20-30% pojazdów z numerami rejestracyjnymi innych województw (czyli 1/3 wszystkich samochodów to były te z Wrocławia na północ lub z północy w kierunku Wrocławia). To badanie zleciłem pod kątem naszego wniosku o zajęcie się budową obwodnicy w związku z mistrzostwami w piłce nożnej Euro 2012 r., dlatego że i Wrocław i Gdańsk mają być miastami, w których mają się odbywać mecze. Te wszystkie wyniki przesłaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (kserokopie pism stanowią załącznik nr 27).

W odpowiedzi na zadanie przez radnego Stanisława Dominiczaka pytanie, dotyczące pomocy dla rolników w przygotowywaniu wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa burmistrz odpowiedział: Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, rolnicy nie mają specjalnych problemów z przygotowaniem tych wniosków, sprawdzaliśmy to m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oprócz tej agencji pomagają rolnikom Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolnicze. Tak że problem, wydaje się, że nie istnieje. Z tego co słyszałem, te wnioski nie są skomplikowane i rolnicy sobie radzą sami.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział: Ja nie oczekuje odpowiedzi teraz. Rzeczywiście rolnicy dają sobie radę z wnioskami o dopłaty bezpośrednie, ale z wieloma programami na dofinansowanie czy zakup maszyn, czy innych instalacji gospodarstwa rolniczego nie. Chodzi mi o to, że na nasz powiat przeznaczona jest jakaś pula pieniędzy, z której korzystają mieszkańcy całego powiatu, a byłbym szczęśliwy, gdyby rolnicy gminy Września mieli informację o tych programach wcześniej, żeby mogli skorzystać powiedzmy do 70% z tej puli.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września w odpowiedzi na zadane przez radnego Jana Nowaka pytanie dotyczące parkingu, odpowiedział: O godz. 14.30 (w tej chwili kiedy radny się wypowiadał) na Rynku wrzesińskim były 44 wolne miejsca. Taka jest idea płatnego parkingu, że ma zapewnić temu, co chce wyłożyć te 2 zł, że zaparkuje. Musiałem długo natłumaczyć się właścicielom sklepów na Rynku, że to, iż parking jest płatny, jest dla ich dobra. Gdyby nie był płatny – wszyscy, którzy pracują gdzieś tu w okolicy, przyjechaliby, zostawili rano samochody i pod te sklepy nikt by nie podjechał. Doszliśmy do porozumienia i zgodzili się, że tak jest. Jak były robione w zeszłym roku remonty (była budowana deszczówka na Rynku), to przychodzili ze skargą, dlaczego nie ma jeszcze tych płatnych parkingów, bo klienci nie mogą podjeżdżać do sklepu.

Pan radny Sylwester Jałoszyński skomentował sprawę parkingu przy sklepach, że pracownicy sklepów przyjeżdżają, parkują i blokują miejsca, a mogliby zostawiać samochody w miejscach poza centrum miasta. Na to nie ma żadnego przepisu, którym można by ich do tego przymusić, Ale jest miejsce do parkowania np. przy ośrodku WOS-R-u (zwłaszcza poza sezonem), na ul. Gnieźnieńskiej, czyli bardzo blisko centrum miasta. Parkingi przy stadionie są. Gdyby ktoś chciał rzeczywiście z tego skorzystać, to nie ma żadnego problemu, żeby w odległości 300-400 m od Rynku zostawić samochód i podejść. Ludzie raczej nie chcą z tego korzystać i chcą podjechać pod same drzwi sklepu. Są na świecie różne rozwiązania, wprowadzane już w tej chwili np. w Wielkiej Brytanii: wprowadzane są bramki, które wychwytują to, że pojazd wjeżdża do centrum miasta i opłata jest pobierana za to, że przebywa w centrum, działającym podobnie jak strefa parkowania na Rynku (tylko nie trzeba chodzić do parkometru i brać bilecik, tylko te czujniki wyczuwają pojazd i później przesyłają do domu rachunek za przebywanie przez jakiś czas w określonym czasie w miejscu, gdzie kosztuje to jakąś określoną kwotę).

