BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456055
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr IX/121/07

Uchwała nr IX/121/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie: rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007.


Na podstawie § 2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U., Nr 210, poz.1745) w związku z art.18.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wrześni.

§ 3

Traci moc uchwała nr VI/85/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Załącznik do Uchwały nr IX/121/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 września 2007 r.

ROCZNY PLAN POTRZEB

W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

1) Rodzaje prac społecznie użytecznych:

Prace porządkowe, pomoc przy organizacji imprez, pomoc murarzom

2) Liczba bezrobotnych, którzy mogą być przyjęci do wykonywania prac społecznie użytecznych:

30 osób

1.    9 osób - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2.    6 osób - Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreac
3.    2 osoby - Wrzesiński Ośrodek Kultury
4.    1 osoba - Przedszkole Nr 3
5.    1 osoba - Przedszkole Nr 4
6.    1 osoba - Przedszkole Nr 6
7.    1 osoba - Gimnazjum Nr 1
8.    1 osoba - Gimnazjum Nr 2
9.    1 osoba - SSP Nr 1
10.   1 osoba - SSP Nr 6
11.   1 osoba - SSP Kaczanowo
12.   1 osoba  - SSP Chocicza Wielka
13.   1 osoba  - ZS Marzenin
14.   1 osoba - ZS Otoczna
15.   2 osoby  - OPS Września

3) Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych:

30 osób x 10 godzin x 26 tygodni = 7800 godzin

4) Okresy wykonywania prac społecznie użytecznych:

Od 22 maja do 21 listopada 2007 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Uzasadnienie

Dokonanie zmian w Rocznym Planie Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych jest niezbędne z uwagi na:

- problemy z zatrudnieniem mężczyzn spełniających wymagane przepisami kryteria upoważniające do udziału w wymienionej formie aktywizacji osób bezrobotnych. Obowiązujący do tej pory Plan zakładał zatrudnienie 23 mężczyzn i 7 kobiet. Aktualnie zatrudnionych jest 15 mężczyzn i 7 kobiet. Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w pracach społecznie użytecznych bezrobotnych kobiet, konieczna jest zmiana struktury zatrudnionych osób, przy niezmienionej ich liczbie / 30 osób/,

- zmianę jednostek, w których realizowane są prace społecznie użyteczne /rezygnacja z prac w SSP w Nowym Folwarku, zapotrzebowanie na 2 osoby ze strony OPS/,

- zmianę okresu wykonywania prac społecznie użytecznych, które realizowane są w terminie od 22 maja do 21 listopada 2007

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.