BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286223
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR X/129/07

 UCHWAŁA NR X/129/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 listopada 2007r.


w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych:
a) w Przedszkolu Nr 1, przy ul. 3-go Maja 4 we Wrześni 170 zł
b) w Przedszkolu Nr 3, przy ul. Słowackiego 54 we Wrześni 170 zł
c) w Przedszkolu Nr 4, przy ul. Kilińskiego 9 we Wrześni 170 zł
d) w Przedszkolu Nr 6, przy ul. Zielonogórskiej 17 we Wrześni 170 zł
e) w Przedszkolu w Gutowie Małym 140 zł
2. Opłaty wnoszone są miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie obejmują opłat za wyżywienie dziecka.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie ulegają obniżeniu z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 ulegają obniżeniu:
a) w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko z rodzeństwa, opłata za świadczenie na drugie dziecko wynosi 50%,
b) w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko z rodzeństwa, opłata za świadczenie na trzecie dziecko wynosi 25%,
c) w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny, opłata za świadczenie na to dziecko wynosi 75%. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXV/339/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 października 2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Bożena Nowacka

/-/

UZASADNIENIE


Zgodnie z art.14 ust. 5 o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
Aktualnie do przedszkoli uczęszcza 497 dzieci (bez zerówek),co stanowi 39,26% dzieci od 3 do 5 lat z naszej gminy. Koszty funkcjonowania przedszkola dofinansowywane są w przez gminę w wysokości od 75% do 82%, a udział z opłaty stałej wpłacanej przez rodziców pokrywa od 18% do 25% kosztów.
Istnieje możliwość dofinansowania dzieci uczęszczających do przedszkola przez OPS.W tym wypadku musi być spełnione kryterium dochodowości na jednego członka w rodzinie do 351 zł.
Dofinansowanie dotyczy tych rodzin, w których występuje niepełnosprawność dziecka lub rodzica,długotrwała choroba w rodzinie lub wielodzietność. W sytuacji współpracy rodziny z OPS istnieje możliwość pokrycia kosztów opłaty stałej i wyżywienia przez OPS.
Obecnie opłata stała wynosi w przedszkolach miejskich 120 zł, a w przedszkolu w Gutowie Małym 90 zł.
Wzrost opłaty o 50 zł dotyczy każdego przedszkola.
Opłaty w nowej wysokości obowiązywałyby od 1 stycznia 2008r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.