BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280284
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z 19 kwietnia 2007 r.

Pkt 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Michał Jaśniewicz, radny Rady Miejskiej we Wrześni;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Krzysztof Murlik, inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu;
Elżbieta Grześkowiak, zastępca dyrektora SSP w Kaczanowie;
Zbigniew Przytarski, dyrektor SSP w Kaczanowie;
Grzegorz Trocha, dyrektor w SSP w Chwalibogowie;
Agnieszka Sibilska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Zapoznanie się z bazą lokalową trzech szkół na terenie gminy Września

    w miejscowościach: Kaczanowo, Chwalibogowo, Chocicza Wielka.

  4. Zapoznanie się z zapleczem sportowym ww. szkół pod kątem bezpieczeństwa dzieci.

  5. Przejazd trasą dowozu autobusu szkolnego ze zwróceniem uwagi na umiejscowienie przystanków oraz bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu.

  6. Rozmowy z dyrektorami poszczególnych szkół.

  7. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  8. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

O godz. 16.50 Zbigniew Przytarski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie wraz z Elżbietą Grześkowiak, zastępcą dyrektora powitali przybyłych członków komisji i oprowadzili po szkolnym gmachu. Szkoła mieści się przy ul. Kaliskiej 1a w Kaczanowie. Budynek jest w dobrym stanie - okna są nowe, szczelne, podłoga pokryta jest akrylową wykładziną. Parter przeznaczony jest dla klas IV - VI oraz dla „zerówki”, I piętro dla klas I - III. Szkoła wyposażona jest w 2 sale komputerowe, w których znajduje się odpowiednio 11 i 12 komputerów (z 13-tym dla nauczyciela). Wyposażenie jednej z nich współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkole jest biblioteka, a w określone dni dyżur mają: Kinga Mecler (pedagog) i Brygida Surmacz (higienistka), których gabinet mieści się w pokoju nauczycielskim. Sale lekcyjne są w dobrym stanie, dostosowane odpowiednio do wieku dzieci (zabawki, kolorowy dywan, małe ławki i krzesełka dla klasy „zerowej”; materiały pomocnicze niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych dla klas starszych). Szkoła posiada „salę gimnastyczną”, w której ustawione są 2 stoły do gry w ping-ponga. Stanowi ona jednocześnie punkt wydawania jedzenia (z uwagi na zaplecze kuchenne) oraz miejsce występów uczniów na znajdującej się tam scenie. Obecnie do szkoły uczęszcza 262 uczniów. Do I klasy szkoła rekrutuje dzieci z miejscowości: Kaczanowo, Nowa Wieś Królewska, Neryngowo, Bierzglinek, Gozdowo, Gozdowo Młyn, Nadarzyce.

Kolejną szkołą, do której udały się obie komisje, była Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chociczy Wielkiej. Dyrektorem jest Henryk Czarnecki, którego członkowie komisji nie zastali w umówionym terminie. Z uwagi na to, dokonano jedynie oglądu boiska szkolnego i zewnętrznej części budynku.

Dyrektorem Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie jest Grzegorz Trocha. Obecnie uczęszcza tam 140 uczniów, a łącznie z „zerówką” szkoła liczy 7 oddziałów. Jest 12 sal lekcyjnych (meble jednej z sal zakupione zostały przez sponsora; zaplecza przekształcono w sale). Zatrudnionych jest 13 nauczycieli stałych (oprócz nich zajęcia prowadzone są przez nauczycieli dochodzących). W szkole mieści się biblioteka szkolna, duża świetlica, sala komputerowa wyposażona w 15 komputerów (pozyskanych dzięki programowi prezydenta A. Kwaśniewskiego „Internet w szkołach”), sala językowa, w której znajdują się 4 komputery. W szkole mieści się gabinet higienistki (dyżur w określonym terminie). W toaletach zachowana jest czystość, jednak wskazana byłaby ich renowacja. Grzegorz Trocha, dyrektor SSP w Chwalibogowie zwrócił uwagę na wypadające z zawiasów drzwi wejściowe do toalet (istnieje konieczność ich wymiany na nowe). W piwnicy mieszczą się szatnie dla uczniów - każda klasa ma swoją. Znajdują się tam także 2 stoły do gry w ping-ponga i mała salka gimnastyczna (przeznaczona głównie do ćwiczeń korekcyjnych). W odosobnionej części piwnicy mieszczą się piece, obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Grzegorz Trocha, dyrektor SSP w Chwalibogowie zastanawia się nad piecami gazowymi, ponieważ ogrzewanie szkoły przez PEC jest coraz droższe.

