BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274107
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 39
 

PROTOKÓŁ

z 39 posiedzenia

komisji edukacji

z 8 lutego 2006 r.


Pkt 1

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 15.00 otworzyła posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitała radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji edukacji.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

p. Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2

Porządek obrad (załącznik nr 2):

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Wizytacja przedszkola „Pszczółka Maja” we Wrześni.

 4. Wizytacja przedszkola „Słoneczko” we Wrześni.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 6. Zakończenie posiedzenia.


Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.


Pkt 3

Wizytacja przedszkola „Pszczółka Maja” we Wrześni.

Obecna p. Wiesława Filipiak – dyrektor przedszkola „Pszczółka Maja”.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski złożył wniosek, by komisja w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 spotkała się z dyrektorem SSP nr 6 p. Andrzejewskim w sprawie remontu sali gimnastycznej i powołania na tę okoliczność komisji powiatowo-gminnej.


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka odpowiedziała radnemu, że należałoby wyjaśnić to z burmistrzem.


Członkowie komisji dokonali wizytacji pomieszczeń kuchennych i dydaktycznych przedszkola.


Wiesława Filipiak, dyrektor przedszkola poinformowała o konieczności dokonania remontu dachu i elewacji zewnętrznej – konstrukcji drewnianej.


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka zapytała: Czy jest szansa na remont?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że potrzeb remontowych w szkołach i przedszkolach jest na łączną kwotę 3 mln zł. W zeszłym roku zostały wykonane już pewne remonty i w roku bieżącym planujemy dalsze. Nie mamy wyceny elewacji. Po zakończeniu okresu zimowego zostaną sprawdzone dachy i sukcesywnie elewacje. W tym roku budżetowym zabezpieczona jest na przedszkola kwota rezerwy w wysokości 80 tys. zł.


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka zapytała: Jak w roku ubiegłym kształtowały się środki na remont?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu poinformował, że w zeszłym roku nie było rezerwy, ponieważ środki te od razu były podzielone na budżety poszczególnych przedszkoli.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała o przeprowadzonym remoncie kuchni w przedszkolu nr 1 „Słoneczko”.


Wiesława Filipiak, dyrektor przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” powiedziała, że w ubiegłym roku były pomalowane sufity oraz cyklinowane parkiety w korytarzu i dwóch salach.

Zgłosiła potrzebę 4/8 etatu sekretarki z uwagi na coraz większy zakres prac biurowych oraz zwróciła się z pytaniem: Czy byłaby możliwość, by od września zatrudnić na 5 godz. nauczyciela języka angielskiego? Obecnie rodzice opłacają naukę języka angielskiego. Prawie 100% dzieci korzysta z tych zajęć i jest duże zainteresowanie nauką.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że do przedszkola uczęszcza 1/3 populacji dzieci w wieku przedszkolnym. W związku z tym nasuwa się pytanie: Jaka jest możliwość wyrównywania szans edukacyjnych dla pozostałych dzieci? Dlatego jeżeli będziemy zwiększać środki finansowe, to pójdziemy w kierunku tej drugiej grupy, która nie uczęszcza do przedszkola.


Wiesława Filipiak, dyrektor przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” wyszła z propozycją uruchomienia punktu doradztwa dla rodziców, którzy nie posyłają swoich dzieci do przedszkola. Byłyby to 1-2 godz. konsultacji tygodniowo z nauczycielkami z zakresu np. gimnastyki korekcyjnej, logopedii. Pozostaje sprawa związana z wynagrodzeniem za te dodatkowe godziny pracy.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poprosiła, by został przygotowany wspólnie przez panie dyrektorki program wraz z kosztorysem– propozycja spotkań, zajęć, konsultacji dla rodziców i dzieci nie uczęszczających do przedszkola.


Wiesława Filipiak, dyrektor przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” powiedziała, że gdyby można było dobudować kawałek budynku, to powstałaby salka na zajęcia dodatkowe z przeznaczeniem dla większej liczby osób.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że budżet jest ograniczony i na dzień dzisiejszy będzie to trudne do zrealizowania.


Wiesława Filipiak, dyrektor przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” poinformowała członków komisji o nawiązanej współpracy z ambasadą Nowej Zelandii oraz o prowadzonych w przedszkolu zajęciach edukacyjnych dla dzieci wg zasad naturalnej nauki języka. Zostały podjęte również próby nawiązania współpracy z przedszkolami na Litwie, Łotwie, w Bułgarii i na Węgrzech.

W ubiegłym roku przedszkole obchodziło 20-lecie istnienia.


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka powróciła do wniosku radnego Macieja Baranowskiego dot. spotkania z dyrektorem SSP nr 6.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski powiedział: Rada Miejska uchwaliła budżet, w którym przeznaczyła środki na salę gimnastyczną przy SSP nr 6. Przypadkowo natomiast się dowiedziałem, że została powołana komisja omawiająca możliwość partycypowania w budowie tej sali. Jestem zdziwiony tą sytuacją, ponieważ gdy szukaliśmy na ten cel środków, to powiat nie był tym zainteresowany. Dlatego chciałabym wiedzieć coś na ten temat. Poprosiłem pana dyrektora, by komisja mogła się zapoznać w jakim stanie ta sala obecnie się znajduje.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nie wiem czy do rozmowy na ten temat potrzebna jest wizyta? Zostały przeznaczone środki na remont sali. Były prowadzone rozmowy z powiatem. W budynku tym mieszczą się dwie szkoły: SSP nr 6 i Zespół Szkół Specjalnych, dlatego była propozycja, by powiat partycypował w kosztach remontu sali. W tej chwili powstała komisja, która opracuje merytoryczne wnioski. Do sesji chcemy mieć odpowiedź w tej sprawie.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Jaki jest cel tej komisji?


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka: Ta komisja jest po to, by przekonać Zarząd Powiatu, że jest to zasadne, by powiat współfinansował remont skoro są dwie placówki w jednym budynku. Myślę, że powołana komisja sformułuje ostateczne wnioski.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski wycofał wniosek dot. spotkania z dyrektorem SSP nr 6.


Pkt 4

Wizytacja przedszkola „Słoneczko” we Wrześni.

Obecna p. Barbara Szewczyk – dyrektor przedszkola „Słoneczko”.


Członkowie komisji zapoznali się z funkcjonowaniem sali doświadczania świata. Jest to sala przeznaczona do stymulacji wielozmysłowej dla dzieci z deficytem. Następnie członkowie komisji dokonali wizytacji pozostałych sal, łazienek i wyremontowanej kuchni.


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka zwróciła się z pytaniem: Czy istnieje możliwość skorzystania w przedszkolu z pomocy konsultacyjnej po godzinach dla rodziców z dziećmi, które nie są posyłane do przedszkola?


Barbara Szewczyk, dyrektor przedszkola odpowiedziała, że przedszkole jest placówką otwartą, pomysł jest bardzo dobry. Pozostaje sprawa wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe godziny pracy. Jeśli możliwe by były umowy zlecenia, to nauczyciele byliby z pewnością chętni.


Przedstawiła jakie są potrzeby placówki:

 • dodatkowe 2 godz. logopedy;

 • dodatkowe 2 godz. psychologa;

 • remont dachu;

 • remont jednej łazienki;

 • cyklinowanie podłóg


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że dwie pierwsze potrzeby są możliwe do zrealizowania.


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka powiedziała, że remonty będą rozpatrywane.


Komisja edukacji poparła zgłoszone potrzeby.Pkt 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.


Wszystkie załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.