BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477360
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR X/136/07

UCHWAŁA NR X/136/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 listopada 2007r.


w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459) w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża sie zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, będących własnością gminy Września, zabudowanych na cel mieszkaniowy.
2. Wykaz nieruchomości objętych bonifikatą stanowi załącznik do uchwały.
3. Udzielenie bonifikaty może nastąpić po uregulowaniu przez nabywcę prawa własności, wszelkich wymagalnych zobowiązań wobec gminy Września, które związane są z nieruchomością stanowiącą przedmiot przekształcenia.
4. Bonifikata nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ponoszonych przez nabywcę prawa własności

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, osoba która nabywa własność nieruchomości, zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do ustalonej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do treści art.68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić za zgodą rady gminy bonifikaty od ceny nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana między innymi na cele mieszkaniowe. Proponuje się, aby udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych na cele mieszkaniowe ustalone było w wysokości 90%, czyli aby opłata ta stanowiła 10% wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Takie uregulowanie będzie kontynuacją zasady przyznawania bonifikat w wysokości 90%, przy nabywaniu na własność gruntów zabudowanych przez ich wieczystych użytkowników na cel mieszkaniowy.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr X/136 /07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007r.


Wykaz działek w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych, zabudowanych na cel mieszkaniowy.Lp.


Nr geod. działkiPow. działki

w haNr KW


Położenie nieruchomości

1.

1 692

0,1026ha

5 337

Września, ul. Szczecińska 33

2.

3 531/1

0,0213ha

6 511

Września, ul. Kościuszki 3A

3.

3 075

0,0571ha

10 946

Września, ul. Prusa 4

4.

2 854

0,0250ha

10 164

Września, ul. Spacerowa 4

5.

2 287

0,0403ha

7 893

Września, ul. Gorzowska 10

6.

1 609/1

0,0424ha

25 648

Września, ul. Kaliska 4

7.

1 609/2

0,0424ha

5 355

Września, ul. Opolska 1

8.

2 726

0,0311ha

10 044

Września, ul. Słoneczna 16

9.

1 770

0,0745ha

5 402

Września , ul. Głogowska 27

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.