Druga sprawa dotyczyła Polskich Kolei Państwowych, które postanowiły w ramach swojego bardzo przyszłościowego programu, zlikwidować te przejazdy w naszej gminie. Na początku lipca PKP przysłało pismo, że w związku z modernizacją linii, która ma być za ileś lat, chcieliby zlikwidować przejazdy kolejowe. Przysłali całą listę, w naszej gminie jest ich 9 (droga gminna Gonice – Chwałkowice, droga gminna dojazd do pól, droga powiatowa nr 2262P Otoczna – Szemborowo, droga gminna Węgierki – Sędziwojewo, droga powiatowa nr 2941P Gutowo – Sędziwojewo, droga gminna dojazd do pól, droga powiatowa nr 2940P Gutowo – Ostrowo Szlacheckie, droga powiatowa nr 2162P ul. Witkowska we Wrześni, droga miejska ul. Kosynierów we Wrześni). Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy urzędu miasta i gminy, a także przedstawiciele sołectw (Gonice, Otoczna, Węgierki, Gutowo Wielkie, Sędziwojewo) oraz mieszkaniec Gutowa Wielkiego. Na tym spotkaniu PKP przedstawiło propozycje likwidacji przejazdów. Zebrani na spotkaniu wydali 5 opinii: w sprawie przejazdu kolejowego:
- na propozycję likwidacji przejazdu kolejowego droga gminna Gonice – Chwałkowice, zgoda na likwidację pod warunkiem budowy wiaduktu drogowego oraz budowy drogi utwardzonej wzdłuż linii kolejowej po stronie północnej dla pojazdów o parametrach większych niż wymiary tunelu gospodarczego,
- droga gminna dojazd do pół, zgoda na likwidację przejazdu pod warunkiem budowy przejazdu (tunelu) gospodarczego,
- droga gminna Węgierki – Sędziwojewo, zgoda na likwidację pod warunkiem budowy tunelu o wysokości nie mniejszej niż 3,5 m,
- droga gminna dojazd do pól, zgoda na likwidację pod warunkiem budowy przejazdu (tunelu) gospodarczego,
- droga gminna ul. Kosynierów, likwidacja przejazdu pod warunkiem budowy przejazdu (tunelu) gospodarczego oraz po wybudowaniu drogi po stronie północnej torów do przejazdu w km 251,485.
Następnie wysłaliśmy pismo do Zakładu Linii Kolejowych (28 sierpnia 2007 r.). W odpowiedzi na propozycje przepisaliśmy te, które zostały uzgodnione przez sołtysów i pracowników urzędu miasta i gminy na spotkaniu z przedstawicielami PKP i to pismo stało się naszą odpowiedzią. Przy czym wydaje się, że jest tutaj mowa o perspektywie wielu lat (5 najmniej) (kserokopie pism stanowią załącznik nr 28)

W odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego, dotyczące niedoboru słupów ogłoszeniowych w centrum Wrześni, odpowiedział: W roku 2004 r., tuż przed Europrawyborami we Wrześni, było 6-7 słupów ogłoszeniowych. Namówiłem firmę wrzesińską Krispol, by ufundowała miastu 15 nowych słupów ogłoszeniowych (za swoje pieniądze), które pojawiły się w nowych miejscach. Widać je, bo mają daszek z reklamą firmy. Tym samym liczba słupów dwukrotnie się zwiększyła lub nawet i więcej. Wydaje się, że słupy nie wzbudzają już w tej chwili większego zainteresowania – one są cały czas zaklejane jeden przez drugiego plakatami i tak naprawdę nie przyciągają uwagi, żeby podejść do niego i czytać. A taki słup jest wart kilka tys. zł i nie bardzo widzę sens budowania kolejnych słupów, które cieszą się dość marną opinią, jeśli chodzi o informacje zawarte na tych słupach. One może ożywają w czasie wyborów, prawyborów. A poza tym, przeważają ogłoszenia dotyczące wyprzedaży czy dostawy ubrań z zachodu. Nie wiem czy jest sens, żeby miasto wyrzucało kolejne tysiące złotych na to, żeby się pojawiły kolejne miejsca na takie ogłoszenia.
Jeśli chodzi o patronów ulic, myślę, że te informacje można umieścić w internecie na stronie www.wrzesnia. pl., a począwszy od dzisiejszej sesji i uchwalenia nowych nazw ulic, proponuję, żeby w „Wieściach z Ratusza” umieścić informacje, które przedstawił pan radny Bolesław Święciochowski, a zaczerpnięte ze Słownika Bibliograficznego Wrześnian.
W odpowiedzi na zadane przez radną Grażynę Kąkolewską pytanie, dotyczące placu zabaw przy
ul. Olsztyńskiej i problemu pojemników na szkło i makulaturę (i bałaganu w okół tych pojemników), burmistrz odpowiedział: Dostałem informację z PUK-u, że rzeczywiście ktoś próbował przez otwór wielkości 30 cm wcisnąć szybę o wymiarze 1 x 1 m. Jutro PUK to posprząta. Postanowiliśmy z panem naczelnikiem, że odgrodzimy te kosze, żeby było osobne dojście do tych pojemników i żeby ono nie było połączone bezpośrednio z placem zabaw. Od kilku lat te pojemniki się tam znajdują i faktycznie nikt nie zwrócił rzeczywiście na to uwagi.

Jeśli chodzi o chodniki na ul. Szczecińskiej – powiem szczerze, że sam jestem na siebie zły, że kiedyś wpadliśmy na pomysł, żeby na Sławnie (zwanym Mankowem), wymieniać te chodniki, bo z jednej strony one rzeczywiście są w tak fatalnym stanie w niektórych miejscach, że wymagają tego, a z drugiej strony są też pytania pana radnego Bolesława Święciochowskiego, dlaczego nie robimy nieistniejących w ogóle chodników na os. Sokołowskim. I tak to jest, jak nie ma się tyle pieniędzy ile by się chciało. Mamy wycenione wszystkie chodniki – koszt budowy wszystkich chodników na os. Sokołowskim to jest rzędu 3-4 mln zł. Tak naprawdę, my te remonty robimy w ramach napraw bieżących i jeśli po różnych przetargach wychodzi, że zostają nam jakieś pieniądze, którymi można ponaprawiać te chodniki, to zabieramy się za odcinek, który jest w kiepskim stanie. W tym roku tych pieniędzy wystarczyło nam na połowę ul. Szczecińskiej, która jest długa i jej koszt naprawienia duży. W związku z tym, w tym roku starczyło tylko na połowę tej ulicy.

