BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268191
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 147/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 147

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 31 maja 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006


Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104) oraz § 15 uchwały nr XXXVIII/397/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006, zarządzam co następuje:

§1

W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., wprowadzam zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
W załącznikach 1,2 i 3 wprowadzam zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Tomasz Kałużny


/-/


 


Uzasadnienie


Uzasadnienie do zarządzenia nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 r:

  1. dochody budżetu zwiększa się o kwotę 173.558 zł do wysokości 65.991.084 zł i w tym:
  - w rozdziale 85214 zwiększa się dochody o kwotę 58.274 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (pismo FB.I-3.3011-345/06),
  - w rozdziale 85295 zwiększa się dochody o kwotę 50.992 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (pismo FB.I-3.3011-311/06),
  - w rozdziale 85415 zwiększa się dochody o kwotę 64.292 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo FB.I-6.3011-284/06).
  2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 173.558 zł do wysokości 78.059.242 zł i w tym:
  - w rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 63.189 zł z przeznaczeniem na:
  - zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85212 w kwocie 16.389 zł (kwota 16.298 zł zostaje przeznaczona na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz kwota 91 zł na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zwroty za lata poprzednie)
  - zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85295 w kwocie 46.800 zł tytułem świadczeń społecznych przeznaczonych na prace społeczno – użyteczne ( aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej)
  - w rozdziale 85214 zwiększa się wydatki tytułem otrzymanej dotacji o kwotę 58.274 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  - w rozdziale 85295 zwiększa się wydatki tytułem otrzymanej dotacji o kwotę 50.992 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania, w rozdziale 85415 zwiększa się wydatki tytułem otrzymanej dotacji o kwotę 64.292 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
  3. Dokonuje się przesunięć w grupach wydatków.
  4. Koryguje się nieprawidłowość w rozdziale 85212 polegającą na wykorzystaniu dotacji celowej przekazanej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na pokrycie odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§4560). Wydatki w tym rozdziale zwiększa się o środki własne z ogólnej rezerwy budżetu o kwotę 16.389 zł z przeznaczeniem na :kwota 16.298 zł zostaje przeznaczona na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, a kwota 91 zł na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

  BURMISTRZ

Tomasz Kałużny


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.