BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13560203
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

komisji rozwoju wsi

z sołtysami

z 13 lipca 2006 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 10.00, stwierdzając quorum otworzył posiedzenie komisji wspólnej z sołtysami, powitał radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1) i 29 sołtysów (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Marian Pacyński, prezes GS Września;

 • Dominik Rawski, ARiMR - st. specjalista Biura Powiatowego we Wrześni;

 • Magdalena Rosińska; pracownik biura profilaktyki;

 • Dorota Bajdek, podinspektor wydziału finansowo-budżetowego;

 • Monika Krysztofiak, protokolantka.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia (załącznik nr 3).

Nikt nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.


Pkt 2


Omówienie spraw dotyczących żniw i skupu zbóż.


Marian Pacyński, prezes GS Września: Gminna Spółdzielnia jest przygotowana do żniw zarówno technicznie, jak i organizacyjnie. Zarząd z Radą Nadzorczą zadecydowały, że w tym roku wzorem poprzedniego roku, będziemy magazyny zapełniać głównie rzepakiem. Mamy umowy podpisane na 2513 + 10% +500 t (jeszcze niekontraktowanego). Na więcej nas nie sta,ć żeby skupić. Wymagania jakościowe dla rzepaku są takie jak w ubiegłym roku. Podczas skupu magazyny pracują w godz. od 7.00 do 18.00. Raz w tygodniu będzie przychodziła zmiana cen. Na dzień dzisiejszy cena rzepaku wynosi 930 zł. Nie będziemy skupować w niedzielę, chyba, że będą takie żniwa, że będziemy musieli. Zboża będziemy kupować tylko i wyłącznie paszowe. Natomiast zgodnie z sugestiami Rady Nadzorczej możemy przyjmować zboże od rolników i transferować dalej na młyny. Jednak nie może to być w okresie żniw, ponieważ w tym czasie magazyny będą całkowicie wypełnione.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi poinformował, że firma „Cenos” będzie skupować rzepak – wstępnie podana cena to 980 zł + VAT. W sierpniu będzie skupować jęczmień i groch. Natomiast firma pana Grygiera będzie skupować rzepak, a żyto i pszenicę w sytuacji zapotrzebowania.


Pkt 4


Dopłaty do paliwa rolniczego.


Dorota Bajdek, podinspektor wydziału finansowo-budżetowego przedstawiła procedurę i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej w 2006 roku (załącznik nr 4).


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Cały problem polega na tym, że prawdopodobnie rolnicy nie mają faktur. Zgodnie z ustawą konieczne są faktury z odpowiednimi kodami paliwa, co niestety nie zgadza się z kodami paliwa sprzedawanego na stacjach benzynowych. Nie jest to nasza wina, my musimy realizować ustawę. Jeżeli rolnicy pobierali faktury za zakup paliwa, to ewentualnie mogą poprosić sprzedających o dopisanie odpowiedniego kodu. Jeżeli stacja benzynowa nie posiada takich kodów, to nie zrealizuje tego. Sytuacja ta jest bardzo trudna, będzie dużo wątpliwości. Jeżeli jest kilku właścicieli jednego gospodarstwa i sprawy spadkowe są nieunormowane, to wszyscy właściciele muszą się zgłosić i zrzec na rzecz jednego chcąc uzyskać zwrot.Dorota Bajdek, inspektor wydziału finansowo-budżetowego poinformowała, że na każdej fakturze zakupu paliwa powinny się znaleźć następujące oznaczenia kodu: CN 2710 19 41 do 2710 19 49.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 września, a rozliczenie dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006 r.


Dorota Bajdek, inspektor wydziału finansowo-budżetowego poinformowała, że sprawdzała jakimi kodami dysponują stacje paliw i okazało się, że dysponują kodem CN 27 10 bez dalszego podziału na 19 41 – 49.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poprosiła Dorotę Bajdek o sporządzenia pisma do Ministerstwa Finansów w celu wyjaśnienia kwestii kodów.