Kolejna sprawa – kwestia garbów na ul. Szczecińskiej (zresztą nie tylko, bo od czasu do czasu pojawiają się takie propozycje, aby na jakiejś ulicy zamontować próg zwalniający). Powiem szczerze, że ci, którzy są w Radzie Miejskiej którąś kadencję, wiedzą, że jest to jak ten „odgrzewany kotlet”. Temat ciągle powraca i jest jakiś sinusoidalny jeśli chodzi o emocje: po pierwsze – sporo jest takich, którzy są za garbami, jest druga grupa, która jest przeciwko garbom, a czasami, od czasu do czasu – zamieniają się miejscami (ci, którzy na początku byli zwolennikami, bo zwolennikami są wtedy, gdy naciskają ich wyborcy, żeby zrobić garb, a przeciwnikami stają się, jak zaczynają jeździć po tym garbie). Mieliśmy taki przypadek ok. 3 lata temu: na ul. Zamysłowskiego zostały zamontowane 2 garby, na wniosek wszystkich mieszkańców. Ci, którzy tam mieszkali, podpisali się. Okazało się, że jak budowaliśmy te garby, to ci, przy których domach te garby są budowane, przynieśli wniosek, żeby je zlikwidować, ponieważ nie wszyscy hamują przed garbami i się wybijają, i głośno lądują, a jak w ostatniej chwili przypomni się, że trzeba zahamować przed garbem – przyciskają na hamulce i jest pisk. Wtedy poprosiłem tych mieszkańców, żeby ci sami, którzy złożyli pismo, żeby zamontować ten garb, żeby podpisali się, żeby go zlikwidować. Także na ul. Zamysłowskiego jest już 1 garb, ponieważ wszyscy ci, którzy mieszkali przy garbie, wnieśli o to, żeby go zlikwidować. Drugą grupą, która bardzo często wnosi protesty w sprawie garbów, są taksówkarze, którzy ze względu na swój zawód, często muszą pokonywać tę przeszkodę. Te garby są różne, w różnych latach budowane – jedne są bardziej znośne do przejechania, inne mniej. Więc pogląd na temat garbów jest dość zmienny, zwłaszcza, jak sie przy nim mieszka (zamieszkanie przy garbie powoduje gwałtowną zmianę podejścia do garba). Jeśli chodzi o koszty wybudowania takiego progu spowalniającego, jest to rzędu 4-5 tys. zł (bo to nie tylko jest sama ta przeszkoda, bo wymaga to oznakowania pionowego w postaci znaków drogowych, które sporo kosztują; trzeba te garby oznakować). Jeśli chodzi o procedurę powstania garba, to jest to związane ze zmianą organizacji ruchu, czyli musi być wniosek do policji, pozytywnie zaopiniowany, następnie do zarządcy drogi oraz do starostwa o wydanie decyzji o zmianie organizacji ruchu. Później jest tylko kwestia wybudowania takiego garba.

W odpowiedzi na zadane przez radnego Piotra Maciejewskiego pytanie, dotyczące kanalizacji deszczowej, która swoje nie najlepsze sprawowanie ujawniła w czasie ulewy, burmistrz odpowiedział: Ul. Wojska Polskiego i okolice niemal od zawsze były zalewane, po każdym deszczu piwnice bloków przy tej ulicy były pozalewane i tak jest do dzisiaj. Jest to związane z tym, że tak naprawdę przyczyną tego jest to, że od Glinek do stawku za parkingiem przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury w parku, płynie rzeka. Ona płynęła na wierzchu jeszcze w latach 20. XX w., a w wyniku rozwoju miasta na różnych odcinkach, w różnym miejscu, została zasypywana – tak, że dziś jej nie widać i ta woda płynie od Glinek tak mniej więcej w ul. Wojska Polskiego, potem płynie po skosie w kierunku ul. Kilińskiego. Najlepiej to miejsce widać na tym łuku, jak się jedzie ul. Kościuszki i jest drugi wjazd (parking do WOK-u) i tam jest taki dołek – jak jest deszcz, to woda wychodzi do góry na ulicę i widać tę rzekę, jak ona płynie do parku. W związku z tym, że kanalizacja deszczowa (która tam istnieje) pewnie ma jakieś szczeliny i dziury, i ta rzeka wpływa do tego kanału i tak naprawdę to płynie wszystko w jednym kanale, ale że objętość tego kanału jest ograniczona, to wtedy wszystko wychodzi wszystkimi możliwymi dziurami do góry. Został juz wykonany projekt techniczny na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego. W ciągu miesiąca będzie wyłoniony wykonawca (do wykonania tej kanalizacji), będzie to robione w 2 etapach: pierwszy etap obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego do szkoły zawodowej (czyli w połowie ulicy) i w przyszłym roku będzie dokończone na wiosnę od Szosy Witkowskiej do szkoły (czyli druga połowa ul. Wojska Polskiego). Miejmy nadzieję, że po zbudowaniu szczelnego kanału, ta woda będzie miała gdzie płynąć i nie będzie wybijała na powierzchnię.

