BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296209
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
Opłata targowa

UCHWAŁA nr XIX/174/04
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568) oraz art. 19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. nr 9, poz. 84 , Dz. U. nr 200, poz. 1683 z 2002 r. oraz Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874 i nr 110, poz. 1039), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:§ 11. Określa się stawki opłaty targowej w następującej wysokości:


a) 4,00 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z jednego modułu ławy targowej,


b) 7,50 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z pozostałych stoisk, straganów oraz pojazdów,


c) 2,50 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z ręki, skrzynki, koszyka, wiadra.2. W przypadku, gdy szerokość stoiska lub straganu przekracza 3m, stawkę opłaty targowej zwiększa się o 3,00 zł za każdy metr bieżący stoiska lub straganu.§ 21. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Wyznacza się inkasentów opłaty targowej:


a) na targowisku miejskim przy ul. Kościelnej – Urząd Miasta i Gminy Września,


b) na targowisku miejskim przy ul. Kościuszki – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. we Wrześni,


c) na targowisku przed cmentarzem komunalnym – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. we Wrześni,


d) na targowisku przy ul. Chrobrego – Stanisław Graczyk.2. Opłatę targową wpłaca się u inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi:


a) 5% kwoty pobranej opłaty targowej dla inkasenta, określonego w ustępie 1, punkt b i c,


b) 10% kwoty pobranej opłaty targowej dla inkasenta, określonego w ustępie 1, punkt d.§ 3Traci moc uchwała nr XXXVII/219/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r.

w sprawie opłaty targowej, zmieniona uchwałą nr XIV/93/95 z dnia 8 września 1995 r., uchwałą nr XVII/116/95 z dnia 17 listopada 1995 r., uchwałą nr XXXV/257/97 z dnia 20 czerwca 1997 r., uchwałą nr XVIII/134/99 z dnia 20 grudnia 1999 r., uchwałą nr XXII/154/00 z dnia 6 marca 2000 r., uchwałą nr XXXIII/234/00 z dnia 19 grudnia 2000 r., uchwałą nr XLIX/331/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. oraz uchwałą nr XVI/161/03 z dnia 19 grudnia 2003 r.§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.§ 5Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy.


§ 6Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni


Maciej Baranowski


/-/


UzasadnienieNiniejsza uchwała reguluje całościowo wszystkie sprawy związane z opłatą targową. Stawki opłaty pozostają na nie zmienionym poziomie. W stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały w tej sprawie, nie występują już zapisy o możliwości opłacania opłaty jednorazowo za cały miesiąc, co było korzystniejsze dla osób dokonujących sprzedaży targowiskowej. Z treści ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że opłata targowa musi być pobierana za każdy dzień, jak również stawka musi być określona jako stawka dzienna.


Zmienione zostały również zapisy, dotyczące inkasa opłaty targowej, zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.Projektodawca:


Burmistrz Miasta i Gminy Września


Tomasz Kałużny


/-/


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.