Grzegorz Kaczmarek, sołtys Gonic: Dlaczego musi być specjalny kod, przecież faktura jest fakturą?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Zgodnie z ustawą, jeżeli na fakturze będzie odpowiedni kod, to nastąpi zwrot akcyzy 0,45 zł od litra, nie więcej niż przelicznik liczby 86, który daje 38 zł na ha. Sprawdzaliśmy na stacjach jaki jest kod. Myślę, że minister finansów wie jakim paliwem obraca się Polsce. To jest ustawa sejmowa, a my nie możemy łamać prawa. Będą wydawane decyzje administracyjne z trybem odwoławczym.

Na bieżąco będziemy Państwa o tych sprawach informować na spotkaniach, poprzez „Wieści z Ratusza” oraz w indywidualnych rozmowach.


Pkt 5


Wystąpienie suszy na terenie gminy Września.Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Wystosowaliśmy pismo do wojewody, by uznać teren naszej gminy za dotknięty klęską suszy. Nie wiem jaki będzie efekt tego pisma, nie mamy jeszcze odpowiedzi. Na 99 % można powiedzieć, że wojewoda wystąpi o objęcie obszaru klęską suszy. Otrzymaliśmy pismo z Izby Rolniczej, które mówi, by takie kwestie poruszać. Wojewoda powołuje komisje suszowe. My taką komisję mamy powołaną i zostały już uruchomione jej prace.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi: Niewiele się zmienia w kwestii procedur, które były prowadzone do tej pory, bo co roku komisja działa. W telewizji podano informację, że gdyby ogłoszono klęskę suszy w Wielkopolsce, to będzie pomoc na poziomie dotychczasowym, czyli dopłaty do kredytów, odroczenia płatności kredytów do tej pory zaciągniętych. To tyle z relacji telewizyjnych. My prace musimy rozpocząć, bo przecież żniwa będą za chwile albo już się rozpoczęły. Komisja nie jest w stanie dojechać do przeszło tysiąca gospodarstw i sprawdzić plony. Dlatego stosujemy zasadę taką, że wybieramy losowo kilka gospodarstw, które nam zgłaszają konieczność sprawdzenia strat. Poza tym sami dokonujemy wizji lokalnej w poszczególnych sołectwach i wsiach, żeby mieć pogląd w stosunku do ogólnej sytuacji. Nie zawsze susza jest powodem niskich plonów. Zmieniły się jedynie pewne reguły, który do tej pory nie były prowadzone – każdy rolnik musi zgłosić klęskę suszy u sołtysa. Dostaniecie Państwo listy, na których rolnik zgłaszający straty będzie musiał się podpisać. Podobnie jak w latach ubiegłych straty muszą być wyższe niż 30 % w stosunku do średnich planów. Otrzymacie Państwo również protokoły, które później komisja będzie sprawdzać. Ważne jest, żeby w protokół dokładnie wpisywać czy uprawa jest jara czy ozima, czy kukurydza jest na ziarno czy na zielonkę. Istotna jest sprawa powierzchni – liczą się powierzchnie, które można udokumentować (dzierżawy na piśmie nie krótsze niż 3 lata). Należy wpisywać rzeczywiste powierzchnie, takie jak na wnioskach. W przypadku wielu błędów nie będzie czasu na poprawianie tych protokołów. Z poszczególnych wniosków będzie sporządzone zestawienie zbiorcze i później będzie określona pula dopłat na te hektary, które podamy. Jeżeli nie będzie się coś zgadzać, to mogą być komplikacje z uzyskaniem kredytu. Nie należy wpisywać do protokołu upraw, które już zostały zebrane. Im bardziej będzie to rzetelne, tym bardziej będzie również pomocne dla komisji. W przerwie tego spotkania proszę o pobranie protokołów, by móc je rozdać rolnikom, żeby nie było sytuacji, że ktoś z rolników o tym nie wiedział.


