BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477386
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr V/52/07
 Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 / Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1


Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/137/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2003 r.

§ 2


  1. Zmiana planu, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na mapie w skali 1: 5000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Przedmiotem sporządzenia zmiany planu jest stworzenie strefy aktywizacji gospodarczej dla całej dz. nr 129/5 bez drogi oznaczonej na rysunku planu 1K-D

  3. Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr V/52/2007

z dnia 13 lutego 2007r.Do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku przystępuje się w związku z wnioskiem PDC Poznań Sp. z o.o. w celu likwidacji drogi dojazdowej oznaczonej w planie symbolem 1K-D dzielącej teren na dwie strefy aktywizacji gospodarczej. W związku z tym, że działka 129/5 stanowi własność jednego podmiotu gospodarczego wprowadzenie wnioskowanej zmiany jest możliwe. Obszar objęty opracowaniem m.p.z.p. jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.


Projektodawca:
Burmistrz Miasta i Gminy Września
Tomasz Kałużny
/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.