BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466307
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr VI/81/2007

Uchwała nr VI/81/2007
Rady Miejskiej we Wrześni
z 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni.

Na podstawie art.40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się w formie regulaminów zasady i tryb korzystania z następujących gminnych obiektów użyteczności publicznej:

1) Skate – Parku w parku im. Józefa Piłsudzkiego we Wrześni,

2) Toru rowerowego „Małpi Gaj” przy ul. Działkowców we Wrześni,

3) Boiska piłkarskiego przy ul. Suwalskiej we Wrześni.

§2

REGULAMIN

SKATE – PARK” WE WRZEŚNI.1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze „Skate-Parku”

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- obiekcie – należy rozumieć „Skate – Park” w Parku im.im. Józefa Piłsudzkiego we Wrześni,

- administratorze – należy rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Września, Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września.

3. Obiekt składa się z elementów: banku, piramidy, funnboxu z grindbboxem i poręczą, minirampy.

4. Obiekt  służy celom kultury fizycznej – aktywnemu wypoczynkowi, skate – treningowi, organizowaniu skate - zawodów oraz zajęciom szkolnym z wychowania fizycznego.

 Obiekt może być wykorzystywany w celu przeprowadzenia innych imprez na podstawie zawartych umów.

5. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

6. Obiekt jest ogólnodostępny z zastrzeżeniem, że dzieci do lat 7 mogą przebywać na nim wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7 Na terenie obiektu zakazuje się wnoszenia i wprowadzania:

a) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

b) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub bardzo twardego materiału (np. butelki, puszki itp.),

c) drzewców do flag lub transparentów,

d) urządzeń do wytwarzania hałasu,

e) zwierząt,

f) środków odurzających.

8. O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszać niezwłocznie administratorowi.

9. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać u administratora.

10. Szczegółowe wymogi dotyczące bezpiecznego korzystania z skate - parku określi Administrator obiektu.

§3

REGULAMIN

TORU ROWEROWEGO „MAŁPI GAJ” PRZY UL. DZIAŁKOWCÓW WE WRZEŚNI.1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z toru rowerowego oraz zachowania się na  imprezach na nim organizowanych.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

  • torze rowerowym – należy rozumieć Tor Rowerowy „Małpi Gaj”przy ul. Działkowców we Wrześni,

  • administratorze – należy rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Września, Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września.

3. Tor rowerowy obejmuje: odcinek specjalny z czterema muldami, odcinek specjalny składający się z 11 górek (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz trasy w lesie (odcinek dopełniający pętlę małą i pętlę dużą) –(załącznik nr 2 do regulaminu).

4. Tor rowerowy służy celom kultury fizycznej – przeprowadzania treningów, organizowania wyścigów kolarskich oraz zajęciom szkolnym z wychowania fizycznego.

5. Tor rowerowy może być wykorzystywany w celu przeprowadzenia innych imprez na podstawie zawartych umów.

6. Korzystanie z toru rowerowego jest bezpłatne.

7. Tor rowerowy jest obiektem ogólnodostępnym z zastrzeżeniem, że dzieci do lat 7 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Na terenie toru rowerowego zakazuje się: 

1). Wnoszenia i wprowadzania:

a) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

b) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub bardzo twardego materiału (np. butelki, puszki itp.)

c) drzewców do flag lub transparentów,

d) urządzeń do wytwarzania hałasu,

e) zwierząt,

f) środków odurzających.

2) wjazdu na tor rowerowy innymi pojazdami bez odrębnego zezwolenia.

3) rzucania wszelkimi przedmiotami.

4) rozniecania ognia.

5) handlu, rozprowadzania druków, ulotek, pism itp.

6) przeprowadzania zbiórek, chyba że osoba posiada odpowiednie zezwolenie.

7) pisania (malowania, rysowania, naklejania) na urządzeniach, budowlach i terenie toru rowerowego.

8) umieszczania jakichkolwiek reklam bez zgody administratora.

9) zabrudzania i zaśmiecania toru rowerowego.

9. O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszać niezwłocznie administratorowi.

10. Administrator ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i wyścigów przeprowadzanych na torze.

11. Uwagi dotyczące funkcjonowania toru rowerowego można zgłaszać u administratora.

12. Postanowienia szczegółowe bezpiecznego korzystania z toru rowerowego określi administrator obiektu.

§4

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OBIEKTU BOISKO PIŁKARSKIE

PRZY UL. SUWALSKIEJ WE WRZEŚNI.1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska piłkarskiego przy ul. Suwalskiej we Wrześni.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

  • obiekcie – należy rozumieć Boisko piłkarskie przy ul. Suwalskiej we Wrześni,

  • administratorze – należy rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Września, Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września

3. Obiekt ma wymiary: 60 x 30 mb.

4. Obiekt służy celom kultury fizycznej – przeprowadzania treningów, rozgrywek piłkarskich, oraz zajęciom szkolnym z wychowania fizycznego.

5. Obiekt może być wykorzystywany w celu przeprowadzenia innych imprez na podstawie zawartych umów.

6. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne, chyba, że administrator postanowi w określonej sytuacji inaczej.

7.Obiekt jest ogólnodostępny z zastrzeżeniem, ze dzieci do lat 7 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8.Na terenie obiektu zakazuje się wnoszenia:

a) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

b) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub bardzo twardego materiału (np. butelki, puszki itp.),

c) drzewców do flag lub transparentów,

d) urządzeń do wytwarzania hałasu,

e) zwierząt,

f) środków odurzających.

9. O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszać niezwłocznie administratorowi

10. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać u administratora.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2 .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Września
Bożena Nowacka
/-/


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe z uwagi na konieczność określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni:

  1. Skate – Parku w parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni,

  2. Toru rowerowego „Małpi Gaj” przy ul. Działkowców we Wrześni

  3. Boiska piłkarskiego przy ul. Suwalskiej we Wrześni.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.