BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466373
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr VII/107/07

Uchwała nr VII/107/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z 13 czerwca 2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie: opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust. 1 pkt. a) otrzymuje brzmienie:

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Wyznacza się inkasentów opłaty targowej:
a) na targowisku miejskim przy ul. Kościelnej – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. we Wrześni,”.

2. §2 ust. 3 pkt. a) otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi:
a) 5% kwoty pobranej opłaty targowej dla inkasenta, określonego w ustępie 1, punkt a, b, c”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/
Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej dotyczy inkasenta na targowisku przy ul. Kościelnej we Wrześni. Obecnie inkasentem jest Urząd Miasta i Gminy Września, a po wejściu w życie niniejszej uchwały inkasentem opłaty targowej na tym targowisku będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. we Wrześni.Projektodawca:
Tomasz Kałużny
Burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.