Druga sprawa, którą poruszył pan radny Piotr Maciejewski dotyczyła baru przy wejściu w bramę na ul. Koszarowej, od ul. Kościuszki. Jest to lokal prowadzony przez przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na alkohol (na sprzedaż gastronomiczną alkoholu do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo), które ważne jest do lipca 2010 r. przed uzyskaniem zgody na tę sprzedaż, przedsiębiorca musiał uzyskać pozytywną opinię Sanepidu, a następnie decyzję Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy sprzedaży gastronomicznej nie istnieje przepis o 50 m od budynku szkolnego (czy ogólnie obiektów chronionych). Jeśli chodzi o możliwość zabronienia tej sprzedaży – czyli cofnięcia zezwolenia, to są na to oczywiście przepisy. Sprawdziliśmy, nie było żadnej skargi na działanie tego punktu gastronomicznego, ani żadnego doniesienia o zakłóceniach porządku.

Radny Piotr Maciejewski powiedział: Przepraszam, że przeszkadzam. Jest obecny komendant Straży Miejskiej - niech powie, ile razy Straż Miejska była wzywana.

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział: Ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć, musiałbym sprawdzić.

Radny Piotr Maciejewski powiedział: Tam interwencje były, ja osobiście zgłaszałem.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: My mamy informacje z policji, że żadne zgłoszenie oficjalne nie zostało odnotowane, przy czym warto pamiętać, że nie traktuje się jako zgłoszenia jeżeli zgłaszającym jest właściciel tego punktu gastronomicznego, który ma prawo, bo wiadomo, że konkurencja by przysyłała takich klientów, którzy robiliby rozróbę, żeby stracił koncesję.

Radny Piotr Maciejewski powiedział: Nie zależy mi na tym, żeby odebrać komuś koncesję. Zależy mi na tym, żebyśmy nie wstydzili się za to miejsce. Zapraszam wszystkich koło dyskoteki i wystarczy popatrzeć, co się dzieje na tym osiedlu, na ul. Koszarowej. W tej chwili coraz częściej zaczyna się to dziać przy Zielonej Żabce, więc tych sygnałów będzie coraz więcej i warto się tym problemem zainteresować.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała: Jest punkt, w którym państwo radni składają swoje zapytania. Prosiłabym o taką procedurę, że pan burmistrz składa wyjaśnienie, bo tu zaczyna pojawiać się dyskusja.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że bardziej od tego alkoholu widzi inny problem – nieestetyczny daszek z folii. Dodał: jak idziemy ul. Jana Pawła II, to na rogu z ul. Rzeczną jest sklep z farbami. Na dole jeszcze to jakoś wygląda, ale do góry ten budynek jest popękany, odrapany, odpada tynk. Zwracaliśmy uwagę właścicielowi, de facto nie ma żadnego przepisu prawnego, który mówiłby, że coś ma wyglądać ładnie. Pojawiają się przepisy, gdy ten ktoś próbuje cos zmienić – wstawić okno, zmienić elewację, jest przepis, że to jest w strefie ochrony konserwatorskiej, musi mieć zgodę konserwatora. Dopóki on nic nie robi, to może się tam sypać dopóki nie ma zagrożenia zawalenia się budynku, to nie ma odpowiednich przepisów.

