BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14263106
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 228/2006
 


ZARZĄDZENIE Nr 228

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 4 września 2006 r.w sprawie: opracowywania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowywania projektu budżetu na rok 2007.


Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/136/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§1


1.Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy, naczelników wydziałów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:
- załącznik Nr 1 - projekt planu dochodów,
- załącznik Nr 2 - projekt planu wydatków,
- załącznik Nr 3 - projekt wykazu zadań inwestycyjnych,
- załącznik Nr 4 - projekt planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych
na potrzeby opracowania projektu budżetu roku 2007.

2.Łącznie z załącznikami wymienionymi w ust. 1 należy przedłożyć uzasadnienie opisowe planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zadań inwestycyjnych.

3.Materiały do projektu budżetu należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w terminie do dnia 15 września 2006 r.

4.Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych,kontynuowanych i wynikających z umów.

§2.


1. Materiały do projektu budżetu należy opracować na podstawie:
a/ faktycznego stanu zatrudnienia oraz wynagrodzeń na dzień 31 sierpnia 2006 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w IV kwartale 2006 r.,
b/ cen towarów i usług oraz stawek i opłat ukształtowanych na dzień 1 lipca 2006 r.
2.W założeniach do projektu budżetu na rok 2007 przyjąć należy następujące wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych do projektu budżetu:
a/ prognozowana średnioroczna inflacja na poziomie 1,9 %,
b/ planowany wzrost wynagrodzeń nie może przekraczać 3 % .


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Września


Tomasz Kałużny


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.