BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13887210
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-05-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA nr X/134/07

UCHWAŁA nr X/134/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 listopada 2007r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008 w Mieście i Gminie Września.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity – z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2007 roku, ogłoszoną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008 w Mieście i Gminie Września, do wysokości: 33,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Uzasadnienie do uchwały nr X/134/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008 w Mieście i Gminie Września.

Zgodnie z treścią art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym – tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 – z późn. zm.) - podatek rolny od 1-go hektara przeliczeniowego gruntów stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W roku 2007 cena ta wyniosła: 58,29 zł, a więc podatek rolny z 1-go hektara na rok 2008 wyniósłby: 145,73 zł. Podatek na rok 2007 naliczany był według ceny 33,00 zł i wynosił: 82,50 zł. Rada Gminy skorzystała wówczas z kompetencji obniżenia tej ceny wzorem lat ubiegłych (2001-2005) do kwoty 33,00 zł. Mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników, cenę żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego na rok 2008 przyjmuje się na poziomie: 33,00 zł.


 


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.