BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456161
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr VI/71/07

UCHWAŁA Nr VI/71/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007r.


w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.


Na podstawie § 35 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 Nr 64 poz 448, Nr 136 poz 970, z 2007r. Nr 34 poz. 206) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1 

1. Uchwała określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.


2. Stypendia finansowane są ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.

§ 2

Środki pieniężne przeznaczone na stypendia sportowe, o których mowa w § 1, zabezpieczone będą corocznie w budżecie Miasta i Gminy Września.

§ 3

1.Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom reprezentującym lub promującym Wrześnię.

2.Stypendium może otrzymać zawodnik, który bierze udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, który:

  a) został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu lub

  b) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata, lub

  c) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, lub

  d) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich.

  § 4

1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Września. Mogą być one przyznawane z inicjatywy własnej Burmistrza, na pisemny wniosek klubu sportowego, szkoły działającej na terenie Miasta i Gminy Września lub Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub siedziby,

 2. imię i nazwisko zawodnika, któremu ma zostać przyznane stypendium oraz jego adres zamieszkania,

 3. uzasadnienie zawierające spełnienie przez zawodnika kryteriów do przyznania stypendium,

 4. informację o wynagrodzeniach i stypendiach sportowych,

 5. miejscowość, datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy,

 6. do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających realizację programu sportowego oraz plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.

§ 5

1.Stypendium przyznaje się na okres do 12 miesięcy.

2.Stypendium wynosi maksymalnie 2.000,00 zł miesięcznie.

3.Wysokość stypendium jest uzależniona od szczególnych osiągnięć w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym zawodnika oraz od kosztów związanych z uprawianą dyscypliną sportu i każdorazowo określa je burmistrz.


§ 6

Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania Miasta i Gminy Września.

§ 7

1.Wypłatę stypendium wstrzymuje się lub pozbawia w następujących przypadkach:

 1. zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,

 2. zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika,

 3. w innych uzasadnionych przypadkach z przyczyn zawinionych przez zawodnika.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


Uzasadnienie


Na podstawie § 35 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 ze zmianami) o sporcie kwalifikowanym organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego w drodze uchwały określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych. Stypendia sportowe mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.

Podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską we Wrześni umożliwi organowi wykonawczemu Miasta i Gminy Września – Burmistrzowi, przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym dla zawodników reprezentujących Miasto i Gminę Września.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.