BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460824
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia komisji rewizyjnej
z 26 czerwca 2007 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 16.15 rozpoczął posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik
nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych;
Agnieszka Sibilska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie wyników kontroli i podpisanie protokołów.

  4. Wolne głosy i wnioski.

  5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3
Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej wspomniał o przeprowadzonej 21 czerwca 2007 r. kontroli, jaka odbyła się w ustalonych wcześniej 3 zespołach (z uwagi na nieobecność radnego Piotra Maciejewskiego, I zespół składał się z radnego Andrzeja Rzeźnika i radnego Szymona Paciorkowskiego). Podczas kontroli radnym towarzyszył Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.
Na wniosek III zespołu (radny Mirosław Chudy i radny Artur Mokracki) oraz w uzgodnieniu ze Zbigniewem Ogrodowiczem, dyrektorem Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych i Bolesławem Święciochowskim, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, dokonano kontroli Campingu nr 190 przy ulicy Świętokrzyskiej 14/16 w dniu 25 czerwca 2007 r., w celu konfrontacji dokumentów księgowych ze stanem faktycznym.
W oparciu o protokoły cząstkowe radnych, sporządzono protokół z dnia 21 czerwca 2007 r. oraz protokół z 25 czerwca 2007 r. - oba zostały przedstawione przez Bolesława Święciochowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Szymon Paciorkowski wyjaśnił sformułowanie „inne, pomniejsze wydatki” (w protokole z 21 czerwca 2007 r.) - są to wydatki z funduszu socjalnego.

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych poinformował radnych o zainstalowaniu poduchy dmuchanej (jest po pierwszej próbie), która ma swoje miejsce i można ją już zobaczyć. Powietrze obecnie jest spuszczone (nadmuchanie takiej poduchy trwa ok. 2 godzin). Jednorazowo może bawić się na niej od 7 – 8 dzieci, które będą pilnowane przez stażystki WOS-R.
Pan Zbigniew Ogrodowicz wspomniał także o chęci zorganizowania 2 grup akrobatów, które by „ubrano” za pomocą muzyki, dźwięku i światła, oraz które reprezentowałyby i promowały Wrześnię na Wybrzeżu. Byłaby to korzyść dla Wrześni, a także dla samych akrobatów (wakacje za połowę ceny itd.).
Po odczytaniu i omówieniu protokołów, zostały one podpisane przez członków Komisji Rewizyjnej, a także przez Zbigniewa Ogrodowicza, dyrektora Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.

Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zauważył, że opinie członków komisji nie są rozbieżne (wszystkie zespoły oceniły dokumentację księgową pozytywnie), po czym przedstawił wnioski:
- komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w dokonywaniu zakupów oraz realizowanych płatnościach za wykonywane usługi i świadczenia,
- dokumentacja księgowa i rozliczenia finansowe są prowadzone starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Za przyjęciem tych wniosków w głosowaniu jawnym opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.

Pkt 4
Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował Zbigniewowi Ogrodowiczowi, dyrektorowi Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych za pomoc w przeprowadzeniu kontroli, staranność, wyjaśnienia i miłą atmosferę. Jednocześnie podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za pracę, sprawność i wzajemną życzliwość. Wspomniał o kontroli realizacji zamówień publicznych w pierwszym półroczu 2007 roku, która odbędzie się we wrześniu i stanowi kolejny punkt planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych podziękował radnym za efektywne protokoły i opinie, a także za zainteresowanie jednostką. Wspomniał o corocznych kontrolach (jakie odbywają się już od 2 lat), które przeprowadzane są na zlecenie burmistrza MiG Września. One także zakończyły się pozytywnie i bez zaleceń osób kontrolujących.

Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że wyników przeprowadzonych kontroli na zlecenie burmistrza MiG Września radni nie znali, także opinie Komisji Rewizyjnej na nich się nie opierały.

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych dodał, że do pewnego czasu w WOS-R była zatrudniona 1 księgowa, a obecnie (oprócz niej) sprawy księgowe są prowadzone dodatkowo przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UMiG Września – zatem dokumentacja ta jest podwójnie kontrolowana.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 17.00 zakończył posiedzenie komisji. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
radny Bolesław Święciochowski
/-/


Protokolant
Agnieszka Sibilska
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.