Pkt 4

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie mieści się na ogromnym, bezpiecznie ogrodzonym terenie, którego spora część przeznaczona jest na boiska. Pierwsze z nich, mieszczące sie tuż za parkingiem, pokryte jest asfaltem i służy do gry w koszykówkę (2 kosze) i gry w piłkę nożną (2 bramki), ogrodzone jest z obu stron siatką. Kolejne 2 boiska przeznaczone są do gry w piłkę nożną - pierwsze jest piaskowe (2 bramki), drugie - pokryte trawą (2 bramki).
Możliwa jest więc organizacja gier zespołowych, biegów i innych zajęć sportowych wymagających większej powierzchni.
Szkoła nie posiada sali gimnastycznej (rolę tę w niewielkim stopniu pełni salka, gdzie znajdują się stoły przeznaczone do gry w ping-ponga). W szatni mieszczą się wydzielone, zakratowane segmenty zamykane na klucz, w których uczniowie mogą bezpiecznie zostawiać swoje rzeczy.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chociczy Wielkiej posiada 1 betonowe boisko przeznaczone do gry w koszykówkę i w piłkę ręczną (2 kosze, 2 bramki) i 1 boisko pokryte trawą przeznaczone do gry w piłkę nożną (2 bramki).
W okolicy szkoły znajduje się kolejne boisko przeznaczone do gry w piłkę nożną (pokryte trawą, z 2 bramkami stałymi i 3 przenośnymi).

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie posiada 1 duże boisko pokryte trawą, przeznaczone do gry w piłkę nożną (4 bramki: 2 ustawione równolegle do siebie - przy krótszych krawędziach boiska, 2 kolejne - przy dłuższych). Na terenie szkoły znajduje się także 1 asfaltowe boisko do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa.
Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Po części jej role pełni zastępcza sala gimnastyczna w piwnicy - przeznaczona do ćwiczeń korekcyjnych oraz zajęć tanecznych, jednak gra w koszykówkę czy piłkę nożną jest tam niemożliwa.

Pkt 5

Pierwszy przystanek szkolny, jaki komisje mogły zobaczyć i ocenić, mieści się w Nadarzycach. Członków obu komisji powitali mieszkańcy Nadarzyc, którzy przedstawili swoje wnioski ustnie, a także na piśmie - na ręce Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radnego Stanisława Dominiczaka została przedłożona prośba o wykonanie podwyższenia pod przystankiem autobusowym i wykonanie zatoczki dla autobusów szkolnych (załącznik nr 4), a także prośba o postawienia na terenie Nadarzyc pojemników na surowce wtórne (załącznik nr 5), obie poparte podpisami mieszkańców. Przystanek w Nadarzycach mieści się w znacznym obniżeniu gruntu przy ruchliwej drodze. Radni zauważyli trudności w dojściu do przystanku- obniżenie jest strome, a przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych robi się szczególnie niebezpiecznie (jest ślisko albo dzieci brodzą w błocie). Przystanek jest mały w stosunku do przewidywanej liczby dowożonych dzieci (17 osób), znajduje się w wietrznym miejscu, nie ma ławki. Brak jest zatoczki, na której autobus szkolny mógłby się zatrzymać nie utrudniając ruchu i nie skupiając wokół przystanku dużej liczby pojazdów, stanowiących zagrożenie dla wysiadających z autobusu dzieci i udających się poboczem do domów.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił problem ze strony formalnej: wspomniał o wcześniejszej rozmowie ze starostą wrzesińskim w sprawie omawianego przystanku - jeśli gmina będzie partycypować w środkach, starosta nie widzi przeciwwskazań. Należy więc złożyć stosowny wniosek do burmistrza Miasta i Gminy Września.

Kolejny przystanek, z którym Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapoznał członków obu komisji, mieści się w Gozdowie. Przystanek jest zabudowany przezroczystym tworzywem, jest ławka. Jego lokalizacja jest bezpieczniejsza od poprzednio omawianej - przystanek mieści się przy drodze podporządkowanej. Dotarcie do niego jest możliwe jedynie drogą główną, stąd konieczna byłaby wzdłuż niej ścieżka pieszo-rowerowa. Z uwagi na duży ruch, rodzice mają obowiązek przeprowadzać dzieci przez ulicę. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak wspomniał o planach władz Kaczanowa - w tym roku rozpocznie się budowa ścieżki pieszo-rowerowej i w zamyśle jest połączenia tej ścieżki z Wrześnią.

Następnym przystankiem w Gozdowie jest słupek z informacją „Autobus szkolny”, dalej - prowizoryczna budka (wybudowana prawdopodobnie przez mieszkańców), 2 kolejne przystanki - o blaszanej zabudowie, 1 przystanek w Nowej Wsi Królewskiej umiejscowiony został przy sklepie, drugi betonowy, bezpieczny. Droga prowadząca do Kaczanowa (wzdłuż której dalej rozciąga się wieś) pozbawiona jest poboczy, co stanowi zagrożenie dla pieszych i uczniów.

