BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273909
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia komisji rewizyjnej
z 28 maja 2007 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 17.00 rozpoczął posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola zasadności wniosku burmistrza o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Przewodniczący komisji, radny Bolesław Święciochowski zapoznał radnych z treścią Uchwały nr III/30/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, położonego przy
ul. Kościuszki 21 (załącznik nr 3).

Poprosił o zabranie głosu Waldemara Grześkowiaka, zastępcę burmistrza miasta i gminy Września.

Na posiedzenie przybył radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rewizyjnej uczestniczy 7 radnych.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Odpowiemy na każde pytanie i przedstawimy wszystkie dokumenty, które sobie Państwo zażyczycie. Jeżeli będzie potrzeba, możliwa jest również rozmowa z pracownikami. Przy uchwalaniu planu pracy komisji ten punkt uszedł mojej uwadze. Przyznam się Państwu szczerze, że nie zrozumiałem celu tego spotkania. Macie Państwo zbadać zasadność wniosku burmistrza w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września, a równocześnie braliście Państwo udział w głosowaniu, podczas którego ta zasadność została przypieczętowana głosowaniem radnych. Jeżeli jakakolwiek uchwała jest niezasadna to radni głosują „przeciw”, a jeżeli uznają, że uchwała jest zasadna to głosują „za”. Ta uchwała jest specyficzną uchwałą. Każdorazowo taka uchwała podejmowana jest żeby otworzyć temat, a nie zakończyć sprawę definitywnie. W związku z tym trudno dyskutować nad zasadnością podjęcia takiej uchwały. Państwo głosując za, nie głosowaliście za likwidacją tego oddziału. My też na początku dość stanowczo przedstawialiśmy swoje argumenty, ale już podczas dyskusji wyszło, że argumenty, które zostały przez Państwa przedstawione na komisjach złagodziły nasz pogląd w tej sprawie. Temat nadal pozostawał otwarty, nieprzesądzony. My nie zadeklarowaliśmy w tej chwili absolutnie chęci skierowania pod obrady Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie likwidacji.

Radny Piotr Maciejewski: Wszyscy członkowie komisji byli obecni w momencie kiedy wnosiłem o uzupełnienie planu pracy nie o badanie uchwały o zamiarze likwidacji. Uważaliśmy, że jako członkowie komisji rewizyjnej możemy być przydatni dla Rady, żeby zbadać w ogóle zasadność ewentualnej likwidacji biblioteki.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Spodziewałem się, że na ten temat wypowie się komisja edukacji.

Radny Piotr Maciejewski: Ponieważ w planie komisji edukacji tego nie znalazłem, a jestem jej członkiem, uważałem za zasadne, że może zrobić to komisja rewizyjna.

Radny Michał Jaśniewicz: Być może zbyt pochopnie podjęliśmy tę decyzję. Komisja rewizyjna jest ciałem powołanym do badania realizacji zadań przez organ wykonawczy. W tym momencie moglibyśmy się tu spotkać jako radni, a nie komisja rewizyjna, żeby to oceniać i protokołować.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Stąd też moja wątpliwość, dlaczego nie bada tego komisja edukacji? To ona jest od oceny merytorycznej tego, co się dzieje na bieżąco. Natomiast komisja rewizyjna sprawdza czy zarząd właściwie realizował zlecone przez Radę Miejską zadania wyznaczone uchwałami, budżetem.

Radny Michał Jaśniewicz: Podejmując uchwałę o zatwierdzeniu planu pracy komisji rewizyjnej, zrozumiałem to w ten sposób, że w maju, kiedy będziemy zajmować się sprawą likwidacji filii biblioteki, to decyzja w tej sprawie już zapadnie i będziemy mogli na tym spotkaniu rozpatrywać realizację tej likwidacji.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jestem skłonny przygotować wszystkie informacje, odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Ten czas od podjęcia tamtej uchwały nie został zmarnowany. Przez ten czas przyjrzałem się pracy bibliotek szkolnych, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni. Był pomysł, żeby rolę oddziałów dziecięcych przejęły biblioteki szkolne. W tej chwili nie mamy zamiaru występować do radnych z wnioskiem o likwidację tego oddziału. Cały czas jesteśmy na etapie intensywnego poszukiwania lokalu. Dwa takie lokale już mamy „na oku” i można by je było wykorzystać do przeniesienia biblioteki. Jeden lokal to pomieszczenia, gdzie obecnie mieści sie Biblioteka Pedagogiczna przy ul. Batorego. Biblioteka Pedagogiczna ma być przeniesiona do budynku, gdzie mieści sie Kolegium Języków Obcych. Byłoby to dla nas rozwiązanie ciekawe i cenne dlatego, że nie kosztowałoby nas wiele. Tamten obiekt jest cały czas eksploatowany jako biblioteka. Istniałaby kwestia odnowienia i dostosowania do naszych potrzeb. Powierzchnia tamtej biblioteki jest nieco większa od tej, która mieści się obecnie w WOK-u. Druga lokalizacja to budynek mieszczący się przy ul. Dzieci Wrzesińskich. Obecnie w tym lokalu mieści się zakład fotograficzny (dawna Rzepicha). Ten lokal wymagałby dużych nakładów finansowych. Tradycja lokalizacji biblioteki przemawia za tą drugą lokalizacją i pewnie dla organizacji pracy pani dyrektor Stankowskiej byłoby wygodniej, gdyby miała tę placówkę pod ręką. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do wyboru lokalu. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę o ich przedstawienie. Ja przygotuję na nie odpowiedzi i przedstawię je na kolejnym posiedzeniu.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września przekazał członkom komisji rewizyjnej sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni za rok 2006 (załącznik nr 4).

