BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466428
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA nr IX/110/2007

UCHWAŁA nr IX/110/2007
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 września 2007r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz 319, nr 225 poz. 1635), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie obejmującego obszar przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem planu są:
- tereny zabudowy mieszkaniowej,
- tereny komunikacji,
- infrastruktura.

§ 2

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zurbanizowanych i przeznaczonych do zurbanizowania zostanie opracowany w skali 1:1000.

§ 3

Zakres ustaleń planów obejmuje problematykę zawartą w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2004 r. Nr 80, poz. 717).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

 

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr IX/110/2007
z dnia 19 września 2007 roku

Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie przystąpiono na wniosek inwestora, w celu umożliwienia zmiany przeznaczenia funkcji terenów z upraw rolnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Opracowywany teren stanowił będzie kontynuację istniejącej już zabudowy mieszkaniowej.

Przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodne jest ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.