BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254133
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr VIII/2007

 Protokół
nr VIII/2007
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 11 września 2007 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

VIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek burmistrza miasta i gminy Września (załącznik 2)

Protokół z VII sesji został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Radni Sylwester Jałoszyński i Marek Kołodziejczyk przybyli na salę sesyjną i złożyli podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 19 radnych.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
9. Zakończenie obrad.

Radni Michał Jaśniewicz i Józef Bogumił Jesiołowski przybyli na salę sesyjną i złożyli podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 21 radnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej porządek obrad sesji.

Pkt 3

Radna Teresa Piskorż podziękowała wszystkim radnym za wsparcie po śmierci męża.

Radny Stanisław Dominiczak zwrócił się z zapytaniem do burmistrza czy płytki chodnikowe z demontażu mogłyby być przeznaczone na częściowe naprawy ulic w mieście np. 3 Maja, Kilińskiego czy Opieszyn?

Poruszył również sprawę przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 6 we Wrześni. Powiedział, że przejście to jest w poprzek skrzyżowania, a w jezdni znajdują się dziury.

Radny Bronisław Dankowski zapytał o sprawę przyjęć dzieci do przedszkoli. Zgłosiła się do mnie jedna mama, że dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola. Nie wiem czy jest to nagminne na terenie miasta Wrześni. Oboje rodzice tego dziecka pracują i nie mają co z nim zrobić. Czy to był jakiś wyjątek? Poprosił o wyjaśnienie sytuacji przyjęć dzieci do przedszkoli na terenie miasta.

Pkt 4

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni poprosiła o zmianę zapisu w załączniku do projektu uchwały: w rubryce „Granice obwodu głosowania” zapis: „Szpital Powiatowy: proszę zmienić na: „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/108/07 w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r (załącznik nr 4)

Pkt 5

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni poinformowała, że wszystkie informacje w tym punkcie przekaże na sesji w dniu 19.09.2007 r.

Pkt 6

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że odpowiedzi na pytania dotyczące przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 6 we Wrześni oraz przyjęć dzieci do przedszkoli w mieście zostaną przygotowane na najbliższą sesję.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie radnego Dominiczaka dotyczące remontów cząstkowych chodników, odpowiem, że przymierzaliśmy się do tego jakieś dwa lata temu. Robiliśmy to jako przymiarkę na ulicy Staszica, czyli od ratusza do policji. Okazuje się, że jakość i stan tych płytek jest fatalny, 90 % płytek było uszkodzonych. Znaczy to, że 10 % płytek było dobrych, a 90 % trzeba było położyć nowych.

Jeśli chodzi o to, co zostaje z rozbiórki, to teraz modernizowana jest ul.Konopnicka Ten cały często popękany, uszkodzony beton z nawierzchni i krawężników jest mielony kruszarką i później używany do budowy dróg najczęściej na wsiach.

Raz była wykonana próba przy pomocy ludzi zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2003 lub 2004 roku. 10 osób modernizowało chodniki przy ulicy Parkowej. Przez pół roku 10 ludzi przekładało płytki. Po przeliczeniu kosztów związanych z zatrudnieniem tych osób, zdecydowanie taniej byłoby wynająć firmę, która by to zrobiła. Raz przyjechała telewizja i panowie musieli prosić pracowników, żeby wykonali jakieś ruchy, żeby dało się coś zarejestrować. To, co się wydaje na oko, że będzie tańsze czy lepsze nie zawsze okazuje się dobrym rozwiązaniem.

Korzystając z okazji burmsitrz Tomasz Kałużny zaprosił radnych na start Tour de Pologne.

Szykujemy się do zorganizowania we Wrześni w niedzielę 7 października prawyborów. Informacje szczegółowe prawdopodobnie zostaną sformułowane na piśmie w dniu jutrzejszym i rozesłane do wszystkich agencji prasowych. Głosowanie będzie odbywało się w lokalach wyborczych tych samych co podczas każdych wyborów w godz. od 8.00 do 18.00. Będzie to duży sondaż wyborczy.

Pkt 7

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni korzystają z okazji poprosiła radnych o udział w uroczystościach patriotycznych. Nasza obecność jest dowodem na to, że jest to dla nas ważne, że mamy szacunek dla tych historycznych wydarzeń, a także dla organizatorów tych uroczystości. Zaprosiła wszystkich radnych do wzięcia udziału w uroczystości patriotyczno-religijnej w dniu 17 września.


Poinformowała również, że dnia 18 września o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej, natomiast 19 września o godz. 14.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.


Radny Sylwester Jałoszyński: Chciałbym się odnieść do sprawy płytek chodnikowych. W ubiegłym roku w Chwalibogowie z płytek z odzysku zostało ułożone ok. 200 mb chodnika. Wszystko zostało zrobione własnym sumptem. Nikt nikogo nie musiał namawiać do pracy.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Te płytki, które trafiają na wieś są już po segregacji.


Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16:55 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/


 

Sekretarz posiedzenia:
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.