Radny Jan Drewniak: Mam propozycję w związku z suszą czy nie byłoby pomocne dla rolników wystąpienie burmistrza do ARiMR, by maksymalnie przyspieszyć wypłaty rolnikom. Byłaby to szybka pomoc w gospodarstwie.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że zostanie napisany taki wniosek do wojewody i agencji.


Komisja rozwoju wsi poparła wniosek radnego Jana Drewniaka, by burmistrz wystąpił z wnioskiem do ARiMR o możliwie szybkie przyspieszenie wypłat rolnikom.


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński zwrócił się z zapytaniem: Na jaką pomoc ze strony urzędu mogą liczyć rolnicy w związku z suszą?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że rolnik ma prawo wystąpić o umorzenie podatku lub rozłożenie na raty. Będą procedury związane z badaniem sytuacji rolnika czy będzie się należało zwolnienie z podatku.
Pkt 6


Omówienie projektu Jana Drewniaka dotyczącego zwiększenia opłat na targowisku.


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Jan Drewniak podjął temat dot. opłat na targowisku we Wrześni.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała: otrzymaliśmy decyzję powiatowego lekarza weterynarii, że musimy spełniać pewne wymogi, by to targowisko mogło funkcjonować, by mógł się tam odbywać handel zwierzętami. Wykonaliśmy zalecenia sanepidu. Jest zrobiony kontener na obsłużenie podstawowych rzeczy zapisanych w decyzji. Dlatego miejsce do handlu zwierzętami będzie dalej funkcjonowało.

Targowisko w tym miejscu będzie nadal funkcjonowało. Szukanie nowego miejsca od kilkunastu lat nie przynosi efektu. Nie czyniliśmy starań przenoszenia tego targowiska, ponieważ z jednej strony jest tam plac utwardzony, z drugiej strony targowiska część terenów po firmie „Meramont” jest nasza. Obecnie nie ma potrzeby budowania targowiska w innym miejscu. Warunki do handlu na targowisku zostały dostosowane do obowiązujących przepisów.


Władysław Kosmala, sołtys Kleparza: Zwrócił uwagę, że na targowisku rolnicy stoją w błocie.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Ponosząc koszty, zorganizowaliśmy miejsce do handlu zwierzętami. Przyjdzie taki czas, kiedy będzie więcej pieniędzy i może wtedy się targowisko wybetonuje lub przeniesie. Stąd spodobała nam się informacja i sugestia, że w okolicach targowiska są dużo droższe i może podnieść cenę na naszym, i może wtedy wybudować utwardzenie.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi: Na targowisku zwierzęcym 2000 m2 są utwardzone kamieniem i destruktem asfaltowym.


Radny Jan Drewniak: Wywołano moją interpelację jako punkt dzisiejszego spotkania z Państwem. Moim zamysłem nie była tylko kwestia podniesienia opłat na targowisku, trzeba być ostrożnym, by mówić o podwyżkach w każdym względzie. Aczkolwiek przytoczyłem na sesji, że opłaty za kwaterę na naszym targowisku wynoszą 7,50 zł. W innych miastach kształtuje to się następująco:

 • w Słupcy 12 zł;

 • w Witkowie 12 zł;

 • w Mogilnie 15 zł;

 • w Kostrzynie Wlkp. 20 zł.

Kwota u nas 7,50 zł jest trochę niska. Powiedzmy, że 10 zł byłoby odpowiednią kwotą, tym bardziej że na targowisku koszty przez gminę zostały poniesione. Jednak głównym celem mojej interpelacji nie była sprawa podwyższenia opłat na targowisku. Głównym problemem przeze mnie poruszonym była sprawa czy targujący przestrzegają regulamin na targowisku. Wiadomo, że każdy ma zadbać o swoje miejsce do targowania, posprzątać po sobie. Niejednokrotnie z pewnością Państwo widzieliście jak wygląda targowisko na koniec targowania. Nikt tego nie przestrzega, tylko się wymaga. Chodziło mi o to, by Straż Miejska się pojawiła i egzekwowała zapisy regulaminu, by nauczyć społeczeństwo kultury osobistej.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jest podpisana umowa, że PUK zbiera opłaty targowe. Osoby handlujące zostawiają tam wszystko. Uwaga radnego mi się o tyle podoba, że troszeczkę musimy uczyć, by sprzątać po sobie. Chęć wejścia na targowisko osób targujących jest wielka, natomiast nie sprzątają po sobie. Nie ma takiej sytuacji, że później nie jest to wszystko posprzątane, bo robimy to, ale to wszystko kosztuje.