Pkt 6

Zbigniew Przytarski, dyrektor SSP w Kaczanowie podczas dyskusji z członkami komisji wspomniał o osiągnięciach sportowych uczniów - w lekkoatletyce i w tenisie stołowym na poziomie wojewódzkim. Wynikiem tego są liczne medale, puchary i dyplomy sportowe. Oprócz tego w szkole istnieje kółko teatralne oraz zespół muzyczny - w „sali gimnastycznej” jest podniesienie (mała scena), na której odbywają się przedstawienia, różne imprezy i uroczystości.
Uczniowie biorą udział w programach organizowanych m.in. przez Sanepid czy Straż Miejską.
Z uwagi na dużą liczbę proponowanych konkursów, zawodów i programów, szkoła wybiera spośród nich najciekawsze. Na polu dydaktycznym natomiast sukcesem było 2 miejsce w powiecie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa zapytała, co dyrektor sądzi o monitoringu w szkole?

Zbigniew Przytarski, dyrektor SSP w Kaczanowie odpowiedział, że wewnątrz szkoły nie jest potrzebny, ewentualnie na zewnątrz, chociaż po zamknięciu szkoły bramy również są zamykane.

Zbigniew Przytarski, dyrektor SSP w Kaczanowie przedstawił problem przeprowadzania uczniów przez pasy: przez 2 lata panie sprzątaczki „pomagały przejść” dzieciom jednak dziś można powiedzieć że „przeprowadzają” - żeby móc przeprowadzać, trzeba mieć ukończone właściwe szkolenia. Panie ubrane są w odpowiednie kamizelki i do czasu, aż nie będzie świateł na przejściu dla pieszych, dzieci będą przez nie nadal przeprowadzane.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa zapytała, jakie dyrektor ma wnioski dotyczące dowozu dzieci do szkoły?

Zbigniew Przytarski, dyrektor SSP w Kaczanowie odpowiedział, że na obecne firmy dowożące nie można narzekać, jednak same dowozy są wg dyrektora złem koniecznym. Lepiej jest, kiedy dzieci mieszkają bliżej i mogą dojść pieszo.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy są w szkole prowadzone zajęcia pozalekcyjne?

Zbigniew Przytarski, dyrektor SSP w Kaczanowie odpowiedział, że są: kółko teatralne i muzyczne oraz zajęcia sportowe. Prowadzone są z reguły bezpośrednio po zajęciach, do godz. 14.00 w danym dniu (co związane jest z dowozem dzieci do domów).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zauważył, że dzieci dojeżdżające do szkół nie mają szans uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, a szczególnie w okresie ferii szkolnych. W związku z tym zapytał, czy można byłoby zorganizować takie zajęcia w miejscowościach, w których jest świetlica? Dodał, że w Gozdowie czy w Nowej Wsi Królewskiej jest obecnie sala komputerowa ale brakuje fachowych osób, które w sposób właściwy poprowadziłyby takie zajęcia. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy chociaż w okresie ferii szkolnych byłaby możliwość oddelegowania któregoś z nauczycieli, żeby te dzieci czuły więź ze szkoła?

Zbigniew Przytarski, dyrektor SSP w Kaczanowie odpowiedział, że z reguły dzieci dowożone są przez rodziców.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zauważył, że nie wszystkie dzieci mają taką możliwość.

Zbigniew Przytarski, dyrektor SSP w Kaczanowie dodał, że jeśli znalazłoby się jakieś rozwiązanie, to nauczyciel mógłby dojeżdżać do tych dzieci.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa dodała, że w takiej sytuacji istnieje problem odpowiedzialności za dziecko i odpłatności za pracę oddelegowanego nauczyciela.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak stwierdził, że korzystniejsze dla dzieci jest „45 minut” z fachową osobą niż 3-4 godzinna opieka kogoś niefachowego, kto wyłącznie pilnuje dzieci i niczego konkretnie nie uczy.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa powiedziała, że odpowiedzialność dyrektora jest w takiej sytuacji ogromna. Jeśli oddelegowuje on pracownika, to musi zabezpieczyć także odpowiednie warunki (BHP, Sanepid), bo wówczas taka świetlica stanowiłaby jak gdyby odłam szkoły. I okazuje się, że więcej jest barier do pokonania, niż wart jest sam czas pracy takiego oddelegowanego nauczyciela. Na wsiach lepiej jest cos samoistnie zorganizować.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zauważył, że młodzież aktywnie uczestniczy w sporcie, a uczniowie np. Nowej Wsi Królewskiej, Gozdowa czy Nadarzyc tworzą jedną społeczność szkolną, która jedynie poprzez wzajemną rywalizację ma szansę uczestnictwa w sporcie. Byłoby dobrze, gdyby ci uczniowie nie mieli odczuć typu: „ja jestem stąd i w tej szkole mogę sobie pograć w ping-ponga” tylko „ja jestem reprezentantem szkoły w Kaczanowie”.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa powiedziała, że jeśli społeczność wsi znajdzie nauczyciela, z którym się dogada i ten nauczyciel będzie otwarty na tego typu zajęcia, to byłoby dobrze, jednak Przewodnicząca nie oddelegowałaby swojego pracownika.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak dodał, że jest to wspólny obwód nauczania, wspólna szkoła, natomiast mury, bariery wciąż są obecne w odczuciach społecznych. Zapytał, czy możliwe byłoby przedstawienie przez kółko teatralne jakiejś scenki w świetlicy w Gozdowie, wykonie jakiegoś pierwszego kroku?

