BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14108753
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr VII/97/07

Uchwała nr VII/97/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z 13 czerwca 2007 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., nr 9 poz. 43 ze zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§1

Ustala się następujące opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni:

1. Za mogiłę na okres 20 lat:

a) pojedynczą i dziecięcą - 200 zł
b) pojedynczą piętrową - 300 zł
c) podwójną - 400 zł
d) potrójną - 600 zł
e) poczwórną - 800 zł
f) urnową – na jedną lub dwie - 200 zł

2. Za postawienia nagrobka w przypadkach określonych w pkt. 1 – odpowiednio:

1a,b) na mogile pojedynczej i dziecięcej - 180 zł 
1 c) na mogile podwójnej - 250 zł
1 d) na mogile potrójnej - 360 zł
1 e) na mogile poczwórnej - 470 zł
1 f) na mogile urnowej - 180 zł

3. Za miejsca pod grobowce na cmentarzu komunalnym za okres 100 lat w wysokości;

a) pojedynczy - 2 300 zł
b) podwójny - 3 150 zł
c) potrójny - 4 300 zł
d) poczwórny - 5 000 zł

4. Za udostępnienie urządzeń cmentarnych:

a) jednorazowe korzystanie z kaplicy cmentarnej czas do 1 godz.) - 110 zł,
za każdą rozpoczętą godzinę - 50 zł,
b) przechowanie zwłok w chłodni do 48 godz. - 100 zł,
za każdą rozpoczętą następną dobę - 50 zł.

5. Opłaty określone w pkt. 1wymagają ponowienia po upływie 20 lat.

Do opłat wymienionych w pkt. 1 – 4 dolicza się obowiązującą stawkę VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XI/110/03 r. z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

§ 4

Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

 


Uzasadnienie

Obowiązujące obecnie opłaty za usługi cmentarne ustalone zostały w lipcu 2003 r. Administrowaniem cmentarza komunalnego zajmuje się na zlecenie Miasta i Gminy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., która pobiera opłaty za mogiły, nagrobki, grobowce, ponadto utrzymuje kaplicę cmentarną i chłodnię. Z uzyskanych w ten sposób środków pokrywa koszty, związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy po przeprowadzonej analizie materiałów przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. dotyczących całości kosztów ponoszonych i wpływów uzyskiwanych z pobieranych opłat uznał, że zasadne jest przedstawić projekt uchwały zmieniający stawki opłat.

 

Projektodawca:
Burmistrz Miasta i Gminy Września
Tomasz Kałużny
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.