BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292720
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr X/130/07

UCHWAŁA Nr X/130/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 listopada 2007 r.


w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity- Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się źródła dochodów własnych gromadzone na rachunkach dochodów własnych i ich przeznaczenie oraz wskazuje jednostki budżetowe upoważnione do tworzenia rachunków.

§ 2

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych mogą być:

1) wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej określonej statutem, a w szczególności:
- żywieniowych,
- zakwaterowania,
- reklamowych,
- poligraficznych,
- szkoleniowych
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów,
4) opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów,
5) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,
6) darowizny,
7) prowizje z tytułu ubezpieczenia mienia i osób,
8) wpływy z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
9) wpływy z tytułu podatku od towarów i usług ( zwrot VAT naliczonego).

§ 3

Dochody własne jednostek budżetowych, o których mowa w § 2 przeznacza się na:
1) wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem i eksploatacją budynku,
2) zakup pomocy naukowo – dydaktycznej,
3) finansowanie remontów i napraw bieżących,
4) prowadzenie stołówek szkolnych,
5) prowadzenie kursów i szkoleń,
6) refundację kosztów usług transportowych, zużycia wody i energii elektrycznej,
7) zakupu papieru do ksero i drukarek,
8) organizację obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży,
9) zakupu opału i środków czystości,
10) cele wskazane przez darczyńcę,
11) zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia,
12) inne wydatki związane z polepszeniem bytu wychowanków w jednostkach,
13) organizowanie usług w zakresie sportu, rekreacji i hotelarstwa,
14) finansowanie innej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem obiektów sportowych i sprzętu.

§ 4

Nadwyżka środków obrotowych ustalona na dzień 31 grudnia pozostaje na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

§ 5

Wykaz jednostek budżetowych gminy Września uprawnionych do prowadzenia rachunku dochodów własnych określa załącznik do uchwały.


§ 6

Traci moc Uchwała nr III/29/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gmint Września.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Załącznik
do Uchwały Nr X/130/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 listopada 2007r.

Wykaz jednostek budżetowych gminy Września uprawnionych do prowadzenia rachunku dochodów własnych:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa Chocicza Wielka
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa Chwalibogowo
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny Gutowo Małe
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa Kaczanowo
8. Gimnazjum Nr 1
9. Gimnazjum Nr 2
10. Zespół Szkół z oddziałami sportowymi Marzenin
11. Zespół Szkół Nowy Folwark
12. Zespół Szkół Otoczna
13. Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreacyjne
14. Warsztaty Terapii Zajęciowej
15. Przedszkole Nr 1
16. Przedszkole Nr 3
17. Przedszkole Nr 4
18. Przedszkole Nr 6

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

U Z A S A D N I E N I E


Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) wprowadziła możliwość gromadzenia dochodów własnych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki budżetowe określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała określa także sposób przeznaczenia gromadzonych środków. Rachunki dochodów własnych zastąpiły funkcjonujące do 31 grudnia 2004 r. środki specjalne. W obecnym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.