BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14257416
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE NR 233/2007

ZARZĄDZENIE Nr 233
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 28 sierpnia 2007 r.w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2007/2008

 

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dla uczniów, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a w/w ustawy o systemie oświaty zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły.

§ 2

1. Ustala się trasy dowozu na rok szkolny 2007/2008 jak w załącznikach nr 1-13 do zarządzenia.
2. Środkiem komunikacji będą autobusy.

§ 3

1. Opieka wychowawcza w czasie przewozu może być sprawowana przez nauczycieli lub inne osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, gwarantujące prawidłowe sprawowanie opieki.
2. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę wychowawczą w czasie przewozu dzieci należy:
a) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie (opiekun wsiada ostatni i zajmuję miejsce na końcu autobusu)
b) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy
c) zwracanie uwagi na zachowanie się uczniów w czasie przejazdu
d) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do szkoły lub przystanku, skąd uczniowie rozchodzą się do domów
e) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów – nie dopuszczanie do ich przewozu
3. Z osobami podejmującymi się sprawowania opieki wychowawczej nad uczniami, dyrektor danej szkoły zawiera umowę, w której powinny być wyszczególnione:
a) trasy dowozu dzieci
b) obowiązki określone w § 3 ust. 2
c) wysokość wynagrodzenia

§ 4

1. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi wydziału oświaty, kultury i sportu oraz dyrektorom właściwych szkół.
2. Upoważnia się naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu do zmian tras o których mowa w § 2, jeżeli zmiany takie będą uzasadnione okolicznościami.

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ
Tomasz Kałużny
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.