Radny Piotr Maciejewski powiedział m.in.: Nie chciałbym wywoływać dyskusji, ale chodzi mi o to, żebyśmy globalnie na to spojrzeli. Nie wiem w jaki sposób, ale może spróbowalibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozwiązać globalnie ten problem? Takie rzeczy sie dzieją i powinniśmy się tym tematem zająć, bo o ile można jeszcze znieść ten barak który sobie ktoś postawił, można odwrócić głowę i nie patrzeć na to, bo się nie podoba, o tyle trudno odwracać głowę od tego, jak grupa wyrostków staje przy ładnie odnowionym budynku Banku Spółdzielczego i oddaje mocz. Nikt się tym problemem nie chce zająć. Bardzo często widzę strażników, reagują ale kiedy kiedyś próbowałem zadzwonić na policję, to policja skierowała mnie do Straży Miejskiej. Uważam, że komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej powinna się tym zająć.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: To jest bardzo często poruszany temat na spotkaniach z komendantem policji. Wydaje mi się, że dopóki policja praktycznie nie jest związana z samorządem w żaden sposób (a wręcz jest odrywana z samorządu, wcześniej komendant policji musiał być wybrany za zgodą starosty) to w tej chwili jest tak, że policja nie ma żadnego związku między gminą, między Radą Miejską, między burmistrzem ani z żadnym innym szczeblem. Tak jak mówił pan radny Piotr Maciejewski, są przypadki, kiedy policja mówi „proszę zadzwonić do Straży Miejskiej”.

W odpowiedzi na zadane przez radnego Mirosława Chudego pytanie dotyczące ścieżki pod mostem burmistrz powiedział: Wystąpiliśmy do pani Barbary Nizio, kierownika Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat we Wrześni i dostaliśmy pismo
z warunkami, które musimy spełnić, aby została wydana zgoda, żeby pobudować ten przejazd pod mostkiem. Zleciliśmy wykonanie tego projektu, zgodnie z zaleceniami, wytycznymi, postulatami pani Barbary Nizio i projektant zabrał się do uzgadniania i projektowania (pewnie to trwa miesiącami). Jak będziemy mieć projekt to oczywiście pobudujemy to w tydzień.
Jeśli chodzi o informację o nieprawidłowościach w Domu Opieki Społecznej we Wrześni, nic na ten temat nie wiem, jest to jednostka podległa starostwu. Ta informacja jest nieprecyzyjna – na czym polegają te nieprawidłowości? Ja mogę zadać pytanie starostwu, czy mogliby odnieść się do informacji o nieprawidłowościach. Zobaczymy, jaka przyjdzie odpowiedź, bo ani nie znam sprawy, ani nie mam wpływu zarówno na policję, tak jak i na Dom Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zapytała radnych, czy są usatysfakcjonowani odpowiedzią czy ktoś chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie?

Zastępca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział: W poprzednich kadencjach zajmowaliśmy się zupełnie innymi sprawami – była walka o budżet, o inwestycje. Teraz sprawy jakby są uporządkowane – widać jak nasze miasto pięknieje, ulice są nowe: ul. Warszawska, Rynek, chodniki, ulice, drogi. Ale solidaryzuję się z panem radnym Piotrem Maciejewskim, który reaguje żywo na takie przejawy patologii. Nie czujmy się: radni bezradni. Po to jesteśmy wybrani, nasze uwagi zresztą niejednokrotnie są przekazywane przez inne osoby, które wiedzą, co się dzieje na danym terenie, gdzie działamy i mamy coś do powiedzenia, więcej niż przeciętny człowiek. Na takie rzeczy powinniśmy reagować. Przeciętny radny może nie mieć takiej siły przewodzenia, ale z panem burmistrzem ci ludzie, odpowiedzialni za to, zupełnie inaczej będą rozmawiać. Ja uparcie wracam do sprawy parkingu i opłat za parking. Rozumiem, że 50 gr, ale dziwię się postawie pana dyrektora Szpitala Powiatowego, Sp. z o.o. Przy całym szacunku do jego kompetencji i wiedzy zachowanie czasami pana dyrektora jest szokujące, bo zachowuje się jak książę udzielny, a przecież ma też swojego przełożonego w postaci starosty (mam nadzieję). Nie może być tak, że jeżeli społeczeństwu nie podoba się taka sytuacja, że parking jest próżny, że opłata jest 2 zł, i że parking jest pusty (bo to ewidentnie widać), że nie obniży tej ceny przynajmniej okresowo, by ten parking wypełnić, odciążyć ul. Warszawską i te okoliczne ulice, gdzie są ustawiane samochody (bo przecież od strony ul. Legii Wrzesińskiej mnóstwo samochodów stoi tam, gdzie w sobotę i niedzielę jest taka pomoc doraźna lekarzy dyżurnych).

