BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299670
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z 27 września 2007 r.

Pkt 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Krzysztof Murlik, inspektor w wydziale oświaty, kultury i sportu;
Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni;
Zofia Dekowska, p.o. dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolengo w Gutowie Małym;
Wanda Iglewska, prezes Stowarzyszenia „Szansa”;
Władysław Kosmala, sołtys Kleparza;
Mariola Jędrzejewska, syrektor ZS z oddziałami sportowymi w Marzeninie;
Sławomira Czarnecka, dyrektor ZS w Nowym Folwarku;
Piotr Kopaczewski, prezes MKS VICTORIA Września;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Przedstawienie problemów MKS Victoria Września przez prezesa, pana Piotra Kopaczewskiego.

  4. Zapoznanie się z bazą lokalową czterech szkół na terenie Gminy Września w miejscowościach: Gutowo Małe, Grzybowo, Marzenin, Nowy Folwark.

  5. Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Września.

  6. Zapoznanie się z zapleczem sportowym ww. szkół pod kątem bezpieczeństwa dzieci.

  7. Rozmowa z dyrektorem ZS z oddziałami sportowymi w Marzeninie oraz dyrektorem ZS w Nowym Folwarku nt. funkcjonowania dowozu dzieci do szkół.

  8. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  9. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

Piotr Kopaczewski, prezes MKS VICTORIA Września powiedział, że w poniedziałek otrzymał pismo od dyrektora WOS-R (załącznik nr 4) z informacją, że w dniu 2 października br. nastąpi przekazanie wykonawcy placu budowy pod halę sportową. Teren ten obejmie istniejącą trybunę murowaną oraz wszystkie cztery korty.

Klub Victoria prowadzi zajęcia w systemie ciągłym dla 7 grup młodzieżowych i dwóch seniorskich. Aby klub mógł prawidłowo funkcjonować musi posiadać przynajmniej 4 ogrzewane szatnie o pow. 15 m2 każda i dwa pomieszczenia sanitarne (prysznice i toalety) oraz pomieszczenie magazynowe o wymiarach min. 40 m2. Niezbędny jest również pokój dla sędziów i pralnia. Z pisma jakie otrzymaliśmy od p. Ogrodowicza wynika, ze dostaniemy do dyspozycji 4 kontenery z 1968 roku o łącznej powierzchni 48 m2. Kontenery te nie są ogrzewane, nie posiadają żadnego zabezpieczenia sanitarnego. W takich warunkach klub nie jest w stanie funkcjonować. Mecze na poziomie IV ligi
i wielkopolskiej ligi juniora starszego bez zabezpieczenia sanitarnego nie mogą być rozgrywane. Klub będzie musiał w takich warunkach funkcjonować ok. 2 lata.

Radna Bożena Nowacka: To, że hala będzie tam budowana wiedzieliśmy już od dawna. Nie wiem w jakim zakresie mamy tutaj pomóc. Czy były jakieś plany czy propozycje, z którymi zwróciliście się państwo do burmistrza? Czy burmistrz odmówił? A może nie macie żadnego planu. Musieliście się jakoś przygotowywać, czy nie myśleliście o tej sytuacji, kiedy rozpocznie się inwestycja.

Piotr Kopaczewski, prezes MKS VICTORIA Września odpowiedział, że 2–3 miesiące temu klub przedstawił swoje zapotrzebowania. Odbyło się spotkanie z p. Ogrodowiczem, gdzie była mowa o zakupie 4 kontenerów, które rozwiązałyby sprawę. Miało być również spotkanie z burmistrzem. Ale do takiego spotkania nie doszło. Cały czas nie był znany termin rozpoczęcia budowy hali. W poniedziałek otrzymaliśmy pismo od dyrektora WOS-R, o którym już wcześniej wspomniałem.

Na mój wniosek Firma CONTECH Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Piły przedstawiła cennik kontenerów (załącznik nr 5).

My zabiegamy o 4 kontenery puste z przeznaczeniem na szatnie i 2 kontenery sanitarne. Dlaczego upieramy się tak mocno przy tych kontenerach. Myślę, że te kontenery można później świetnie wykorzystać na boiska wokół Wrześni, np. w Psarach Polskich czy też Sokołowie, gdzie nie ma tego zaplecza. Te kontenery są tak trwałe, że po dwóch latach eksploatacji będą jak nowe i można je będzie przewieźć i zakończyć sprawę bazy socjalnej innych klubów. Myślę, że kluby z takiej pomocy ucieszyłyby się.

Radna Bożena Nowacka: Czy wynajem takich kontenerów nie byłby tańszy?

