BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286255
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE NR 217/2007

Zarządzenie Nr 217
Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni
z dnia 30 lipca 2007 r.w sprawie: określenia warunków dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr VII/98/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych, zarządzam co następuje:

§1

Zarządzenie określa warunki dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2

1. Dofinansowanie polega na częściowym zwrocie wydatków poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, bez względu na liczbę budynków jaką obsługuje.
2. Dofinansowaniu nie podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, dla których jest projektowana lub planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tj. dla miejscowości Września, Sokołowo, Przyborki, Nowy Folwark, Psary Polskie, Psary Małe, Psary Wielkie, Słomowo, Słomówko, Białężyce, Obłaczkowo, Chwalibogowo, Bierzglinek, Kaczanowo.

§ 3


1. Dofinansowanie udzielane jest właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, a za zgodą właściciela innym osobom posiadającym prawo do korzystania z nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

§ 4

Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo dla jednej nieruchomości w wysokości do 2000 zł. (słownie: dwatysiącezłotych), lecz nie więcej niż 50% potwierdzonych kosztów inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni przydomowej.

§ 5

Istniejący zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, podlega likwidacji, chyba, że stanowi on postawę dla budowy przydomowej oczyszczalni.

§ 6


1. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek (wzór wniosku określa załączniki nr 1), zgodnie z zawartym porozumieniem (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2) przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni przydomowej i po dokonaniu odbioru robót.
2. Odbiór robót wymaga protokołu , którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia),
3. Dofinansowanie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru, stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

§ 7

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

§ 8


1. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie o którym mowa w zarządzeniu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa uchwała budżetowa na dany rok.
2. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel z GFOŚiGW w danym roku, dofinansowanie będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Burmistrz
Tomasz Kałużny
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.