Radny Piotr Maciejewski: Rozumiem, że po przekazaniu nam wyjaśnień przez burmistrza Grześkowiaka filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni nie zostanie zlikwidowana. Trwają natomiast poszukiwania jej nowej siedziby. Po raz kolejny podkreślam, że ideą zgłaszania przeze mnie tego tematu było wesprzeć niejako zarząd, czy ta decyzja jest zasadna. Wyobrażałem sobie, że my jako komisja rewizyjna udamy się do tego punktu filialnego, zobaczymy ile osób tam pracuje, ile tam jest woluminów, ile dzieci przychodzi. Tym tematem nie zajęła się komisja edukacji, a wydawało mi się, że my jako radni powinniśmy przeanalizować tę sprawę. Naszą ideą było zbadanie placówki i zasadności jej funkcjonowania.

Radny Michał Jaśniewicz zapytał: Co w związku z podjętą uchwałą o zamiarze likwidacji? Czy ona będzie dalej obowiązywała? Stwierdził, że na najbliższej sesji powinna znaleźć się uchwała odwołującą ten zamiar likwidacji.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września przedstawił informacje na temat funkcjonowania bibliotek szkolnych. Powiedział również, że księgozbiór znajdujący się w Bibliotece Publicznej MiG we Wrześni jest wprowadzany do bazy komputerowej.

Radny Szymon Paciorkowski: Budynek, w którym mieści się muzeum i biblioteka, ma już około 200 lat. Czy były przeprowadzone jakieś badania techniczne przed umieszczeniem tam biblioteki publicznej? Czy owa stara kamienica wytrzyma ten ciężar znajdujący się na piętrze?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Lat temu nie wiem ile, stropy na I piętrze zostały wzmocnione metalowymi tragarzami. Na ostatniej sesji zwiększono budżet muzeum o 30 tys. zł. Z tych pieniędzy zostanie zrobiona ekspertyza i projekt inwentaryzacyjny całego poddasza i dachu, ponieważ jest on w strasznym stanie.

Przewodniczący komisji, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że po wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy burmistrza miasta i gminy Września Waldemara Grześkowiaka należy zastanowić się nad zasadnością dalszych czynności kontrolnych.

Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy burmistrza miasta i gminy Września Waldemara Grześkowiaka jednogłośnie podjęła decyzję o odstąpieniu od czynności kontrolnych zasadności wniosku burmistrza o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Pkt 4

Przewodniczący komisji, radny Bolesław Święciochowski poruszył sprawę kolejnej kontroli, która ma odbyć się w czerwcu. Ma to być kontrola zasadności i celowości wydatków rzeczowych, związanych z działalnością Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w 2007 r.

W dniu 21 czerwca 2007 r. o godz. 15.30 na basenie przy ul. Gnieźnieńskiej członkowie komisji rewizyjnej przeprowadzą kontrolę zasadności i celowości wydatków rzeczowych, związanych z działalnością Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w 2007 r. Komisja będzie pracowała w trzech zespołach.

I zespół – (radny Piotr Maciejewski, radny Andrzej Rzeźnik, radny Szymon Paciorkowski) dokona kontroli basenu, skate parku.

II zespół - (radny Bolesław Święciochowski, radny Michał Jaśniewicz) dokona kontroli stadionu i boiska przy ul. Suwalskiej

III zespół – (radny Mirosław Chudy, radny Artur Mokracki) dokona kontroli campingu oraz toru rowerowego przy ul.Działkowców.

W dniu 26 czerwca o godz. 16.15 w Biurze Rady Miejskiej członkowie komisji dokonają podsumowania kontroli i sporządzą protokół.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 19.00 zakończył posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący Komisji
radny Bolesław Święciochowski

Protokolant
Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.