Piotr Kopaczewski, prezes MKS VICTORIA Września: Koszt wynajmu kontenerów na dwa lata byłby taki sam jak zakup.

Radny Maciej Baranowski zwrócił się z pytaniem do p. Ogrodowicza. Czy pismo, które Pan przekazał do Klubu MKS VICTORIA Września i warunki, które pan zaproponował wystarczają do tego, aby klub mógł funkcjonować w ramach rozgrywek IV Ligi Piłkarskiej wraz z tymi 7 grupami czy też nie wystarczają?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R: Jest oczywiste, że zapewniamy tylko warunki dla potrzeb magazynu sprzętu. Jako zaplecze sanitarne podczas treningów zostaną zakupione trzy kabiny TOI- TOI i dwie z umywalkami.

Podjęliśmy działania w celu zabezpieczenia (wynajęcia) boisk zastępczych. Dla IV ligi mam już dogadane trzy terminy na boisku w Gnieźnie. Skorzystanie jednorazowo z płyty boiska będzie kosztowała, 1500 zł, nie licząc kosztów własnych czyli dojazdu, dowozu sprzętu. Nie jest to prosta sprawa ponieważ wszystkie kluby w okolicy dysponują tylko jedną dobrą płytą i nikt nie jest zainteresowany udostępnianiem tego. Jeśli chodzi o boisko dla drużyny IV-ligowej i zespołu juniorów starszych to musi to być boisko certyfikowane przez kwalifikatora Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Pozostałe drużyny nie muszą grać na tak dobrych płytach i dlatego byłem dzisiaj na spotkaniu z panią dyrektor w Nowym Folwarku. Wybieram się również do Marzenina. Zabiegamy o zabezpieczenie przez te dwie szkoły zaplecza szatniowo-sanitarnego dla tych drużyn, które ewentualnie trenowałyby na wyjazdach.

W ZS w Nowym Folwarku są dwie szatnie. Mamy więc do wyboru albo klub, albo sala. Nie ma możliwości pogodzenia ponieważ łaźnie są przechodnie, przez szatnię. Pozostaje tam problem spacerowania po korytarzach szkolnych, dozorowania całego obiektu przez gospodarza szkoły, zakupu kilku spraw no i ewentualnie pokrycia tych wszystkich kosztów. Podobnie będzie również w Marzeninie.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Brane jest również pod uwagę Gimnazjum nr 2, ale dopiero od wiosny na treningi dla tych najmłodszych. Zdajemy sobie sprawę, że to wszystko to są tylko półśrodki, ale to są tylko półśrodki na okres przejściowy, żeby później wszystko się polepszyło. Nie ma możliwości takich, żeby zapewnić porównywalne warunki jakie w tej chwili ma klub Victoria. Cały czas pod kierownictwem nowego prezesa dynamicznie się rozwija. Dochodzą cały czas nowe drużyny składające się z tych najmłodszych chłopców.

Budowa tego nowego obiektu, na który tyle lat czekamy w okresie przejściowym przyczyni się do skomplikowania wszystkim życia. Wszyscy będą ponosili koszty związane z tym okresem przejściowym. Myślę, że jakoś z panem prezesem poukładamy sobie te sprawy. Pan dyrektor Ogrodowicz ma przygotować harmonogram, tak aby uwzględnić potrzeby wszystkich drużyn ich potrzeby treningowe, potrzeby przeprowadzenia meczy. Założenie jest takie, że nie ponosimy żadnych kosztów stałych, o których była tutaj mowa, jeżeli chodzi o te kontenery.

Klub Victoria jest klubem, który ma największe dofinansowanie z budżetu gminy. Państwo decydujecie o tych wydatkach. Klub Victoria ma z pewnością lepsze warunki od innych klubów, które trenują piłkę nożną i ma coraz lepsze wyniki, szczególnie od czasu kiedy prezesem został pan Kopaczewski. Klub Victoria ma różne z naszej strony działania wspierające, których inne kluby nie mają.

Radny Maciej Baranowski: Mam pytanie do pana dyrektora Ogrodowicza. Czy były podejmowane próby rozmów z panem dyrektorem SSP 1 Zbigniewem Dzierżyńskim, która to szkoła zabezpiecza potrzeby w zakresie sportu i zajęć wf dla ponad 30 oddziałów dzieci? Tam są przecież szatnie, prysznice. Wszystko jest w obrębie 15 m od pomieszczeń obok boiska piłkarskiego. Czy nie byłoby szansy, aby w jakiś sposób dojść do kompromisu, czy też wydzierżawić część tych budynków szkolnych tylko na potrzeby tych drużyn, czyli IV ligi i klasy okręgowej, tych gdzie są te najwyższe wymagania. Chodzi o te wszystkie niezbędne pomieszczenia do rozgrywania meczy.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: SSP 1 nie posiada takich pomieszczeń.

