BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466277
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR VI/76/07

UCHWAŁA NR VI/76/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi
o numerach geod. 56/1, 75 i 53.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635/ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53.

§ 2

  1. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony
    na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest teren rolny klas IIIa, IIIb, IV, IVa, V. Projektowane przeznaczenie terenu dotyczy wyznaczenia obszaru oraz określenia
    sposobu jego zagospodarowania pod aktywizację gospodarczą.

  3. Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy
    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni
Nr VI/76/07
z dnia 12 kwietnia 2007r.

Burmistrz Miasta i Gminy Września rozpatrzył wniosek Pana Ryszarda Jabłońskiego z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie sporządzenia zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą (powierzchnia opracowania ca 43.20 ha). W oparciu o analizę zasadności przystąpienia do opracowania planu i po stwierdzeniu zgodności projektowanego zagospodarowania z ustaleniami STUDIUM, art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjął decyzję o przedłożeniu projektu niniejszej uchwały Radzie Miejskiej. 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.