Radni sprostowali, że tam już jest brama.

Zastępca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski kontynuował: Bardzo bym prosił, żeby tę sprawę drążyć: apel Rady Miejskiej czy prosić pana burmistrza o interwencję, o rozmowę ze starostą, przełożonym pana dyrektora. Nie może tak być, że on sobie ustala co chce. Bo jak była sprawa, potrzebował opinię Rady Miejskiej, to zachowywał się zupełnie inaczej – przyszedł, uśmiechał się, tłumaczył. Zależało mu na tym, by opinia była pozytywna. Wtedy był otwarty i można było wtedy powiedzieć: „dobrze, dostaniesz tę opinię pozytywną, jak zrobisz parking za złotówkę”. Tam jest powiedziane, że wymiar finansowy jest bardzo istotny dla szpitala (bo to było napisane w umowie). Ale nie chciałbym, żeby Szpital Powiatowy miał hasło „po trupach do sukcesu finansowego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o”.

Radny Józef Bogumił Jesiołowski powiedział: Odnośnie tego co powiedział radny Maciej Baranowski, że pracownicy mają karty, na które wjeżdżają. Tylko pracownicy szpitala, doktora Przybylskiego. Pozostałe podmioty, które mają tam siedziby (m.in. przychodnie) niestety nie mają. Pan dyrektor zażądał od nas, od każdego pracownika – miesięcznej zapłaty. Karnet to jest raczej kaucja, to 50 zł miesięcznie od każdego pracownika (za to, żeby wjeżdżać na parking). A poza tym, płacimy niemały czynsz. My złożyliśmy do pana starosty i dyrektora Przybylskiego pismo protestujące. Nas w ogóle nikt nie informował, zanim doszło do tego, że pewnego dnia wjechaliśmy jak zawsze, nikt nas nie uprzedził i – nie mogliśmy wyjechać.

Radny Piotr Maciejewski powiedział: Ja chciałem jeszcze raz podnieść apel do członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, żeby zajęli się sprawą globalnie, dla całego terenu miasta Wrześni i również warto byłoby w miejscach wiejskich, gdzie są dyskoteki.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział: Jak nie było parkingu płatnego, to przed szpitalem był bałagan, pacjenci nawet nie mogli dojechać do poradni, ponieważ tam był taki tłok i nie było gdzie zaparkować. Może ta opłata jest zbyt droga, ale mamy możliwość zaparkowania. Jeżeli ktoś przywiezie chorego do poradni, to nie musi stać ileś godzin, może podjechać, chorego zostawić
i wyjechać bezpłatnie. Wcześniej nie było można w ogóle podjechać i możemy zostać w takim bałaganie albo musimy ponieść jakieś koszty. Musimy się przyzwyczaić, wchodzimy do ubikacji do lokali – płacimy, płacimy za parking w Poznaniu. Wcześniej ten bezpłatny parking był dla Urzędu Skarbowego, dla banku, dla liceum. Musimy się nauczyć za pewne rzeczy płacić.

Radna Teresa Piskorż powiedziała: Co do tego, co mówił kolega radny, tu pole do popisu ma komisja. Zgłosić jako zanieczyszczenie i zgorszenie i tych młodzieńców najpierw ostrzec, a później nałożyć jakieś kary, choćby publiczne.

Pkt 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/


Sekretarz posiedzenia
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.