BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466026
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr VI/70/07

UCHWAŁA Nr VI/70/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007r.


w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.


Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym

( Dz. U. Nr 155, poz. 1298 , z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007r. Nr 34 poz. 206) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.
2. Wyróżnienia i nagrody finansowane są ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.

§ 2

Środki pieniężne przeznaczone na wyróżnienia i nagrody, o których mowa w § 1, zabezpieczone będą corocznie w budżecie Miasta i Gminy Września.=

§ 3

Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Września. Mogą być one przyznawane  z inicjatywy własnej Burmistrza, na pisemny wniosek klubu sportowego, szkoły działającej na terenie Miasta i Gminy Września lub Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

§ 4

Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane zawodnikom reprezentującym lub promującym Wrześnię.

§ 5

1. Za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznane nagrody pieniężne do wysokości 3.000,00 zł.

2. Wysokość nagrody jest uzależniona od szczególnych osiągnięć sportowych zawodnika oraz od kosztów związanych z uprawianą dyscypliną sportu.

§ 6

1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub siedziby,

  2. imię i nazwisko kandydata do wyróżnienia i nagrody oraz jego adres zamieszkania,

  3. uzasadnienie zawierające w szczególności wskazania osiągnięć sportowych, za które wyróżnienie i nagroda ma być przyznana,

  4. miejscowość, datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy,

  5. do wniosku powinny być załączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodnika.

    2.Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym zawodnik uzyskał wysoki wynik sportowy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/70/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.


Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 ze zmianami) o sporcie kwalifikowanym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

Podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską we Wrześni umożliwi organowi wykonawczemu gminy-Burmistrzowi Miasta i Gminy Września przyznawanie wyróżnień i nagród zawodnikom reprezentującym lub promującym Wrześnię.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.