BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14476857
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR X/128/07

UCHWAŁA NR X/128/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 listopada 2007r.


w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym.


Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zawiadamia się rodziców oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym poprzez likwidację szkoły podstawowej.

§ 2.

Likwidacja nastąpi z dniem 31 sierpnia 2008r. po uzyskaniu zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w drodze odrębnej uchwały.

§ 3.

W przypadku likwidacji, uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkół w Otocznej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5.

Uchwałę doręcza się Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

UZASADNIENIE


Art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.
Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Celem likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym – szkoły podstawowej jest konieczność dostosowania sieci szkół położonych w Gminie Września do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe.

Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – szkoły podstawowej jest zmniejszająca się liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. W roku szkolnym 2006/2007 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym uczęszczało 37 dzieci do klas od II do VI i 8 do zerówki. W kwietniu 2007r. został przedstawiony projekt organizacyjny na rok 2007/2008 w którym miało uczęszczać do zerówki 8 dzieci i do klas od III do VI 33 dzieci. We wrześniu 2007r. już było tylko 22 dzieci do klas od III do VI. Aktualnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gutowie Małym w szkole podstawowej pobiera naukę 17 uczniów, do klasy III uczęszcza 4 dzieci, do IV uczęszcza 2 dzieci, do V uczęszcza 6 dzieci o do VI uczęszcza 5 dzieci. Uczniom szkoły objętej zamiarem likwidacji zapewnia się naukę w Zespole Szkół w Otocznej.Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.