BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14257269
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE NR 198/2007

ZARZĄDZENIE Nr 198
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 13 lipca 2007 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie § 12 pkt.2 i 4 instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 99/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2006 roku z póżniejszymi zmianami, zarządzam co nastepuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:

1. Urzędzie Miasta i Gminy
2. Urzędzie Stanu Cywilnego
3. Ochotniczych Strażach Pożarnych
4. Świetlicach wiejskich
5. Gminnych placówkach oświatowych

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1. Stanisław Jerzak - przewodniczący
2. Roman Karowski - członek
3. Eugeniusz Staszak - członek

w terminie od dnia 20 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

§ 2

Powołuję 3 zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury w składzie:

I.
1. Maciej Tomczak
2. Jarosław Górski
3. Magdalena Rosińska

II.
1. Zbigniew Figas
2. Roman Wawrzyniak
3. Agnieszka Matuszak

III.
1. Wiesław Zieliński
2. Lech Raczak
3. Agata Gadzińska

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 września 2007 r.

§ 3

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1. środki trwałe,
2. środki trwałe w używaniu,
3. środki pieniężne,
4. należności i zobowiązania,
5. środki trwałe w budowie,
6. druki ścisłego zarachowania.

§ 4

1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt.3 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy.
3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt.4 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt.5 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy, pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt.6 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.


§ 5

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w wydziale księgowości.

§ 6

Zobowiązuję komisje do:
1. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji,
2. dokonania ostatecznej wyceny składników majatku,
3. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
4. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do wydziału księgowości w terminie siedmiu dni po zakończeniu spisu.

§ 7

Członków komisji inwentaryzacyjnej oraz członków zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie spisu i inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi miasta i gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
Tomasz Kałużny
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.