Elżbieta Grześkowiak, zastępca dyrektora SSP w Kaczanowie powiedziała, że każdy wyjazd z jakimkolwiek występem wiąże się z dowozem.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy nie jest tak, że uczniowie z różnych wsi integrują się już w klasach?

Elżbieta Grześkowiak, zastępca dyrektora SSP w Kaczanowie odpowiedziała, że nawet jeśli dzieci z różnych wsi są w jednej klasie to nie ma czegoś takiego. Problem podziału jest tak naprawdę problemem rodziców.

Radna Bożena Nowaczyk wspomniała o liście dyżurów radnych prosząc o wybór terminu dyżuru i wpis w następnej szkole.

W związku z nieobecnością Henryka Czarneckiego, dyrektora SSP w Chociczy Wielkiej, nie doszło do spotkania z członkami komisji.

Podczas rozmowy członków komisji z Grzegorzem Trochą, dyrektorem SSP w Chwalibogowie, dyrektor przedstawił obecną sytuację szkoły.
Poruszył m.in. temat szkolnego boiska do gier zespołowych, które zostało utwardzone dzięki sfinansowaniu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie jest ono jeszcze dokończone - brak jest linii oznaczenia poszczególnych boisk (do koszykówki, tenisa, piłki ręcznej), brak jest również ogrodzenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak wspomniał o taśmach z transporterów, które wg oferentów idealnie nadają się na nawierzchnię boiska - w momencie kiedy firma zakłada nawierzchnię jest ona co prawda gładka i równa, jednak w czasie eksploatacji uczniowie są brudni, usmoleni i jak przebadano w Gizałkach - ma ona szkodliwy wpływ.

Grzegorz Trocha, dyrektor w SSP w Chwalibogowie wspomniał także o potrzebie wymiany drzwi - są już zakupione, ale potrzebne są jeszcze środki na ich wymianę.

Radna Teresa Piskorż zauważyła, że w podłogach są dziury. Zaakcentowała, że w wielu salach istnieje potrzeba ich wymiany.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, jak wygląda organizacja zajęć pozalekcyjnych?

Grzegorz Trocha, dyrektor w SSP w Chwalibogowie odpowiedział, że będzie występował o dodatkowe godziny pozalekcyjne, w czasie kiedy dzieci czekają na autobus. Wcześniej było 15 godzin zajęć pozalekcyjnych jednak obecnie czas ten skrócił się do 2 godzin, podczas których uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa zapytała dyrektora o dodatkowe wnioski dotyczące szkoły.

Grzegorz Trocha, dyrektor w SSP w Chwalibogowie zwrócił się z prośbą o wymianę okien. Są one nieszczelne i jest to niezbędne do tego, aby ogrzewanie szkoły stało się ekonomiczne.

Radni podczas rozmowy z dyrektorem SSP w Chwalibogowie dokonali wpisu na listę dyżurów radnych.

Pkt 7

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak został poinformowany o złożonej przez radnego Bronisława Dankowskiego interpelacji, skierowanej do burmistrza Miasta i Gminy Września, w sprawie zmiany miejsca postoju pojazdów na ulicy Dzieci Wrzesińskich z lewej strony na prawą stronę jezdni (załącznik nr 6).

Pkt 8

Wspólne posiedzenie obu komisji zakończyło się o godz. 19.20 w SSP w Chwalibogowie, skąd członkowie komisji zostali odwiezieni do Wrześni (powrót o godz. 19.30).


Przewodnicząca Komisji Edukacji
Mariola Zalepa
/-/

Przewodniczący Komisji
Bepieczeństwa i Polityki Społecznej
Stanisław Dominiczak
/-/

Protokolant
Agnieszka Sibilska
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.