BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456105
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr V/45/07

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala,
co następuje:

§ 1

Rada postanawia nawiązać współpracę w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz.

§ 2

W celu realizacji postanowienia o którym mowa w § 1 zawiera się Umowę o Partnerstwie Gmin, której treść stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy o Partnerstwie Gmin.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/–/

Uzasadnienie


Bruz to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine. Według danych na rok 2006 gminę zamieszkiwały 16.783 osoby (wśród 1269 gmin Bretanii Bruz plasuje się na 13. miejscu pod względem liczby ludności).


WSPÓŁPRACA MIĘDZY WRZEŚNIĄ A BRUZ


Pierwsze kontakty z Bruz to początek lat 90-tych.

Kontakty nawiązała i przez kilka lat utrzymywała Szkoła Podstawowa nr 2 i Liceum Ogólnokształcące we Wrześni z Gimnazjum Świętego Józefa. Osobami, które zajmowały się kontaktami z młodzieżą z Bruz były: nauczycielka języka francuskiego z SP nr 2 pani Lenkowska i nauczycielki z LO: pani Zdrojewska i pani Bielska.


W dniach 4-9 lutego 2002 r. w Bruz gościła delegacja z Wrześni w składzie M. Taciak, J. Drewniak, S. Ogrodowicz, Z. Suchorski, P. Starzyński, M. Pietrzak. Podczas wizyty poruszono temat ewentualnego partnerstwa obu miast. Określono płaszczyzny współpracy. Współpraca miałaby dotyczyć: wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, pomocy w uzyskiwaniu pieniędzy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, promocji miast, zbliżenia społeczności lokalnych – szczególnie młodzieży – na drodze wymiany kulturalnej, turystycznej, sportowej i oświatowej. Delegacja wzięła udział w obradach Rady Miasta Bruz. Spotkała się też z członkami towarzystw: BEJ (Bruz – Wymiana – Partnerstwo) i Ille-et-Vilaine Pologne. Zwiedzano piekarnię, sortownię odpadów, przetwórnię rolno-spożywczą. Dyskutowano na tematy kultury i oświaty w Gimnazjum i Liceum Świętego Józefa, w szkole muzycznej, w szkole podstawowej Champ l'Eveque, w Grand Logis – centrum kultury.

W czasie rozmów dyrektorów szkół licealnych wyrażono wolę przywrócenia stałych kontaktów. Dyrektor Suchorski wyraził gotowość przyjęcia 30-osobowej grupy młodzieży w październiku 2002 r. Dyrektor Liceum Świętego Józefa – Alexis Bosman przyjął zaproszenie.


Pierwszy pobyt mera Bruz Roberta Barre we Wrześni miał miejsce 24 marca 2002 r., kiedy to wraz z panem Chatel – skarbnikiem Stowarzyszenia Ille-et-Vilaine Pologne i panem Prudhomme – sekretarzem generalnym gościł w naszym mieście. Delegacja została podjęta przez burmistrza Wrześni – M. Taciak. W programie pobytu było: udział we mszy św. w Farze, zwiedzanie Muzeum Dzieci Wrzesińskich, zwiedzanie szkoły w Nowym Folwarku i basenu Cenosu.


Wizyta delegacji z Bruz we Wrześni w dniach 29.06 – 4.07.2002 r.

W skład delegacji wchodzili: Robert Barre – mer Bruz, Isabelle Florimond – radna, zajmuje się sprawami stowarzyszeń z miastami partnerskimi, Beatrice Mariette – przewodnicząca stowarzyszenia BEJ, Mariannick Houssaye – nauczycielka, Nicolas Rotrou – nauczyciel muzyki, Wiesława Reboul – tłumacz, przewodnicząca komisji kultury w Stowarzyszeniu Ille-et-Vilaine Pologne.

W programie wizyty było: zwiedzanie Wrześni i Gniezna, pobyt w Domu Bretanii i zwiedzanie Poznania, wizyty w Liceum Ogólnokształcącym, w Szkole Podstawowej nr 1, w przedszkolu nr 6, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, udział w próbie zespołu Jordan i WOK's Band, wizyty w Spółdzielni Inwalidów “Wiosna Ludów” i w Termelu, zwiedzanie Lichenia, spotkanie z przedstawicielami Rady Miejskiej i Zarządem Miasta i Gminy Września.


20 września 2002 r. przesłano do Bruz Uchwałę Nr LVIII/383/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 września 2002 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz Gminą Bruz.


16 października 2002 r. przesłano do Bruz projekt UMOWY O PARTNERSTWIE GMIN.


4 grudnia 2002 r. wysłano do Bruz list burmistrza T. Kałużnego, w którym potwierdzono wolę nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Wrześnią i Bruz i zaakceptowano projekt przesłanej wcześniej do Bruz UMOWY O PARTNERSTWIE GMIN.


