BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273649
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 44

PROTOKÓŁ

z 44 posiedzenia

komisji edukacji

z 19 września 2006 r.


Pkt 1


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 15.15 stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie komisji, powitała radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

  • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

  • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

  • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

  • Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego;

  • Małgorzata Nawrocka, kierownik biura profilaktyki;

  • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

  • Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

  • Monika Krysztofiak-Łukomska, referent Biura Rady Miejskiej, protokolantka.


Pkt 2


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Omówienie materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej.


a)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.

b)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówili projekt uchwały w sprawie aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.


Na posiedzenie przybył radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji uczestniczyło 5 radnych.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.


c)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.


d)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/326/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.


Na posiedzenie przybyła radna Ilona Łosińska. Od tego momentu w posiedzeniu komisji uczestniczyło 6 radnych.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/326/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.


e)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym,


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym.


f)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.


g)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego.


h)

Małgorzata Nawrocka, kierownik biura profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.


Poinformowała, że w załączniku do projektu uchwały na str. 5 pkt V przyjmuje brzmienie: Warunki realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.


i)

Anna Prusak, dyrektor OPS we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010.


Na posiedzenie przybyła radna Maria Grzeszczyk. Od tego momentu w posiedzeniu komisji uczestniczyło 7 radnych.


Anna Prusak, dyrektor OPS poinformowała o następujących poprawkach do projektu uchwały:


  • w podstawie prawnej projektu uchwały po dacie ustawy dopisuje się: „o pomocy społecznej”,

  • w załączniku do projektu uchwały w temacie SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK skreśla się zapis: „w okresie wakacyjnym zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży”.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010.

j)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.


Salę posiedzeń opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji uczestniczyło 6 radnych.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.


k)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Na salę powrócił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.


l)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych.


m)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.


n)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 wraz z autopoprawką.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 wraz z autopoprawką.


Pkt 4


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka poinformowała, że w październiku odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji edukacji do kilku placówek oświatowych.


Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 zamknęła posiedzenie komisji.Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.


Przewodnicząca komisji


radna Bożena Nowacka

/-/
Protokolantka:

Monika Krysztofiak-Łukomska

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.