Piotr Kopaczewski, prezes MKS VICTORIA Września: Klubu nie stać na to żeby dowozić dzieci i młodzieży na treningi do Marzenina czy też Psar Polskich. My jako klub nie jesteśmy tego w stanie zapewnić. Rodzice też nie będą dowozić tych dzieci i tej młodzieży. Jeżeli chodzi o zespół IV-ligowy to obecnie Victoria Września musi grać na swoim obiekcie, tym bardziej, że stadion jest praktycznie do dyspozycji, na płycie można grać. Należy mieć świadomość, że gmina na dzień dzisiejszy ze swojego budżetu pokrywa 60% wszystkich kosztów, które związane są z grupami młodzieżowymi. Te pieniądze idą w 100% na młodzież, ale zabezpieczają 60% kosztów. Miasto obecnie nie jest w stanie zabezpieczyć w 100% kosztów utrzymania całej młodzieży. Sponsorzy, którzy są w klubie dokładają 40% plus rodzice, którzy współfinansują utrzymanie najmłodszych grup i składają się na koszty trenera. Młodzież do klubu ściąga sukcesy. Sukcesy osiągają również seniorzy. Seniorzy w 100% utrzymywani są przez sponsorów. Nie wyobrażam sobie, żeby na dzień dzisiejszy rada sponsorów, która została stworzona zezwoliła na to, żeby ich reklamy zostały umieszczone na stadionie, który znajduje się poza Wrześnią. Takiej możliwości nie ma. Ci sponsorzy przekazują dla klubu przeszło 200 tys. zł rocznie. Nie wierzę, w to żeby dalej sponsorzy finansowali klub, jeżeli te reklamy nie pojawią się na meczach IV-ligowych. To nie tylko chodzi o to, że nie ma tej bandy, ale również chodzi o sprawy klubu. Łatwo jest przenieść taki mecz do Gniezna, ale co z tego? My chcemy mieć kibiców, coraz więcej tych kibiców przychodzi. Od stycznia jako miasto musimy się przygotowywać do tego, aby stadion był na poziomie III ligi. W styczniu Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przyśle do nas, jeżeli będziemy zajmować pierwsze cztery miejsca, wytyczne jakie należy spełnić warunki, aby w czerwcu otrzymać licencję na III ligę. Jeżeli w SSP 1 nie ma zaplecza sanitarnego, to temat zabezpieczenia meczów IV ligi juniorów jest zamknięty. Boisko w Psarach Polskich również nie spełnia takich norm. Po pierwsze trzeba by było postawić tam kontenery, a po drugie nie ma ono wymiarów na IV ligę.

Radny Bronisław Dankowski: Popieram pana burmistrza, ta sala gimnastyczna dla Wrześni to jest „oczko w głowie” i w ogóle nie powinniśmy dyskutować o zagrożeniach, problemach. Trzeba zrobić wszystko, żeby pomóc MKS Victoria. Analizując ten temat, uważam, że trzeba zrobić wszystko, znaleźć te 100 tys. zł na zakup tych kontenerów. One w późniejszym czasie będą mogły być wykorzystane przez inne kluby np. LZS-y. 100 tys. wydaliśmy na wyścig Tour de Pologne i nikt z radnych nie miał nic przeciwko temu. Powinniśmy te 100 tys. znaleźć w budżecie na zakup tych kontenerów. Na tę salę czekaliśmy bardzo długo. Victoria również będzie z tej sali korzystać.

Radna Bożena Nowacka zapytała: Ile tych kontenerów będzie potrzebnych?

Piotr Kopaczewski, prezes MKS VICTORIA Września: My byśmy potrzebowali cztery kontenery jako szatnie i 2 kontenery sanitarne.

