BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477099
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr VII/101/07
 


Uchwała nr VII/101/07


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 13 czerwca 2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska we Września uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXXIX/384/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany:
a) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Postanawia się wyemitować cztery transze obligacji komunalnych na okaziciela w łącznej liczbie 2500 sztuk (dwa tysiące pięćset sztuk) o wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych)”
b) §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Druga transza, na kwotę 8.000.000 PLN wyemitowana zostanie w 2007 r. w 10 (dziesięciu) seriach:

a) obligacje 4-letnie na kwotę 500.000 PLN,
b) obligacje 4-letnie na kwotę 500.000 PLN,
c) obligacje 5-letnie na kwotę 500.000 PLN,
d) obligacje 5-letnie na kwotę 500.000 PLN,
e) obligacje 5-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
f) obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
g) obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
h) obligacje 9-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
i) obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
j) obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000 PLN.”

c) §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Trzecia transza, na kwotę 8.500.000 PLN wyemitowana zostanie w 2008 r. w 10 (dziesięciu) seriach:

a) obligacje 6-letnie na kwotę 500.000 PLN,
b) obligacje 6-letnie na kwotę 500.000 PLN,
c) obligacje 6-letnie na kwotę 500.000 PLN,
d) obligacje 6-letnie na kwotę 500.000 PLN,
e) obligacje 7-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
f) obligacje 7-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
g) obligacje 8-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
h) obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
i) obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
j) obligacje 11-letnie na kwotę 1.500.000 PLN,

d) dodaje się §1 ust. 4a o brzmieniu:
Czwarta transza, na kwotę 3.500.000 PLN wyemitowana zostanie w 2009 r. w 3 (trzech) seriach:

a) obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
b) obligacje 11-letnie na kwotę 1.000.000 PLN,
c) obligacje 11-letnie na kwotę 1.500.000 PLN.”

e) §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Oprocentowanie obligacji b dzie zmienne, ka dorazowo ę ż ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:

a) 0,6 p.p. dla obligacji 3-letnich,
b) 0,7 p.p. dla obligacji 4-letnich,
c) 0,8 p.p. dla obligacji 5-letnich,
d) 0,9 p.p. dla obligacji 6-letnich,
e) 1,0 p.p. dla obligacji 7-letnich,
f) 1,1 p.p. dla obligacji 8-letnich,
g) 1,2 p.p. dla obligacji 9-letnich,
h) 1,3 p.p. dla obligacji 10-letnich,
i) 1,4 p.p. dla obligacji 11-letnich.”


f) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2009 r.”

g) §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2009 r.”

h) §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 3.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Września.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


Bożena Nowacka


/-/

 


UZASADNIENIE:


W zwi zku ze znacznymi podwy kami cen na materiały ą ż i usługi budowlane (w ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrost o kilkadziesiąt procent) wyemitowanie dodatkowej kwoty obligacji komunalnych (średnie oprocentowanie to 4,58% rocznie) jest uzasadnione i opłacalne, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres prac drogowych i sieciowych koniecznych do realizacji na terenie naszej gminy. Dodatkowa emisja obligacji w kwocie 10 mln zł nie spowoduje naruszenia art. 169 (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zadłuzenia nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany roku dochodów jednostki) i art. 170 ( łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem) ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę stan finansów gminy poziom zadłużenia będzie oscylował na bezpiecznym poziomie i nie zakłóci płynności finansowej.


Projektodawca:


Tomasz Kałużny


Burmistrz Miasta i Gminy Września


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.