BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14259246
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr IX/118/2007

Uchwała nr IX/118/2007
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 września 2007 roku


w sprawie: zmiany Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Września


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r Dz.U. Nr 129 poz 902 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Września, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/255/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 20 grudnia 2004 r, zmienionej uchwałą nr XXX/270/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2005 roku, wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


Uzasadnienie
do uchwały nr IX/118/1007 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 września 2007 roku


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Września, sporządzony zgodnie z wymogiem ustawy prawo ochrony środowiska zawiera opis stanu poszczególnych elementów środowiska i określenie celów, priorytetów, działań proekologicznych jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska.

W programie ochrony środowiska tom I w rozdziale nr 5 pkt. 5.3. Program gospodarki wodno-ściekowej nie zostały opisane szczegółowo zamierzenia gminy dotyczące budowy kanalizacji deszczowej wobec czego dodaje się w rozdziale 5.3. opis zamierzeń dotyczący budowy sieci deszczowej na terenie miasta Września.

W Planie Gospodarki Odpadami w rozdziale 7.3. zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat dodaje sie opis dotyczący rekultywacji kwatery nr 1 i 2A na składowisku odpadów w Bardzie.


 

Załącznik do uchwały nr IX/118/2007 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 września 2007 roku

Wprowadza się następujące zmiany do Programu Ochrony Środowiska:

W rozdziale 5.3. Program gospodarki wodno-ściekowej.

Dodaje się punkt 5.3.3. Realizacja przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w zbiorcze sieci kanalizacji deszczowej.

Tabela 30 a

Zakres projektowanej sieci

Długość [ km ]

Czas realizacji

Nakłady [ tys. zł ]

Osiedle Sokołowskie

ul. Kołłątaja, Ściegiennego, Długosza, Marcinkowskiego, Orzeszkowej, Konarskiego, Kadłubka, Kopernika, Kosynierów, ul. Witkiewicza, Chmielowskiego, Malczewskiego, Chełmońskiego, Grottgera, Wita Stwosza, Kossaka, Makowskiego, Fedyka,

5,1

2007- 2008

4 100

ul. Wojska Polskiego

0,25

2007-2008

500

Tereny pod zabudowę jednorodzinną rejon ul. Słowackiego

2,0

2008-2010

1 600

W Planie Gospodarki Odpadami wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale 7.3. Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat.
na końcu rozdziału dodaje się akapit w brzmieniu: 

Niezależnie od realizowanego wariantu gospodarki odpadami ; wariant I – z budową stacji Przeładunku Odpadów w Bardzie lub wariant II – z docelowym Zakładem Zagospodarowania Odpadów na terenie Gminy Gniezno, obsługującym gminy powiatu gnieźnieńskiego i powiatu wrzesińskiego konieczna będzie rekultywacja i zamkniecie kwater składowiska w Bardzie: obecnie użytkowanej kwatery składowej nr 1 i kwatery nr 2A budowanej w latach 2006 i 2007.

Tabela nr 107a Harmonogram realizacji zamknięcia i rekultywacji kwater składowiska.

zadanie

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Nakłady [ tys. zł ]

Rekultywacja kwatery nr 1

780

300

690
Rekultywacja kwatery nr 2A


1000


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.