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński: Rozumiem, że każdy może po sobie posprzątać, a czy osoby, które obsługują targowisko, to tylko zbierają pieniądze?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: W naszym imieniu targowisko administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Przedsiębiorstwo oddelegowuje osoby do obsługi targowiska i jeśli pracownicy zostaną oddelegowani do sprzątania targowiska, to znaczy, że te osoby nie będą w innych miejscach sprzątać. Jest regulamin i należy go przestrzegać.


Wiesława Konieczna, sołtys Chwalibogowa: Osoba, która zbiera opłaty powinna pod koniec targowana egzekwować od osób, by posprzątały po sobie.


Radny Jan Drewniak: Strażnik Miejski zawsze robi inne wrażenie, jak pracownik.


Leszek Iglewski, sołtys Sołeczna: Jeśli chodzi o sprzedaż zwierząt na naszym targowisku, to na pewno mniej naszych rolników z tego korzysta. Ale jest dużo ludzi przyjezdnych kupujących i sprzedających i nie miałbym nic, by tę cenę podnieść. Natomiast jeśli gmina jest właścicielem, to gmina powinna egzekwować przestrzeganie porządku.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi poinformował, że na targowisku musi być stale obecny lekarz weterynarii, który sprawdza stan zdrowia zwierząt. Został wydzielony specjalny boks dla zwierząt chorych.


Leszek Iglewski, sołtys Sołeczna powiedział, by kwestię ceny na targowisku ustaliła gmina jako właściciel targowiska.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi: przedstawił informację o opłatach targowych w okolicznych miastach (załącznik nr 5).


Pkt 3


Sprawa dopłat do 1 hektara.


Dominik Rawski, pracownik biura powiatowego we Wrześni ARiMR: Jeśli chodzi o dopłaty – 9 lipca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na ten rok. Do naszego biura wpłynęły 2764 wnioski tj. o 40-50 mniej niż w zeszłym roku – część osób przeszła na rentę strukturalną i wydzierżawiła lub sprzedała gospodarstwa. Podobnie jak w zeszłym roku dopłaty będą płacone od grudnia do czerwca 2007 r. Jeśli w jakimś regionie bądź województwie zostanie uznany stan klęski żywiołowej, jaką jest susza, to dopłaty byłyby wypłacane od października. Z działających programów zostały jeszcze programy zalesieniowe, na które cały czas można składać wnioski. Do końca sierpnia przyjmujemy jeszcze wnioski na programy rolno-środowiskowe tzw. poplony, gdzie można uzyskać od 300 do 500 zł do ha, pokrywając na zimę pola roślinnością. Cały czas przyjmujemy wnioski na renty strukturalne. Z doniesień prasowych są przesłanki, że pieniądze na to się kończą. Z nowego budżetu, być może nawet w sierpniu, będą płacone na innych zasadach. Do tej pory średnia renta płacona przez agencję wynosiła od 1500 do 2500 zł. Jest propozycja (jeszcze nie zatwierdzona), żeby zrównać emeryturę KRUS-u z rentą agencji. Na pewno nasza pójdzie w dół, a tamta nie pójdzie w górę. Kto skończy 55 lat może kompletować dokumentację, by jak najszybciej załatwiać jeszcze na starych zasadach, ponieważ według starych przepisów jest płacona przez 10 lat, a według nowych tylko do 65 roku życia. Gospodarstwo będzie można przekazać jedynie na powiększenie i gospodarstwo powstające po przekazaniu będzie musiało mieć minimum średnią wojewódzką – czyli u nas około 14 ha. Jest ostatni rok dopłat uproszczonych. Ten system ma się zmienić, dokładnie jeszcze nie wiadomo jak. Są propozycje, by dopłaty do trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk) były uzależnione od posiadania zwierząt gospodarskich. Cały czas czekamy też za przedłużeniem terminu na wykonanie płyt obornikowych. Brakuje firm budowlanych, które byłyby w stanie to zrobić. Jest około 550 płyt do wykonania. Mam informację z izb rolniczych, że będzie to zmienione na 2 lata.


