BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477240
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR VI/77/07

UCHWAŁA NR VI/77/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007 r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635/ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz.195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r.

§ 2

  1. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na załącznikach nr 1 i 2. Załącznik nr 1do niniejszej uchwały na mapie w skali 1: 2000 obejmujący nowe tereny objęte opracowaniem oraz załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiący rysunek planu objętego zmianą.

  2. Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest teren rolny klasy IVa, IVb, V i tereny przeznaczone pod przemysł.

Projektowane przeznaczenie terenu dotyczy wyznaczenia obszaru oraz określenia sposobu jego zagospodarowania pod aktywizację gospodarczą i komunikację.

  1. Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

 

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni
Nr VI/77/07
z dnia 12 kwietnia 2007r.

Burmistrz Miasta i Gminy Września zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu i stwierdzeniu zgodności projektowanego zagospodarowania z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego występuje z wnioskiem o sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim obszar działek o numerach 195/29, 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r. Zmiana m.p.z.p. w rejonie ul. gen. Sikorskiego polega na przeprojektowaniu układu komunikacyjnego i wiąże się bezpośrednio z obsługą komunikacyjną dla terenu o numerach geod. 195/29, 195/28, 195/26.


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.