BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295918
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
 

                                                     STATUT

 

                            Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

 

Rozdział  I : Postanowienia ogólne

 

 

                                                                        § 1

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną placówką pomocy

społecznej działającą na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. z 1998 r. Dz.U. Nr 64, poz.414 z póź.zm.), niniejszego Statutu oraz innych przepisów dotyczących działalności placówek pomocy społecznej.

 

 

                                                                        § 2

 

Siedziba Ośrodka znajduje się we Wrześni przy ul. Szkolnej 24 a obszarem działania Gmina Września.

 

                                                                        § 3

 

Ośrodek wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności :

 

1) tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej;

2) analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) przyznaje i wypłaca świadczenia;

4) pobudza społeczną aktywność w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

5) pomaga osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania

w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

 

           

                                                                        § 4

 

1. Szczegółowy zakres określonych w § 3 zadań z podziałem na zadania własne i zlecone określa art. 10 i 11 ustawy o pomocy społecznej.

2. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań zleconych sprawuje w imieniu wojewody Wydział

Ochrony zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

 

                                                                        § 5

 

Rodzaje, formy i rozmiar świadczeń przyznawanych przez Ośrodek określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych.

 

 

 

                                                                        § 6

 

1. Dyrektor Ośrodka w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej wydaje decyzje administracyjne - na podstawie udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia.

2. W czasie nieobecności Dyrektora decyzje o których mowa w pkt 1 wydaje pracownik Ośrodka upoważniony w trybie określonym w pkt 1.

 

 

 

                                                                        § 7

 

Ośrodek organizuje i realizuje pomoc społeczną współdziałając z istniejącymi na jej terenie instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami charytatywnymi, związkami wyznaniowymi.

 

 

 

Rozdział II : Struktura organizacyjna

 

 

                                                                        § 8

 

1. W Ośrodku działają następujące sekcje :

            1) sekcja świadczeń

            2) księgowość

            3) sekcja metodyczna

            4) sekcja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania

            5) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, którego siedziba mieści się w budynku

            przy ul. Piastów 6 we Wrześni.

 

 

                                                                        § 9

 

Zadania i organizację sekcji Ośrodka wymienionych w § 8 określa regulamin nadawany przez Dyrektora Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy.

 

 

                                                                        § 10

 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Miasta i Gminy.

3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

 

 

                                   

 

 

                                                                        § 11

 

Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie  upoważnienia udzielonego przez Zarząd Miasta i Gminy.

 

 

                                                                        § 12

 

Dyrektor Ośrodka wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

 

 

                                                                        § 13

 

1. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.

2. Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej.

 

 

                                                                        § 14

 

Dyrektor Ośrodka składa Burmistrzowi Miasta i Gminy roczne lub na żądanie sprawozdanie

z działalności i sposobu wykorzystania przyznanych dotacji budżetowych.

 

 

Rozdział III : Postanowienia końcowe

 

 

                                                                        § 15

 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

 

 

                                                                        § 16

 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

 

                Zenon Cichy

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.