BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286334
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 344/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 344
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 19 grudnia 2006 r.


w sprawie ustalenia zasad korzystania w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni ze służbowych telefonów komórkowych.


§1.

Wprowadza się dla stanowisk, którym przyznano prawo użytkowania służbowych telefonów komórkowych – zwanych dalej „użytkownikami” - limity czasu połączeń. Limity obowiązują w cyklu rozliczeniowym tj. od dnia pierwszego danego miesiąca do dnia ostatniego następnego.§2.

  1. Limit czasu połączeń jest równy limitowi darmowych połączeń postawionych do dyspozycji urzędu przez operatora sieci w ramach opłaconego abonamentu. Wyjątkiem od tej zasady jest limit czasu połączeń dla użytkownika telefonu nr 500 191 022

  2. Wysokość limitów została określona w załączniku nr 1 do zarządzenia.§3.

Przekroczenie przez użytkownika limitu określonego w §2 powoduje konieczność zwrotu kosztów wykonanych połączeń poza ustalony limit.§4.

  1. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie faktury i rachunku szczegółowego Informatyk dokonuje rozliczenia, które przekazuje za pokwitowaniem użytkownikowi.

  2. Różnicę pomiędzy przyznanym limitem a rzeczywistym kosztem połączeń użytkownik zobowiązany jest wpłacić gotówką w kasie Urzędu w terminie 7 dni od momentu otrzymania rozliczenia.§5.

  1. W uzasadnionych przypadkach, Burmistrz Miasta i Gminy Września może odstąpić od obciążenia użytkownika kosztami połączeń ponad ustalony limit.

  2. Powyższe odstąpienie może nastąpić na pisemny wniosek użytkownika.§6.

Dopuszcza się możliwość korzystania z prywatnego telefonu do celów służbowych w ramach limitu określonego w załączniku.§7.

Moc traci zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 111 z dnia 12 maja 2005r.§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

/-/

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 344
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 19 grudnia 2006 roku.

Użytkownik

Limit kwotowy brutto (zł) *

Burmistrz Miasta i Gminy

Bez limitu

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

400,00

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

400,00

Skarbnik Miasta i Gminy

200,00

Sekretarz Miasta i Gminy

200,00

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

200,00

Naczelnik Wydziału Księgowości

200,00

Naczelnik Wydziału Finansowo – Budżetowego

200,00

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury

200,00

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

200,00

Naczelnik Wydziału Komunalnego i Rozwoju Wsi

300,00

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej

200,00

Komendant Straży Miejskiej

200,00

Zespół Radców Prawnych

200,00

Informatyk

200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

200,00

Biuro Profilaktyki

100,00

Kierownik Referatu Księgowości Oświatowej

100,00

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych

100,00

Kierownik Zespołu Gospodarczego

100,00

Sekretariat UMiG Września

100,00

Sekretariat UMiG Września

100,00

Dyżurny Straży Miejskiej

50,00

Pracownik Zieleniaka

50,00

Schronisko dla zwierząt

50,00

Zieleniak

36,60


BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

/-/

*Na stronie https://orangeon-line.pl/ można sprawdzić swój stan konta.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.