BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262874
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE nr 63/2007

 Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 215, poz. 1818 i Nr 210 poz. 2038) zarządzam, co następuje:


§ 1


W Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Września Nr 250 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania Miasta i  Gminy Września wprowadzam następujące zmiany:


1/ W załączniku nr 1 Regulamin Organizacji i pracy Gminnego Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Września:

a) §1 otrzymuje brzmienie:


„§1

1. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Września określa szczegółową organizację i tryb pracy Zespołu, a także zakresy działania jego grup stałych
i czasowych.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Zespole – należy przez to rozumieć Gminny Zespół Reagowania Miasta i Gminy Września,

KP PSP – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

Zespół Powiatowy – należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego we Wrześni,

UMiG – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy we Wrześni,

SP – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe we Wrześni,

SM – należy przez to rozumieć Straż Miejską we Wrześni,

WIK – należy przez to rozumieć Wydział Inwestycyjno-Komunalny Urzędu Miasta i Gminy Września

WOR – należy przez to rozumieć Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Września

RI – należy przez to rozumieć Referat Inwestycyjny w Wydziale Inwestycyjno-Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy Września

RK – należy przez to rozumieć Referat Komunalny w Wydziale Inwestycyjno-Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy Września

WOS – należy przez to rozumieć Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Września

WGA – należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Września

WP – należy przez to rozumieć Wydział Podatkowy Urzędu Miasta i Gminy Września

WSO i USC– należy przez to rozumieć Wydział Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy Września

OPS – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej.”


b) §3 otrzymuje brzmienie:


„§3

W skład grupy planowania cywilnego wchodzą:

komendant SM

naczelnik WIK

stanowisko ds. OC,wojskowych i BHP

pracownik WSO i USC

pracownik WGA

pracownik WOR

pracownik SM

2. W skład grupy monitorowania, prognoz i analiz wchodzą:

naczelnik WOS

pracownik RK

pracownik RI

pracownik WGA

pracownik WP

pracownik WOS

pracownik SM.”


c) §4 otrzymuje brzmienie:


„§4

W skład grupy operacji i organizacji działań wchodzą:

sekretarz Miasta i Gminy Września

naczelnik WIK

naczelnik WSO

naczelnik WGA

naczelnik WP

komendant SM

kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych

pracownik RI

prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.

przedstawiciel Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

przedstawiciel Grupy Energetycznej ENEA S.A.


W skład grupy zabezpieczenia logistycznego wchodzą:

kierownik RI

dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pracownik WOS

pracownik WGA

pracownik RI

pracownik RK

pracownik WP

pracownik WOR

pracownik SM

prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Września


W skład grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej wchodzą:

dyrektor OPS

kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

pracownik RK

pracownik WOS

pracownik WOR

pracownik SM

pracownik OPS

dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrześni

dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej.”


2/ Załącznik nr 2 Struktura Gminnego Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Września oraz stanowiskowy wykaz osób wchodzących w jego skład otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


3/ Załącznik nr 3 Imienny wykaz osób wchodzących w skład grup roboczych o charakterze stałym i czasowym otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
Tomasz Kałużny
/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.