BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14084866
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR VI/75/07

UCHWAŁA NR VI/75/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
 


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x 400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635 ) Rada Miejska we Wrześni u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji przewidzianej do budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Kromolice-Pątnów w ciągu istniejącej, przeznaczonej do rozbiórki, linii 220kV Plewiska – Konin na odcinku położonym w gminie Września.

§ 2

Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 przedstawiono na mapie w skali 1:50 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VI/75/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x 400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września

Firma ELTEL. Networks Olsztyn Spółka Akcyjna , 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D - działając z upoważnienia inwestora Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa wystąpiła do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni z wnioskiem z dnia 7 lutego 2007 r. o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji przewidzianej do budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Kromolnice- Pątnów w ciągu istniejącej, przeznaczonej do rozbiórki, linii 220 kV Plewiska - Konin, na odcinku położonym w gminie Września.

Zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrz dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stwierdził zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września uchwalonego uchwałą Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r.

Stwierdza się, że przez teren gminy Września przebiega elektroenergetyczna linia 220 kV relacji Plewiska – Konin stanowiąca ważny element ogólnokrajowego systemu przesyłowego. Zgodnie z obowiązującym studium w ramach rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej przewiduje się wzmocnienie krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez budowę nowych obiektów o napięciu 400 kV .

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.