W dniach od 9 do 14 kwietnia 2003 r. w Bruz przebywała delegacja wrzesińska w składzie: Krystyna Poślednia – zastępca burmistrza, Maciej Baranowski – przewodniczący Rady Miejskiej, Czesław Duch – radny RM, Magdalena Grochowska – Punkt Informacji Europejskiej, Nathalie Kretkowska – tłumacz. W czasie pobytu omówiono dziedziny współpracy pomiędzy dwoma gminami – w dziedzinie ochrony środowiska - sprawa segregacji i zagospodarowania odpadów komunalnych, w dziedzinie oświaty - wymiany pomiędzy uczniami szkół średnich (szczególnie LO i Liceum Świętego Józefa), w dziedzinie kultury - współpraca mogłaby obejmować spotkania teatrów szkolnych, zespołów muzycznych, zespołów tańca, chórów, w dziedzinie sportu - imprezy z udziałem zespołów szkolnych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i nożna), w dziedzinie opieki i pomocy socjalnej - wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania takich ośrodków, jeżeli zaś chodzi o fundusze unijne - wspólne występowanie o środki na wymianę szkół i innych grup społecznych. Obie strony wyraziły chęć kontynuowania współpracy w wyżej wymienionych dziedzinach i podpisania umowy o partnerstwie gmin.


W dniach 6 – 9 maja 2004 r. we Wrześni przebywał zespół Cercle Celtique, który wziął udział w II Międzynarodowych Warsztatach Folklorystycznych. Wraz z zespołem przyjechali przedstawiciele dwóch stowarzyszeń – BEJ i Poterie. W dniu 7 maja w Ratuszu odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział – pani Beatrice Mariette – przewodnicząca Stowarzyszenia Bruz Echange et Jumelage i panie Benedicte Chemin i Christine Chabert – członkinie stowarzyszenia a także pani burmistrz Krystyna Poślednia i członkowie tworzącego się Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Września „Partnerstwo”. Rozmawiano o współpracy pomiędzy młodzieżą z wrzesińskich szkół (Gimnazjum nr 2 i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych) i szkół z Bruz (Liceum-Gimnazjum Świętego Józefa), współpracy między stowarzyszeniami a także o zakłóceniach we współpracy między gminami. Rozmawiano również o możliwości odbywania stażu przez studentów Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w szkołach wyższych zlokalizowanych w kampusie uniwersyteckim w Bruz. Obie strony zgodnie zadeklarowały chęć zacieśniania współpracy.


W dniach 1 – 10 lipca 2004 r. w Bruz (Francja) na seminarium europejskim na temat współpracy polsko-francuskiej miejscowości bliźniaczych departamentu Ille-et-Vilaine przebywała delegacja z Wrześni w składzie: Krystyna Poślednia – zastępca burmistrza Wrześni, Maciej Gawron – radny Rady Miejskiej, Magdalena Grochowska – Punkt Informacji Europejskiej w UMiG. Seminarium zatytułowane było „W rozszerzonej Europie WSZYSCY jesteśmy obywatelami europejskimi”.

W trakcie seminarium odbywały się prelekcje przedstawicieli gmin, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz partnerstwa zarówno ze strony francuskiej jak i polskiej. Dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy i wyznaczono nowe jej kierunki na przyszłość.

Najważniejsze z nich to: nawiązanie współpracy pomiędzy kilkoma partnerami zarówno ze Wschodu jak i z Zachodu, aby w ten sposób zwiększyć możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej; konieczność włączenia i zmobilizowania młodzieży do nauki języków obcych; kształcenia młodych, społeczników i przedsiębiorców poprzez organizowanie konferencji i warsztatów roboczych, by wspólnie wymieniać doświadczenia. Pan Robert Barre – przewodniczący stowarzyszenia Ille-et-Vilaine Pologne, mer Bruz, podkreślał, że musimy budować bliźniacze stosunki z gminami partnerskimi, że naszym celem jest pracować razem, budować Europę serc. Poszerzanie współpracy na Wschód jest możliwe ze względu na bardzo dobre stosunki Polski z Litwą, Ukrainą a także Białorusią natomiast Francja jest pomostem dla Polski w rozszerzaniu kontaktów na południe czyli kraje bałkańskie a nawet kraje Afryki i Azji.

W czasie pobytu wrzesińska delegacja mieszkała w domach rodzin członków stowarzyszenia Bruz Echange et Jumelage. W ten sposób mogliśmy zapoznać się z życiem  codziennym francuskiej rodziny. Delegacja naszego miasta spotkała się z merem Bruz Robertem Barre. Podczas rozmowy władz obu zaprzyjaźnionych gmin zadeklarowano chęć szybkiego podpisania umowy partnerskiej i jeszcze ściślejszą współpracę.


30 sierpnia – 3 września 2006 r. – delegacja z Bruz przyjechała na obchody 750-lecia naszego miasta. W składzie 16-osobowej delegacji znaleźli się burmistrz Robert Barre wraz z małżonką, jego zastępcy, dyrektorzy podległych jednostek oraz radni. Przyjechała również 28-osobowa grupa młodzieży ze szkoły publicznej i prywatnej z Bruz. Nasi goście wzięli udział we wszystkich uroczystościach związanych z obchodami a także zwiedzili Poznań, Gniezno, Lednicę i Dziekanowice. Dla upamiętnienia pobytu delegacji zaprzyjaźnionych miast burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny wraz z Robertem Barré - merem Bruz (Francja) i Günterem Heidkämperem - zastępcą burmistrza Garbsen (Niemcy) zasadzili trzy dęby w parku im. Józefa Piłsudskiego. Podczas wrześniowego pobytu ustalono, że w 2007 r. zostanie podpisana umowa o partnerstwie naszych gmin.Projektodawca:

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.