BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268495
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007

ZARZĄDZENIE Nr 97

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 30 marca 2007 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 249 poz. 1832) oraz § 17 uchwały nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007, zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą nr V/60/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r., wprowadza się zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.496.800 zł do wysokości 74.945.914 zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie 13.319.500 zł
2. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki budżetu 1.496.800 zł do wysokości 89.911.196 zł
4. tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie w kwocie 13.319.500 zł
5. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wydatkach określonych w § 1 pkt. 2 wyodrębnia się:
wydatki bieżące 65.047.289 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.544.190 zł
- dotacje z budżetu 2.170.404 zł
a)podmiotowa dla instytucji kultury 1.350.404 zł
b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 440.000 zł
c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między j.s.t. 5.000 zł
d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 375.000 zł
- obsługa długu 665.907 zł
wydatki majątkowe w kwocie 24.863.907 zł

§ 3

Zwiększa się plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji Gminie i tak:
1.zwiększa się dochody o kwotę 1.545.200 zł do wysokości 13.319.500 zł
2.zwiększa się wydatki o kwotę 1.545.200 zł do wysokości 13.319.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W załącznikach nr 1, 2 i 3 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany odpowiednio.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Tomasz Kałużny


/-/
Uzasadnienie do zarządzenia:


DOCHODY

1.w dziale 852 – pomoc społeczna wprowadza się zmiany:
w rozdziale 85212 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 1.540.900 zł do wysokości 12.567.400 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej,
w rozdziale 85213 § 2010 zwiększa sie dochody o kwotę 2.300 zł do wysokości 78.800 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej,
w rozdziale 85214 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 2.000 zł do wysokości 258.200 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej,
w rozdziale 85214 § 2030 zmniejsza sie dochody o kwotę 48.400 zł tytułem zmniejszonej dotacji celowej na zadania własne.

WYDATKI

1.w dziale 852 – pomoc społeczna wprowadza się zmiany:
w rozdziale 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 1.540.900 zł i tak: świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.505.654 zł do wysokości 12.201.359 zł, zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 30.000 zł do wysokości 160.000 zł, zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.000 zł do wysokości 33.500 zł, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 6.754 zł do wysokości 172.541 zł – tytułem otrzymanej dotacji celowej,
w rozdziale 85213 zwiększa wydatki bieżące o kwotę 2.300 zł do wysokości 78.800 zł – tytułem otrzymanej dotacji celowej,
w rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki o kwotę 46.400 zł i tak: zwiększa się świadczenia społeczne – zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł do wysokości 252.000 zł, zmniejsza się świadczenia społeczne – zadania z budżetu państwa o kwotę 48.400 zł do wysokości 508.000 zł.BURMISTRZ

Tomasz Kałużny


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.