BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268085
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 89/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 89

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 27 marca 2006 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, wprowadzonym Zarządzeniem nr 258 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 7 ust. 3 pkt. 4) skreśla się zapis:

wraz z Referatem Mieszkaniowym”


2) w § 7 ust.3 pkt. 5) dodaje się ppkt. a) w następującym brzmieniu:

a) Referat Mieszkaniowy”


3) w § 10 ust. 1 dodaje się zapis:

z wyjątkiem osób określonych w art. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych”


4) w § 11 ust. 1 pkt. 1) przyjmuje brzmienie:

1) bezpośredni nadzór nad:

Wydziałem Infrastruktury Technicznej,

Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury,

Wydziałem Spraw Obywatelskich.”


5) w §14 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

12) przygotowywanie odpowiednich dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

6) w § 18 skreśla się ust. 2.


7) w § 19 ust. 3 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

7) postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.


8) w § 19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4. Do zadań Referatu Mieszkaniowego należy:

    1) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w lokalach stanowiących zasób komunalny Gminy i współpraca w tym zakresie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Komisją Mieszkaniową”.

9) § 31 przyjmuje nowe brzmienie:

Do zadań Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:

  1. przygotowywanie spraw związanych z ogłaszaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

  2. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia przetargów,

  3. udział w przeprowadzanych przetargach oraz sporządzanie protokołów z przetargów,

  4. sporządzanie projektów umów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  5. sporządzanie planu zamówień Urzędu Miasta i Gminy,

  6. sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych”.


§ 2


Treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uwzględniającą zmiany, o których mowa w §1, określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.