Wiesława Konieczna, sołtys Chwalibogowa: Na jakim etapie z roku bieżącego są dopłaty rolno-środowiskowe?


Dominik Rawski, pracownik biura powiatowego we Wrześni ARiMR: Czekają na kontrolę administracyjną.


Pkt 7


Omówienie koncepcji rozmieszczenia placów zabaw na terenach wiejskich.


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński: Na niektórych wioskach istnieją małe place zabaw, gdzie brakuje huśtawek i innego sprzętu. Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy istnieje możliwość doposażenia tych miejsc w tego typu sprzęt.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jest to temat trudny, ponieważ trudno jest administrować plac zabaw dla dzieci. Dochodzą do Państwa zapewne co jakiś czas informacje w mediach, że zdarzają się wypadki na tego typu placach. Będą doposażenia świetlic w mały sprzęt, który nie powoduje szkód. Będą organizowane ogólnodostępne place zabaw przy szkołach. Tam, gdzie będzie zapewniona kontrola nad placem, to będziemy uzupełniać sprzęt.

Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty.


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński: U nas po byłej szkole istnieje już taki mały plac zabaw. Brakuje nam kilku sprzętów np. drabinek. Jeśli chodzi o nadzór, to małe dzieci zawsze są pod opieką rodziców.


Leszek Stawicki, sołtys Barda zadał pytanie: Kto będzie odpowiadał w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś wypadku na placu zabaw?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że gmina. My będziemy dokonywać kontroli tego wszystkiego. Niestety stare sprzęty w świetle obowiązujących przepisów są do likwidacji.


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński powiedział, że nie można z góry zakładać, że jak zrobimy huśtawki, to coś się stanie.


Leszek Stawicki, sołtys Barda zapytał: Czy stare place zabaw są do likwidacji?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nie ma przepisów prawnych dotyczących atestowania takich obiektów. Wiem, że pracuje się nad tym (z uwagi na wypadek na Śląsku) i prawdopodobnie zostanie przygotowane rozporządzenie w tej sprawie. Dlatego domniemuję, że jeżeli zostaną wprowadzone przepisy, to w pewnym momencie te stare elementy będą musiały być zlikwidowane, bo nie będą miały atestów, a z drugiej strony żadna firma nie da na ten sprzęt atestów. Więc trzeba wymyślić taką rzecz, wprowadzić coś w zamian, żeby było bezpieczne.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi: Przepisy mówią o obowiązku certyfikowania takich urządzeń w szkołach i przedszkolach.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Można zaplanować wydatki na ten cel w przyszłorocznym budżecie, ponieważ z tego roku pieniądze już są rozdysponowane.

Zgłaszamy dużo projektów do budowy tzw. ogólnodostępnych miejsc rekreacji i sportu, ale realizowane to jest przy istniejących szkołach.


Pkt 8


Plan pracy komisji rozwoju wsi na 2006 r.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy komisji na 2006 r. (załącznik nr 6).


Nikt z członków komisji nie zgłosił zastrzeżeń.


Pkt 9


Sprawozdanie z działalności komisji rozwoju wsi za 2005 r.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przekazał sprawozdanie z działalności komisji rozwoju wsi za 2005 r. (załącznik nr 7).


