BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268089
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr VI/89/07
 


Uchwała nr VI/89/07

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 12 kwietnia 2007 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie
Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 r. nr 181 poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 187 poz.1381, nr 249 poz. 1832), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”.
2. Pożyczka w kwocie do 220.000 zł realizowana będzie w jednej transzy w roku 2007.

§ 2

Pożyczka, o której mowa w § 1, spłacana będzie z dochodów własnych Miasta i Gminy Września.

§ 3

Zabezpieczenie pożyczki, o której mowa w § 1, stanowić będzie weksel in blanco.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Bożena Nowacka

/-/

 

UZASADNIENIE


Na wniosek złożony przez Gminę Września WFOŚiGW w Poznaniu przyznał pożyczkę w wysokości do 500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”.
Pożyczka realizowana będzie w jednej transzy:
- w roku 2007 – 220.000 zł
Warunki, na jakich gmina może uzyskać pożyczkę:
1. pożyczka jest zwrotna w ratach kwartalnych
2. oprocentowanie to 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym od nie spłaconych rat kapitału
3. maksymalny okres udzielenia pożyczki to 6 lat
4. karencja spłaty pożyczki do 2 lat od daty udzielenia oraz nie dłuższy niż 1 rok daty zakończenia przedsięwzięcia określonego w umowie pożyczki
5. możliwość umorzenia pożyczki do 5 % wysokości.


Projektodawca:

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.