BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466211
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 26 marca 2007 r. 


Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 8.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej;

Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2006.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

Przewodniczący komisji radny Bolesław Świeciochowski powiedział, że na poprzednim posiedzeniu członkowie komisji uzyskali odpowiedzi na większość zadawanych pytań. Reszta pytań została spisana i dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedzi.

Również do minionego czwartku każdy z członków komisji mógł w biurze Rady Miejskiej złożyć pytania na piśmie. W tym terminie zostały złożone pytania przygotowane przez Przewodniczącego, na które zostały udzielone odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji poprosił p.Danute Miś, kierownika referatu księgowości oświatowej o przedstawienie odpowiedzi członkom Komisji.

Danuta Miś kierownik referatu księgowości oświatowej: udzieliła członkom Komisji odpowiedzi na zadane pytania (załącznik nr 3).

Przewodniczący komisji radny Bolesław Świeciochowski podziękował Pani Miś za udzielenie odpowiedzi. Odczytał odpowiedzi na pytania zadane burmistrzowi (załącznik nr 4).

Radny Piotr Maciejewski zapytał, czy jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych czy w omawianym okresie powstały jakieś dodatkowe osoby prawne na naszym terenie. Mamy tu dość znaczną różnię pomiędzy planem a wykonaniem. Skąd sie ona wzięła?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że plan tworzony jest na podstawie roku ubiegłego i trzech pierwszych kwartałów roku budżetowego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile Urząd Skarbowy nam tych pieniędzy przeleje.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, czego dotyczyły zobowiązania niewymagalne?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że dotyczyły 13-tej pensji i pochodnych.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapoznał członków Komisji z treścią projektu uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2006 rok (załącznik nr 5) oraz projekt opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2006 rok (załącznik nr 6). Poprosił o przegłosowanie obu dokumentów.


Głosowanie:

za – 6

Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2006 rok oraz opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2006 rok.

Pkt. 4

Radny Piotr Maciejewski zwrócił się z prośbą do burmistrza, aby starać się o to żeby osoby, które są opiekunami podczas dowozu dzieci do szkół miały pełne przygotowanie pedagogiczne. Z tego, co ja się orientuję to dwie osoby takiego przygotowania nie posiadają.

Jan Maciejewski z-ca burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że podczas poprzedniego spotkania komisji członkowie zadawali pytania, które nie dotyczyły wykonania budżetu. Odpowiedzi na te wszystkie pytania zostaną udzielone podczas posiedzeń komisji przed sesją Rady Miejskiej.

Pkt. 5

Jan Maciejewski z-ca burmistrz miasta i gminy Września podziękował członkom Komisji za sprawną i merytoryczną pracę nad analizą wykonania budżetu za 2006 rok oraz udzielenie przez Komisję absolutorium Burmistrzowi.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski podziękował członkom Komisji za współpracę.

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 9.15 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji
radny Bolesław Święciochowski

Protokolant
Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.