BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292494
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR IX/109/2007

UCHWAŁA NR IX/109/2007
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni


Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635/ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni, zatwierdzonego uchwałą Nr LIX/387/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30.09.2002 r., ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 138, poz. 3802 z dnia 15.11.2002 r.

§ 2

1. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na mapie w skali 1:2000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 jest zmiana charakteru zabudowy terenu oraz układu komunikacyjnego.

3. Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

 

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr IX/109/2007
z dnia 19 września 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Września zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu i stwierdzeniu zgodności projektowanego zagospodarowania z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego występuje z wnioskiem o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni. Projektowana zmiana planu ma na celu wprowadzenie zmiany charakteru zabudowy terenu oraz układu komunikacyjnego.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.