Radny Piotr Maciejewski: Uważam, że ta dyskusja dzisiaj jest bezprzedmiotowa. Zostaliśmy dzisiaj zaskoczeni tematem, nikt z nas nie jest do tego przygotowany. Najlepiej przygotowany według mojego rozeznania i z tego co słyszę jest pan prezes MKS Victoria i dyrektor WOS-R. Myślę, że to co powiedział pan burmistrz i radny Dankowski, na pewno nie ma tu nikogo, kto nie chciałby spełnić dwóch rzeczy, tego żeby wreszcie była porządna hala sportowa i tego żeby Victoria przez to, że budujemy halę niczego nie straciła, tylko dalej się rozwijała. Myślę, że do tego tematu trzeba podejść „na roboczo”. Trzeba być do tego merytorycznie przygotowanym. Chciałbym uzyskać konkretny materiał, w którym będą przedstawione konkretne rozwiązania. Moja prośba do pana prezesa: nie próbujcie upiec przy tej okazji pieczeni dla klubu. Mam takie wrażenie, że patrzycie tak na sprawę jakby ta hala sportowa, którą buduje miasto nigdy przez was nie miałaby być wykorzystana. Ta hala jest budowana przede wszystkim dla was. Sportowcy wywodzą się między innymi z waszego kubu, a może nawet w 100 %. To, że dzisiaj ten klub się rozwija, to dzięki temu, że macie dobrych organizatorów sportu, dobrych trenerów, że potraficie zachęcić dzieciaki, że zarząd potrafi sprawnie działać. Ja proszę o to, żebyście wyliczyli niezbędne koszty, żeby wspólnie przetrwać ten długi okres, który jest nam niezbędnie potrzebny do tego, żeby tę halę budować. Żeby nie był to targ na zasadzie takiej, że jak się dzisiaj na dwóch komisjach zgodzili na 100 tys., to teraz przygotujecie materiał, że okaże się w nim, że niezbędne warunki są, żeby tych kontenerów było 8 czy 10. To co jest niezbędne, to co uważacie, że musi być i spełni te minimalne warunki do tego, żeby na tej płycie, która będzie dostępna dalej te mecze rozgrywać.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa: Oprócz tych kontenerów proszę doliczyć koszt przyłączy, wodę, energię elektryczną i wszystkie inne koszty z tym związane.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak: Najpierw musimy wiedzieć jakie mamy możliwości finansowe.

Radny Maciej Baranowski: Pan prezes skontaktował się ze mną i nadarzyła się taka okazja, że dzisiaj mamy komisję i oczywiście pan prezes z tej okazji zechciał skorzystać. Oczywiście chciałem przedstawić problem radnym. Miejmy tę świadomość, że uchwałę budżetową i finanse generalnie proponuje nam burmistrz. My możemy ją zaakceptować bądź zanegować. Tak naprawdę, to co dzieje się w finansach kontroluje burmistrz i on ponosi za to pełną odpowiedzialność. Taki jest realny kształt. My nawet nie możemy zaproponować zmian w budżecie, przesunięć. Tak to po prostu wygląda.

Piotr Kopaczewski, prezes MKS VICTORIA Września: Termin nagli i dlatego poprosiłem o to spotkanie dwa dni po tym jak otrzymaliśmy to pismo. Praktycznie nie było czasu na to, żeby Państwa przygotować i żebym ja mógł się przygotować.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa: Podsumowując ten temat, żeby już nie przedłużać, bo tu w innym celu się spotkaliśmy, proszę żeby skontaktował się pan z burmistrzem. To burmistrz, jeżeli będzie uważał za stosowne i będzie miał środki na to, wtedy zapyta radę o zdanie i my to zdanie wyrazimy. My tu nie jesteśmy władni takiej decyzji.

W imieniu zarządu klubu prezes Piotr Kopaczewski złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Bożeny Nowackiej wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej (załącznik 6).

Piotr Kopaczewski, prezes MKS VICTORIA Września: Chciałbym poinformować, że w przyszłym tygodniu gramy mecz u siebie i jeżeli tych warunków nie zapewnimy, a z tego co wiemy 2 października rozpoczynają się prace budowlane, to ten mecz juz na pewno się nie odbędzie. Pozostanie mi zawiesić działalność klubu na okres tych 2 lat. Nie ma innej możliwości żeby te mecze rozegrać, co sami Państwo widzicie. Ja wykorzystałem wszystkie możliwości. Jeżeli chodzi o dokładne wyliczenia, jest to obiekt gminny i myślę, że pan Ogorodowicz lub ktoś inny upoważniony policzy je dokładnie. Ja nie chcę brać na siebie odpowiedzialności za te wyliczenia.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa: Odnoszę, że wrażenie, że my jakoś mamy dwa różne cele. A chyba mamy takie same cele, że chcemy aby ta hala powstała. Musimy przetrwać ten trudny okres. Musimy wymyśleć takie rozwiązanie żeby było dobre i dla was i dla nas czyli dla radnych.

Radny Piotr Maciejewski: Czy to, że 2 października będziecie przekazywać plac budowy to znaczy, że Victorię wyrzucicie stamtąd?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R: 10 października wjeżdża sprzęt i ma wywozić trybuny i od 2 października przystępujemy do demontażu trybuny.

