BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14293760
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr VI/85/07

 Uchwała Nr VI/85/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.


Na podstawie § 2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2005r.Nr 210, poz. 1745) w związku z Art.18.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst.jedn.Dz.U.142, poz.1591 z 2001r., ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wrześni.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


 

Uzasadnienie:


Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości uruchomienia na terenie naszej gminy prac społecznie użytecznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.05.210.1745) gmina może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku, korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania, bądź miejscu pobytu w wymiarze 10 godzin w tygodniu.

Wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonuje liczna grupa osób, które z uwagi na wiek, bądź brak jakichkolwiek kwalifikacji, a także brak zainteresowania podjęciem pracy, od wielu lat korzystają ze wsparcia OPS.

Wskazane wydaje się stworzenie warunków do ich zaktywizowania. Jedną z form takiego zaktywizowania jest realizacja na terenie gminy prac społecznie użytecznych.

W celu realizacji w/w zadań przepisy w/w rozporządzenia (par.2) przewidują sporządzenie przez gminę Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

W myśl art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań rady gminy należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawami dla innych organów.

Powyższe zadanie nie wchodzi w zakres art.30 w/w ustawy (kompetencje burmistrza) a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy również nie wskazuje innego organu.

Zgodnie zatem z domniemaniem kompetencji rady gminy wynikającej z art 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Projektodawca:
Tomasz Kałużny
Burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.