Pkt 10


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że w „Wieściach z Ratusza” została zamieszczona propozycja na wakacje. Kino „Trójka” ma bezpłatne seanse dla dzieci o godz. 10.00 i 12.00. Mamy przygotowanych 18 wyjazdów dla dzieci z wszystkich wsi. Każdy z Państwa otrzyma informacje dotyczące tych wyjazdów. Są to całodniowe wycieczki do Gołuchowa pod Kaliszem, gdzie można zwiedzać pałac i zwierzyniec oraz pospacerować po parku. Do wyjazdu dziecka potrzebne jest oświadczenie rodziców. Dla rodziców mamy informacje jak dziecko ma być przygotowane do wyjazdu. Ważne jest, by dzieci były w wieku szkolnym. Sześcioletnie dzieci muszą być pod opieką rodzica. Na każdy wyjazd przewidzianych jest 30 miejsc. Przez opiekę społeczną zostało zgłoszonych 66 dzieci z obszarów wiejskich na kolonie, które są organizowane w Orzechowie. We wrześniu ruszy duży program edukacyjny skierowany dla dzieci z terenów popegeerowskich. W ramach tego programu są przewidziane różne elementy: korepetycje dla dzieci i młodzieży, wycieczki.


Magdalena Rosińska, pracownik biura profilaktyki poprosiła, by sołtysi poinformowali dzieci o organizowanych wycieczkach, ponieważ nie ma możliwości, by odwiedzić wszystkie wsie i udzielić informacji.

Rozdała sołtysom materiały dotyczące wyjazdów.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Otrzymaliście Państwo ogólną informację o terminach wycieczek do Gołuchowa oraz po 30 kart do podpisania przez rodziców. Podczas wyjazdu dzieci otrzymają od nas drugie śniadanie w postaci drożdżówki i napoju.

Dzieci niepełnosprawne mogą jechać, ale pod warunkiem, że będą z opiekunem.

Poinformowała, że zostaną dostarczone sołtysom listy z dziećmi, które w zeszłym roku były na wycieczkach, by w tym roku z uwagi na ograniczoną ilość miejsc nie dublować i umożliwić wyjazd innym dzieciom.


Leszek Iglewski, sołtys Sołeczna: Czy w świetlicach będzie coś się działo?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nie. Świetlice są wyposażone w sprzęt i mogą być pod nadzorem jakiejś osoby dorosłej udostępniane. Ważne jest, by świetlica była aktywna.


Władysław Kosmala, sołtys Kleparza: Drogę z Gutowa Wielkiego do Kleparza utwardzono destruktem, który jest nierówny. Czy nie można tego wyrównać walcem?


Lech Michalak, sołtys Psar Polskich poprosił, by podawać terminy wystawiania worków ze śmieciami.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że zostaną podane terminy.


Józef Matuszewski, sołtys Noskowa: U nas przy sklepie nie ma kontenerów na śmieci.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że właściciel sklepu musi sam ustawić kontenery i podpisać umowę z PUK-iem o odbiór śmieci.


Józef Matuszewski, sołtys Noskowa: Kolejna sprawa dotyczy drogi. Budujemy nowe drogi, a u mnie droga od lat nie jest zrobiona. Chodzi o 820 m drogi. Coś z tym trzeba zrobić.


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński: Do kiedy oddawać wnioski dot. skutków suszy?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi: Jak najszybciej, ponieważ w ciągu 20 dni musimy zrobić zestawienie. Jak dostaniemy informację, że ta komisja będzie szacować straty, musimy przekazać informację jaki jest areał strat. Żniwa są tuż, tuż, więc nie można wyznaczać terminów. Te wnioski muszą się znaleźć w ciągu tygodnia. Ważne jest, by sołtysi przy rozdawaniu wniosków brali od rolników podpisy na listach.


Telesfor Cieślicki, sołtys Gulczewka: Czy w tym roku będą wykaszane rowy?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi: Będą tak jak do tej pory, tylko do dna rowu.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września przekazała informację, że w ostatnią niedzielę sierpnia w Marzeninie odbędą się dożynki.


Pkt 11


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi o godz. 12.30 zamknął posiedzenie.


Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.


Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Przewodniczący komisji


radny Mirosław Zgoliński

/-/Protokolantka

Monika Krysztofiak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.