Radny Piotr Maciejewski: A mecz kiedy jest?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOSiR: 6 i 7 będą mecze. Są trzy zasadnicze sprawy. Po pierwsze wszystko zależeć będzie od tego, kiedy wymontujemy wymiennik ciepła, który w całości musi być wymontowany. Po drugie do odzysku są wszystkie plastikowe okna, balustrady stalowe, pozbruk pod trybuną, płytki betonowe. Potrzebujemy co najmniej tydzień na ten demontaż. Albo proponuję jeszcze przesunięcie o tydzień przekazania placu budowy. Nie jest to decyzja zależna ode mnie. To rozwiązuje problem najbliższego meczu. Kolejny mecz jest 13 października.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Nie oczekujmy w tej chwili od pana dyrektora harmonogramu działań. Tu miała po prostu nastąpić wymiana informacji.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa podziękowała panu Piotrowi Kopaczewskiemu za przybycie i przedstawienie sprawy.

Pkt 4, 5, 6, 7

Zofia Dekowska p.o. dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Gutowie Małym oprowadziła członków komisji po szkole.

Posiedzenie opuściła radna Bożena Nowacka. Od tej chwili komisja edukacji pracowała w 7-osobowym składzie.

Przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Gutowie Małym: wiadomym jest, że szkoła w Gutowie Małym będzie zlikwidowana. Poprosił o zapewnienie, że przedszkole w Gutowie Małym będzie istniało.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że przedszkole będzie istniało.

Procedura likwidacji wygląda następująco: najpierw Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji i wtedy zaczynają się dyskusje z zainteresowanymi stronami. Przewidujemy taką uchwałę wywołać w listopadzie. Wtedy będziemy o tym rozmawiać. Nie musicie Państwo szukać przez nikogo dojścia. Będziemy spotykać się rozmawiać.

Rada Rodziców Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Gutowie Małym wnioskuje o budowę placu zabaw przy budynku szkoły, doposażenie przedszkola oraz docelowo o remont kuchni.

Następnie członkowie udali się do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.

W drodze do Grzybowa członkowie komisji obejrzeli przedszkole w Kleparzu. Placówka prowadzona jest przez Fundację Familijny Poznań.

Pani Wanda Iglewska prezes Stowarzyszenia „Szansa” przedstawiła radnym propozycję adaptacji pomieszczeń mieszczących się w świetlicy wiejskiej w Kleparzu.

Prezes Stowarzyszenia „Szansa” pani Wanda Iglewska wnioskuje o adaptację pomieszczenia mieszczącego się w świetlicy wiejskiej w Kleparzu na sale lekcyjne, które wykorzystywane będą przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie.

Następnie radni udali się do budynku Społecznej Szkoły w Grzybowie, gdzie pani Wanda Iglewska oraz dyrektor szkoły pani Mariola Zalepa oprowadziły radnych po obiekcie.

 

Posiedzenie opuścili: radny Maciej Baranowski i radny Andrzej Rzeźnik. W składzie komisji edukacji pozostało 5 członków.

nastepnie radni udali sie do Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie.

Mariola Jędrzejewska, dyrektor ZS z oddziałami sportowymi w Marzeninie oprowadziła członków po obiekcie.

W trakcie oglądania szkoły pani dyrektor odpowiadała na pytania radnych.

Mariola Jędrzejewska, dyrektor ZS z oddziałami sportowymi w Marzeninie nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń co do dowozu dzieci do szkoły.

Na koniec radni udali się do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Sławomira Czarnecka, dyrektor ZS w Nowym Folwarku pokazała radnym budynek szkoły.

Posiedzenie opuścili: radny Bolesław Święciochowski, radny Marek Kołodziejczyk, radny Mirosław Chudy, radny Szymon Paciorkowski, radny Włodzimierz Wawrzyniak. W składzie komisji edukacji pozostało 2 członków. W składzie komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej pozostało 3 członków.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa zaproponowała, aby lista obecności była przekazywana radnym do podpisu na końcu posiedzenia.

Po obejrzeniu szkoły radni udali się do gabinetu pani dyrektor.

Sławomira Czarnecka, dyrektor ZS w Nowym Folwarku nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń co do dowozu dzieci do szkoły. 


Komisja Edukacji oraz Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wnioskuje o pilne przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku Zespołu Szkół w Nowym Folwarku i zapoznanie sie z wynikiem przeprowadzonego przeglądu.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa o godz. 20.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
wz radna teresa Piskorż
/-/

Protokolant
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.