BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267388
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Zarządzenie nr 157/2007

Zarządzenie nr 157
Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni
z dnia 1 czerwca 2007 r.


w sprawie: ustalenia opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie


Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 20.12.1996 r o gospodarce komunalnej ( Dz.U. Z 1997 r nr. 9 poz. 43 ze zmianami ) w związku z § 1 pkt.4 uchwały nr XI/111/03 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektow i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam opłatę za składowanie odpadów na składowisku odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Bardzie:

1. odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa,

  020103 odpadowa masa roślinna,
  020301 odpady z produkcji pasz roślinnych,
  w wysokości 63,14 zł/Mg brutto

2. odpady opakowaniowe grupy 15

  150101 opakowania z papieru i tektury
  150102 opakowania z tworzyw sztucznych
  150103 opakowania z drewna
  150104 opakowania z metali
  150105 opakowania wielomateriałowe
  150106 zmieszane odpady opakowaniowe,
  150203 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne),
  w wysokości 63,14 zł/Mg brutto

3. odpady materiałów i elementów budowlanych grupy 17

  170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
  170102 gruz ceglany,
  170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
  170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż 170106,
  170181 odpady z remontow i przebudowy dróg,
  170182 inne nie wymienione odpady,
  170201 drewno,
  170202 szkło,
  170203 tworzywa sztuczne,
  170380 odpadowa papa,
  170506 urobek z pogłębiania,
  170802 materiały konstrukcyjne zawierajace gips inne niż wymienione w 170801,
  170904 zmieszane odpady z budowy, remontow i demontażu inne niz wymienione w 170901,
  w wysokości 57,18 zł/Mg brutto

4. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

  200102 szkło,
  200139 tworzywa sztuczne,
  200140 metale
  200202 gleba i ziemia w tym kamienie,
  w wysokości 57,18 zł/Mg brutto

  200301 niesegregowane, zmieszane odpady komunalne,
  200302 odpady z targowisk,
  200303 odpady z oczyszczania ulic i placów,
  200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
  200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
  200307 odpady wielkogabarytowe,
  w wysokości 63,14 zł/Mg brutto

  200399 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
  w wysokości 93,48 zł/Mg brutto

5. odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni scieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych –

  190801 skratki,
  190802 zawartość piaskowników,
  190805 ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
  190899 inne nie wymienione odpady,
  w wysokości 111,70 zł/Mg brutto

§ 2

Opłaty określone w § 1 mogą ulec podwyzszeniu, nie więcej jednak niż o 50%, jeżeli odbiór odpadów następuje poza godzinami pracy składowiska.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie“Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogloszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 4

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 6 z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Bardzie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.


Burmistrz
Tomasz Kałużny
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.